دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

آفرینش و نوآوری

از انسان متمدن می خواهیم که هر جا در طبیعت با زیبایی روبرو می شود، به آن احترام بگذارد و تا آنجا که دستانش توانایی کار داشته باشند، آن را در آفرینش اشیاء به کار گیرد.((زیگموند فروید))

نخست ملتها آفریدگار بودند و بسی پس از آن فردها. به راستی، فرد، خود، تازه ترین آفریده است.((نیچه))

بر روی زمین نوآوری های خوب فراوان است، برخی سودمند، برخی دل پسند؛ زمین را برای آنها دوست باید داشت.((نیچه))

باشندگان همه تاکنون چیزی فراتر از خویش آفریده اند.((نیچه))

بیگانه با خلق و نیز سودمند برای خلق؛ راهم را این گونه می پویم، گاه آفتاب، گاه ابر و هماره بر فراز همین خلق!((نیچه))

آن که آفرینندگی و نو آفرینی می خواهد، در نیک یا بد، ناگزیر نخست می باید با نیست و نابود کردن ارزشها آغاز کند.((نیچه))

ارزیابی یعنی آفرینش.((نیچه))

باید در محدوده امکانات زمینی بیافرینیم و در آفرینش به زمین وفادار بمانیم.((نیچه))

یک فرد رمانتیک، هنرمندی است که ناخشنودی والای او نسبت به خودش، وی را آفرینش گر می سازد؛ کسی که از خودش و جهانش به دور می نگرد؛ به پشت سر می نگرد.((نیچه))

فیلسوفی که درصدد آفرینش جهان بنا بر تصور خویش است می خواهد همه به فلسفه اش ایمان بیاورند و این، همان روا داشتن استبداد بر دیگران است.((نیچه))

کسی که بی وقفه خلق می کند، کسی که چیزی جز آبستن شدنها و زایشهای روح خود نمی شناسد، دیگر فرصت فکر کردن به خود و مقایسه خود و اِعمال سلیقه خود ندارد.((نیچه))

“شرارت” نوآوران با ظرافت بیان می شود و برخلاف فاتحان بلافاصله به زور عضله متوسل نمی شود!((نیچه))

نوآوری یعنی مشاهده چیزی که گرچه در برابر چشم همگان است، اما هنوز نامی ندارد و نمی تواند نامیده شود.((نیچه))

خدا زن را خلق کرد و از آن زمان دلتنگی رخت بربست، ولی چیزهای دیگر هم با دلتنگی از بین رفت! خلقت زن اشتباه دوم خدا بود.((نیچه))

انگیزه‌ی نابودی آنچه بدان خو گرفته‌ایم، “ترس” است، ولی انگیزه‌ی جابه‌جایی آن، عشق به آینده است و بر مبنای آن گونه از نوآوری است که به کامیابی می‌انجامد.((استیو چندلر))

سودمندترین و مثبت‌ترین انرژی، زمانی به دست می‌آید که بتوانیم از محدوده‌ی دایره‌ها، خود را فراتر ببریم و زمان آفرینش امکانات بیشتری را به خود بدهیم و آینده‌ی خود را از درون قاب کهنه‌ی گذشته‌های دور تماشا نکنیم.((استیو چندلر))

هرچه بیشتر بخوانید و تمرین کنید، از نیروی خلاقیت و انرژی‌های مثبت بیشتری می‌توانید برخوردار شوید.((استیو چندلر))

اگر برای رسیدن به شادمانی و خشنودی تلاش نکنید، نه برای دیگران سودمند هستید و نه آن انرژی و نیروی آفریننده را برای رسیدن به هدف خود پیدا خواهید کرد.((استیو چندلر))

هنگامی که زندگی‌تان به خودی خود در روند نوآوری می‌افتد، دریچه‌ی تجربه‌های دیگرگونی به رویتان باز می‌شود و جوهر زندگی را در برابر خویش می‌بینید.((رابرت فریتز))

فراموش نکنید که “بدبینی”، همیشه راه نوآوری را می‌بندد.((استیو چندلر))

آدمی باید برای ابتکار و آفریدن، از غرور “آفرینش” برخوردار باشد.((آبراهام مازلو))

همیشه افراد پیشگام، آفریننده و کاوشگر، افرادی یکه و تنها هستند که به تنهایی با تضادهای درونی، ترس‌ها و سپرهای دفاعی خود در برابر خودخواهی و غرور و حتی در برابر پارانویا [ =جنون بدبینی ] مبارزه می‌کنند.((آبراهام مازلو))

آموزش و پرورش ما باید بر مبنای چَم جدید آموزش، یعنی آفرینندگی باشد.((آبراهام مازلو))

ما باید به شاگردان خود بیاموزیم، چگونه آفریننده باشند، یعنی دست کم بتوانند با نوآوری‌های امروز روبرو شوند و آنها را بپذیرند و دست به نوآوری بزنند؛ از دگرگونی نهراسند، بلکه در پذیرفتن دگرگونی‌ها و نوآوری‌ها آسوده باشند و در صورت امکان، بهترین روش این است که حتی بتوانند از دگرگونی و نوآوری‌ها لذت ببرند.((آبراهام مازلو))

افراد آفریننده، دنیا را آن گونه که هست نمی‌پدیرند، بلکه درصدد ساختن دنیایی دیگر هستند و برای اینکه بتوانند این دنیای دیگر را بیافرینند، باید از زمین دور شوند، به تخیل بپردازند، … و حتی از دست زدن به دیوانگی هم ترسی نداشته و جانی شیفته داشته باشند.((آبراهام مازلو))

افراد آفریننده، آمادگی پذیرش همه چیز را همان گونه که هست دارند، بدون اینکه دچار شگفتی شوند یا ضربه‌ای بر آنها وارد آید و آن را انکار کنند یا رنجش به دل گیرند.((آبراهام مازلو))

شرایط لازم و معین برای آفرینندگی، در هر گستره‌ای که باشد، این است که شخص آفریننده بتواند بی‌زمان، در بی‌خویشتنی و بیرون از مکان و اجتماع و تاریخ زندگی کند و بیافریند.((آبراهام مازلو))

هرگاه در نخستین گام‌های نوآوری هستید، به هیچ روی خود را سانسور نکنید.((جان استوارت))

دنیا به هر گونه‌ای که بخواهیم به آن بنگریم، برای دیدن ما آفریده می‌شود.((کافمن))

عشق، نه می‌آید و نه روی می‌دهد، بلکه عشق، آفریده می‌شود.((استیو چندلر))

اگر شما به خودسازی، نوآوری، پیشرفت و دگرگونی باور داشته باشید، باید بدانید که برای به دست آوردن آنها، هیچ چیز بهتر از چشم و هم‌چشمی نیست.((استیو چندلر))

نگرش آفریننده، مستلزم داشتن بی‌باکی و توانمندی است.((آبراهام مازلو))

در کلاس‌های عادی، بچه‌ها بسیار زود یاد می‌گیرند که پاداش آفرینش، تنبیه است، در حالی که تکرار پاسخی که از بر کرده‌اند، پاداش در بر دارد و به جای اینکه مسأله را درک کنند، بیشتر روی چیزهایی که آموزگار از آنها می‌خواهد، تمرکز پیدا می‌کنند.((آبراهام مازلو))

اگر شما احساس می‌کنید که پندارهای نوآور و آفریننده‌ای دارید، شکی نداشته باشید که هنرمند و آفریننده نیز هستید.((استیو چندلر))

کامیابی در زندگی، کامیابی در برقراری ارتباط با خودتان و آفرینش مفاهیمی است که پشتیبان‌تان بوده و به شما نیروی بیشتری ببخشد.((آنتونی رابینز))

همواره به یاد داشته باشید که نیاز، سبب آفرینش و نوآوری است.((؟))

عشق، همیشه با نوآوری و سازندگی همراه بوده است و ترس با ویرانی.((امت فاکس))

اگر تنها یک بار روی ناتوانی‌های خود تمرکز کنیم، آنها را به توانایی تبدیل خواهیم کرد؛ توانستنی که “نوآوری” در پی دارد.((استیو چندلر))

برخی از افراد گمان می‌کنند که نمی‌توانند انسان‌های آفریننده‌ای باشند و نوآوری، کار آنها نیست؛ حال آنکه درست نمی‌اندیشند و هر کس می‌تواند این ویژگی را داشته باشد.((استیو چندلر))

نوآوری و خودسازی، در پی حرکت خودجوش آدمی به دست می‌آید و ارتباط این دو سبب، انکارناپذیر است.((استیو چندلر))

پیدا کردن یک هدف روشن و بزرگ، نخستین کامیابی است که برانگیزاننده‌ی فرد و به آرزو درآورنده‌ی وی در آفرینش راهها و راهکارها می‌باشد.((استیو چندلر))

برای دست یافتن به سطح بالاتری از تجربه برای نوآوری و خودسازی، به دنبال فرصت‌هایی بگردید که برقرارکننده‌ی ارتباط‌‌‌ های دوسویه باشد.((استیو چندلر))

اگر به کار همچون سرگرمی بنگریم، انرژی و نیروی آفرینندگی خود را بالا می‌بریم.((استیو چندلر))

برای کامیابی در نوآوری، باید بتوانید به آسودگی، ستاره‌های درون خود را بیرون بریزید. این به چَم آن است که اجازه بدهید، همه‌ی چیزهای درون شما، آزادانه بدرخشند.((تری هیل))

شخص آفریننده، فردی پاکدامن است.((آبراهام مازلو))

ناامیدی کامل می تواند در کنار درخشان ترین نوآوری ها به سر بَرَد. از کار افتادگی و شکوفایی، یکدیگر را جذب می کنند.((ژان پل سارتر))

یک اثر هنری باید در نهاد قلب آفریده شود.((کریستین بوبن))

اندیشه های ما آفریننده ی زندگی مان هستند.((اولین کول))

در جریان زندگی روزانه، باید راهی برای شادی بخشیدن به روح آفریننده ی خود بیابیم.((سارک))

هرگز در پی کسی نگردید که خلق و خویی خوش داشته باشد. شاید اصولاً این ویژگی ها را نداشته باشد؛ بکوشید دلبستگی شخصی او را بیابید و بر آن انگشت بگذارید.((لازاروس لانگ))

دشواریهای دنیوی نمی توانند حس زیبایی را که خداوند در روح انسان آفریده است از میان بردارند.((گوته))

انسان چنان آفریده شده که می تواند اگر بخواهد و اراده کند، بدترین تجربه ها را از یاد ببرد.((شری کارتر اسکات))

در جهان دیوان سالارانه ی کارمند، اثری از ابتکار، نوآوری و آزادی عمل در میان نیست، تنها چیزی که وجود دارد دستورها و مقررات است و این همانا دنیای فرمانبرداری است.((میلان کوندرا))

طوفان، درد و تباهی را آشکار ساخته، اما او به هیچ وجه آفریننده ی تباهی و درد نبوده است.((آندره موروا))

مرد برای جنگ آفریده شده است و زن برای فراهم کردن آسایش مرد جنگاور.((؟))

عشق، امری کاملاً باطنی و ذاتی و مربوط به نفس خود ما است و ما موجوداتی را که حقیقی باشند دوست نداریم، بلکه موجوداتی را دوست داریم که خود، آنها را آفریده ایم.((مارسل پروست))

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.((آندره موروا))

نمایشنامه نویس در فرآیند نوشتن، حتی اگر داستان را آفریده باشد، نخست باید طرحی از داستان بریزد و سپس با رخداد های مناسب به پر کردن آن بپردازد.((ارسطو))

به مجرد آنکه نقاش بخواهد چون فردی مستقل از حقوق خود بهره گیرد و حالتی نسبت به سیب بگیرد – سرخی آن را دوست بدارد یا از گِردیش ملول شود – نخستین گام را در جاده ی آفرینش برداشته است.((اریک نیوتن))

تجربه ی زندگی نیز آفریننده ی راستین هر اثر هنری است.((اریک نیوتن))

تا هرچه بیشتر “ممکن‌ها” آفریده شوند، بی‌درنگ باید به بررسی “غیرممکن‌ها” پرداخت.((هرمان هسه))

نوآوری، سرچشمه های گوناگون دارد. شما باید در محیط و فضایی باشید که نوآوری، مورد پذیرش باشد و این، در همه جا واقعیت ندارد.((گوردون مور))

از زندگی نترسید، باور داشته باشید، زندگی ارزش زیستن را دارد و باورتان در آفرینش این حقیقت به شما کمک خواهد کرد.((ویلیام جیمز))

انسان به گونه‌ای آفریده شده که هر گاه آتش آرزومندی به جانش بیفتد، ناممکن ها ناپدید می شوند.((جین دلافانتین))

جنگ، آفریده ی ذهن انسان است. ذهن انسان می تواند آرامش را بیافریند.((نورمن کازنز))

آفرینش هزار جنگل، در یک میوه‌ی درخت بلوط آشکار است.((رالف والدو امرسون))

همه‌ی ما بر روی این کره‌ی خاکی آفریده شده‌ایم، تا راهمان را کشف کنیم و اگر بنا بر دیدگاه کس دیگری زندگی کنیم، هیچ گاه شاد نخواهیم بود.((جیمز ون پراگه))

اگر جویای اندیشه های آفریننده اید، قدم بزنید. فرشتگان در گوش مردی که برای پیاده‌روی بیرون رفته است، زمزمه می‌کنند.((ریمند اینمن))

در آفرینش، تنها کار دشوار، آغاز کردن آن است؛ ساختن برگ چمن، آسانتر از ساختن بلوط نیست.((جیمز رسل لوول))

آفرینش، بیشتر، پدیدار ساختن آن چیزی است که از پیش، وجود داشته است.((برنس فیتس گیبن))

هیچ شادمانی بزرگتر از این نیست که احساس کنی آفریننده هستی. پیروزی زندگی با آفرینش نمایان می‌شود.((هنری برگسن))

هنرمند، وظیفه و تکلیفی دارد و آن، یادآوری طبیعت انسانی به انسانها و همچنین سوگندی است که هنگام آفرینش یاد کرده‌اند.((لوئیس مامفرد))

خلاصه [ =کوتاه ] کردن جهان آفرینش در یک نفر و بزرگ کردن یک نفر تا مقام خدایی، عشق یعنی این.((ویکتور هوگو))

خدا پایان شکوه جهان آفرینش است، عشق، پایان شکوه آدمی.((ویکتور هوگو))

انسان، سوژه ای سلطه جو نیست، بلکه صرفاً اُبژه و دریافت کننده ی هستی است، آفریننده ی زبان نیست، بلکه آفریده ی آن است.((هایدگر))

همان گونه که باستان شناسی اندیشه ی ما به آسانی نشان می دهد، انسان، اختراعی اخیر است و شاید اختراعی که به پایان خود نزدیک می شود.((میشل فوکو))

همه ی انسانها برابر آفریده شده اند.((توماس جفرسون))

تمایل و کشش یک هنرمندِ آفریننده آن است که بشریت را در کنار پرتگاه متوقف کند.((پابلو پیکاسو))

نخستین و مهمترین سبب های نیک بختی انسان، عبارت است از خلق و خوی خود او.((آرتور شوپنهاور))

راحتی می تواند اثرات مخربی در زندگی انسان داشته باشد. کسی که زیاد احساس راحتی کند، از رشد، تلاش و خلاقیت باز می ماند.((آنتونی رابینز))

زن آفریده ای است که ژرفتر می بیند و مرد آفریده ای است که دورتر را می بیند؛ دنیا برای مرد یک قلب است و قلب برای زن دنیایی است.((گرابه))

بازی آفریننده و بدون ترس از ریسک و داشتن یک سبک روشن به هیچ وجه شما را از کار و تمرین سخت بی نیاز نمی سازد؛ برعکس، همواره می بایست بازی خود را کامل تر کنید… تکنیک خود را بی نقص تر سازید و نتیجه ی بازیهای پیچیده را بررسی کنید.((گاری کاسپارف))

مردان بزرگ، آفریننده و نوآور نبوده اند، بلکه به منزله ی قابله هایی بودند برای آنچه روح زمان بدان آبستن بود.((گئورگ ویلهلم فریدریش هگل))

دنیا از آن کسانی است که برای به دست آوردن آن با خوش خلقی و ثبات قدم گام برمی دارند.((چارلز دیکنز))

زمانی که خداوند ما را خلق می کرد، تصور فطری خویش را در ذهن ما مهر نمود.((دکارت))

نخستین مرحله ی شناخت آفرینش همانا خرد است؛ چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که ناگزیر هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد.((فردوسی))

نه اندیشه ها، بلکه علایق مادی و آرمانی به گونه ای مستقیم بر رفتار انسانها تسلط دارند، اما بارها پیش می آید که جهان بینی هایی که آفریده ی اندیشه ها هستند مسیر کنشی را که خود بر انگیخته ی علایق است تعیین می کنند.((ماکس وبر))

تفکر سرچشمه ی بنیادی ثروت، موفقیت، پیشرفت های مادی، اکتشاف ها و اختراعهای بزرگ و همه ی کامیابی ها به شمار می رود.((؟))

حافظه، آفریده ای هوس باز و خودکامه است. هرگز نمی توانید بگویید که از کرانه ی دریای زندگی چه سنگ ریزه ای را بر می گیرد و در گنجینه ی خود نگاه می دارد یا کدام گل ناشناخته ای را از مزرعه می چیند و به عنوان رمز اندیشه هایی که در اعماق قرار گرفته اند و روزی اشک به چشم می آورند نگاه می دارد و با این همه شک ندارم که مهمترین چیزها آنها هستند که بهتر به یاد می آیند.((هنری وان رایک))

بی توجهی به زن، کفر کبیر و بی احترامی بزرگی به آفریده های خداوند است.((میلان کوندرا))

انسان، تنها برای نیکی کردن آفریده شده است.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

از مزیت های پشت گردنی این است که خوش خلقی می آورد، خمار از سر به در می کند، بد رامان را رام می سازد، ترش رویان را گشاده روی نموده و دیگران را می خنداند و خواب از چشم می رباید و رگهای گردن را استوار می سازد.((عبید زاکانی))

هر کدام از ما منحصر به فرد آفریده می شویم و عملکرد جداگانه ای داریم و در نتیجه، باید به گونه ای متفاوت با ما برخورد شود.((جان ماکسول))

خلاقیت یعنی بهترین استفاده از داشته ها و شرایط کنونی.((کارل میز))

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.((ریچارد باخ))

زنها اختراعهای بزرگی نکرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند.((توماس ادیسون))

این زیبایی نیست که آفریننده ی عشق است، بلکه عشق است که آفریننده ی زیبایی است.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

خواندن کتابهای خوب، تفکر در راز آفرینش، همنشینی با دوستان و گردش در طبیعت برای خوشبختی ما کافی است.((جان راسکین))

کج خلقی، شامگاه آشفتگی است.((لاندرو))

بشر آفریننده ی ارزشها است.((ژان پل سارتر))

انسان از مادر، آزاد آفریده شده است.((ژان ژاک روسو))

عشق و اشتیاق، بالهای پرنده ی بلندپرواز خلاقیت است.((گوته))

آفرینش تلویزیون باعث شد که بی سوادان هم عینکی شوند.((گابریل لاوب))

آفرینش تلویزیون، انتقام گرفتن تئاتر از صنعت سینما است.((پیتر اوستینف))

این نکته را بدانید که گاه کارگردان می خواهد از وجود شما بهره برداری کند. باورهایش هر چه باشد فراموش نکنید که او شما را «برگزیده»، اما مسئولیت مراقبت از شما را ندارد. این شما هستید که با خلاقیت خودجوش خود باید او را خشنود کنید. در مقام بازیگر به عنوان یک خدمه در خدمت او باشید، اما حتی یک مستخدم نیز ارباب خود را محک می زند؛ بدانید با چه کسی کار می کنید.((استلا آدلر))

ساختمان ها صرفاً کالا نیستند؛ آنها مانند پرده ای پشت صحنه ی زندگی ما را در شهر می سازند. معماری هنر شکل دادن به آن چیزی است که ما همواره در آن به نمایش می پردازیم، چرا که دست به آفرینش محیطی می زند که تمامی جزئیات روزانه ی زندگی ما در آن رخ می دهد.((ریچارد راجرز))

من بیشتر وقتم را صرف کارفرماها می کنم. زیرا بر این باورم که این کار ما را به پیش می برد و آنها هم به آنچه می خواهند می رسند و از کار، احساس رضایت می کنند. این روند باعث می شود آنها بدانند که شما مسائل شان را می شنوید. همچنین این تعامل موقعیت نوآوری را برای شما فراهم می آورد.((فرانک گری))

خلاقیت حقیقی کل زندگی را در بر می گیرد و به وسیله ی ابزارهایی از شهود بیان می شود که فراسوی منطق و آن چیزی است که زبانهای دیگر قادر به ابراز آن هستند.((تادائو آندو))

جوهر و ذات خلاقیت، تازگی و نو بودن آن است و در نتیجه، ما استانداردی برای قضاوت درباره ی آن نداریم.((کارل راجرز))

دارایی، هم مایه ی سربلندی و آسایش است و هم سبب خواری و پریشانی. اگر به آیین خرد صرف شود آفریننده ی شادی و برآورنده ی نام نیک است، اما اگر بنهند و نخورند یا چنانکه باید بکار نبرند بهای سنگ و گوهر شاهوار یکی است.((بزرگمهر))

آثار خوب، تنها نتیجه ی یک زندگی بد است و هر شخص زنده برای اینکه آفریننده ی حقیقی باشد باید نابود شود.((توماس مان))

همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است. طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم. چرا انسان باید آنچه را در طبیعت ساخته شده از بین ببرد.((جبران خلیل جبران))

براستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟ خداوند، درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند، باز می کند. نیکی در انسان باید آزادانه جریان و تسرِی یابد.((جبران خلیل جبران))

هر کس با استعدادهایی آفریده شده که باید آنها را به کار بندد. به کار بستن آنها، بزرگترین سعادت در زندگی هر فرد است.((گوته))

ما انسانها این گونه آفریده شده ایم که اگر بدانیم میلیونها سال در جهان باقی خواهیم ماند، اما قرین اندوه و بدبختی خواهیم بود، راضی شده و حتی شادمان می گردیم. اما اگر بفهمیم که از بین می رویم و در عوض هیچ شکنجه و رنج نخواهیم کشید اندوهگین و مایوس می شویم !!!.((موریس مترلینگ))

من می خواهم بدانم (خدا) چگونه این جهان را آفریده است. علاقه ای به این یا آن پدیده ندارم. در (طیف) این یا آن عنصر لطفی نمی بینم. من می خواهم اندیشه های ( او ) را بدانم؛ مابقی، جزییات است.((آلبرت انیشتین))

افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند، اما افراد قوی، خود، آفریننده ی معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیز هستند.((ژان ژاک روسو))

شاعر، آفریننده است و مانند همه آفرینندگان دیگر به مایه ای نیازمند است؛ این مایه برای شاعر، تجربه های اوست.((هوکسلی))

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتی.((توماس کارلایل))

عشقِ سرکوب شده ویرانگر می شود و عشقِ ابراز شده، آفریننده.((اشو))

عشق همیشه آفریننده است و دنیا بسیار ویرانگر بوده، زیرا به انسان آموخته که انرژی عشق را سرکوب کند.((اشو))

یک اثر بزرگ و فوق العاده و اصیل فقط آنگاه خلق می شود که مؤلفش افکار، روش و عقاید معاصرانش را نادیده بگیرد.((آرتور شوپنهاور))

فضیلت حقیقی، مهم نیست در چه زمینه ای، تنها آنجا به دست می آید که اثر به خاطر خودش خلق شده باشد و نه به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف برتر.((آرتور شوپنهاور))

بهترین آثار نویسندگان بزرگ، درست هنگامی خلق می شوند که بی هیچ چشم داشتی و یا در ازای اندک مبلغی به نوشتن می پردازند.((آرتور شوپنهاور))

اختراع پول، قاتل خوشبختی بشر شد.((سنگا))

انسان برای پیروزی آفریده شده است؛ او را می توان نابود کرد، اما نمی توان شکست داد.((ارنست همینگوی))

برای آن آفریده نشده ایم که همه کارها را انجام بدهیم. برای آن متولد شده ایم که یک کاری بکنیم و منشا اثری باشیم.((هنری تورئو))

خلاقیت باعث پرورش قدرت انطباق پذیری می شود.((جان ماکسول))

ما مخلوق استدلال و دلیل و برهان نیستیم، بلکه مخلوق احساسات هستیم. عقل و منطق ما همچون قایقی کوچک در دریای عمیق و متلاطم احساسات به این طرف و آن طرف می رود.((دیل کارنگی))

آدمی برای این خلق نشده که به رموز عالم حیات پی ببرد، بلکه برای زندگی کردن در آن خلق شده است.((سانتا هانا))

آنچه سبب شود که نیستی صورت هستی به خود گیرد، آفرینش و خلاقیت است. از این رو همه هنرها آفریدن است و استادان و هنرمندان همه خلاق و آفرینش گرند.((افلاطون))

استعدادهای خود را پنهان نکنید. استعداد برای این خلق شده است که به کار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟((بنجامین فرانکلین))

معنایی در زندگی نیست؛ معنا را باید خلق کرد.((اشو))

انسان به گونه ای آفریده شده که اگر آتش جانش شعله ور شود، همه غیر ممکن ها را از سر راه برمی دارد.((ژان لافونتن))

پروردگارا زندگانی مرا در خدمت به خلق قرار بده تا آنها را درک کنم!((جان ماکسول))

ما باور داریم انسانی که ماشین اختراع می کند و سبب بیکار شدن کارمندی می شود، این استعداد را هم دارد که شغل بیافریند.((جان‌ اف‌ کندی‌))

هر انسانی آفریده اندیشه های روزانه خویش است. اگر دگرگونی در زندگی انسان روی دهد، باید از دل و جان آغاز شود تا اندیشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثیر قرار دهد و دگرگون سازد.((رالف والدو امرسون))

اندیشه خوب، معمار و آفریننده است.((دیل کارنگل))

در مورد همه ی نو آوریها و خلاقیت ها یک حقیقت ابتدایی وجود دارد: از لحظه ای که شخص به طور قطع مصمم به کاری می شود، همه ی امدادهای غیبی به کمک او می آیند.((گوته))

هر نوآوری در میانه ی راه ناقص و نارساست.((روزابت کانتر))

به خلاقیت کاربردی، به جای اطاعت کورکورانه پاداش دهید.((؟))

انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در زنجیری است که خود بافته است.((ژان ژاک روسو))

برای پیروزی یک راه آسان وجود دارد: هیچ فرصتی را برای کار کردن از دست ندهید و اگر وقت شما کم است، وقت اختراع کنید.((توماس ادیسون))

انسان بزرگتر از یک جهان و بزرگتر از مجموعه جهان هاست. در اتحاد جان با تن، رازی بیش از راز آفرینش جهان نهفته است.((هنری گیلر))

همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است.((جبران خلیل جبران))

هنر، خوراک روان و هنرمند، آفریننده آن است. بارگاه هنر با هیچ جایگاهی سزاوار ارزیابی نیست.((اُرد بزرگ))

آفریدگار اگر کمی عاقلانه رفتار می نمود، کافکا را در قاره آسیا خلق می کرد تا میلیونها انسان سخنانش را آویزه گوش قرار داده و تا ابد در احوالش به اندیشه و پژوهش بپردازند.((فرانتس کافکا))

آنچه را آفریده ام، فقط ثمره تنهایی است.((فرانتس کافکا))

بشر تنها آفریده ای است که نمی خواهد آن باشد که هست.((آلبر کامو))

زن برای آن آفریده نشده که وجودی پوچ و بیهوده باشد و تنها به درد زینت و تفریح مرد بخورد.((اسمایلز))

در مکتب فقر و تنگدستی چه بسا به دلیل عواطف و احساسات، فعالیتهای نویسندگان، شعرا و مخترعان نامدار پرورش یافته است. بیشتر بزرگان علم فرزندان فقر و تنگدستی بوده اند.((غ-ذ))

اخلاق، چیز ساخته شده و حاضر آماده ای نیست، بلکه ذره ذره و روز به روز، خلق و ایجاد می گردد.((ارنالیل))

هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان.((ویکتور هوگو))

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *