دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

بخشایش

فایده ی زیبایی روشن نیست. ضرورت فرهنگی آن را نمی توان به آشکارا درک کرد. با وجود این، تمدن نمی تواند از آن چشم پوشی کند.((زیگموند فروید))

دوست می دارم آن را که روان اش خویشتن، بر باد ده است و نه اهل سپاس خواستن است و نه سپاس گزاردن؛ زیرا که همواره بخشنده است و به دور از پاییدن خویشتن.((نیچه))

شرارتم شرارتی خندان است و خود را در زیر چفته های [ = چترهای ] نسترن و چَپَرهای [ =شاخه های درهم ] سوسن در خانه ی خویشتن می یابد؛ زیرا در خنده شرارتها همه نزد یکدیگر گرد می آیند، اما خجستگی خنده آن را قدسی و آمرزیده می دارد.((نیچه))

آنجا که دیگر نمی توان عشق ورزید باید آن را گذاشت و گذشت!((نیچه))

من که بخشنده ام با خوشدلی می بخشم، چون دوستی به دوستان. اما غریبان و مسکینان را بهل [ =گذاشتن کسی را به مراد خود ] تا خود از درخت من میوه بچینند. این گونه کمتر شرمسار می شوند.((نیچه))

اگر بدکاران به راستی می دانستند، چه می کردند، ما را نیز تنها آن زمان حق بخشودن می بود که حق اتهام بستن و کیفر نیز می داشتیم؛ البته که چنین حقی نداریم.((نیچه))

در کوهستان کوتاهترین راه از قله ای به قله دیگر است، اما برای گذشتن باید پاهایی دراز داشت.((نیچه))

توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود.((نیچه))

سخاوت ثروتمندان غالباً چیزی جز گونه ای شرمندگی نیست.((نیچه))

یک قاضی حتی اگر بخشنده هم باشد مورد عشق قرار نمی گیرد.((نیچه))

“طبیعت” خود را به همان گونه که هست، با سترگی بخشنده و بی تفاوت نشان می دهد، یعنی خشمگین و در عین حال با بزرگ منشی.((نیچه))

خرد، نه با گذشت سال‌ها، بلکه به همت انسان به دست می‌آید.((افلاطون))

به راستی، تلاش به بهبود بخشیدن یا تزیین کردن چیزی، نشان دهنده‌ی آن است که آن چیز کامل نیست.((آبراهام مازلو))

بدون عشق می‌توان بخشید، ولی بدون بخشش نمی‌توان عاشق بود.((رابرت لوئیس استیونسون))

بخشش، گذشته را دگرگون نمی‌سازد، ولی سبب گشایش آینده می‌شود.((پل بوئس))

همواره به یاد داشته باشید ممکن است آنچه را دشواری یا سختی می‌دانید، به راستی، یک هدیه یا بخشش ارزشمند و گرانبها باشد. این، تنها گذشت و مرور زمان است که این حقیقت را روشن خواهد کرد.((آنتونی رابینز))

انسان‌ها را از دور دوست داشتن، کار دشواری نیست. دوست داشتن آنهایی که به ما نزدیک هستند، کار دشواری است. بخشیدن یک کاسه برنج برای سیر کردن یک گرسنه، بسی آسان‌تر از کاهش تنهایی و درد و رنج انسانی رانده شده در خانه‌ی خودمان است. عشق را به خانه‌ی خود بیاورید؛ چرا که عشق ورزیدن به یکدیگر را باید از خانه آغاز کنیم.((مادر ترزا))

زمانی که از کارهای نادرست خود درس بگیرید، مورد بخشش قرار خواهید گرفت.((ران کافمن))

آزاد بودن، چیز مهمی نیست، ولی رها شدن، یک بخشش الهی است.((فیخته))

با بخشیدن تجربه‌های خود به دیگران، بی‌درنگ، تجربه‌های تازه‌تری کسب خواهید کرد.((استیو چندلر))

قلب مادر به اندازه‌ای گسترده است که همیشه می‌توانید بخشش و گذشت را در آن بیابید.((اونوره دو بالزاک))

هنگامی که توهین بزرگی به ما می‌شود، تا زمانی که گذشت نکنیم، حالمان بهتر نمی‌شود.((مارگارت بالدوین))

تا زمانی که پایه و بنیان شهرهای ما این است که هست، اگر نفسی در آن رهایی یابد و آنچنان شود که می‌باید بود، به جرأت می‌توان گفت که این از بخشش ویژه‌ی الهی است که وی را پاس داشته است.((افلاطون))

من از گفتگو با سالخوردگان، در امان می‌مانم؛ زیرا آنها بیش از ما راهی را پیموده‌اند که ما هم به نوبه‌ی خود، از آن خواهیم گذشت. پس چه خوب است از آنها بپرسیم که آن راه چگونه است.((افلاطون))

به جای بخشوده شدن، بیشتر، چشم داشت دلجویی داریم، تا دوباره بدی ها را ادامه دهیم.((کریستین بوبن))

شاید راستی، گرداگرد ما فرشتگانی گریان دارد. از آنجا که ما هیچ بخششی به راستی روا نمی داریم، به این جهت فرشتگان می گریند.((رمبو))

هر گونه ستمگری که مرتکب شویم یا حتی در اندیشه ی آن باشیم، روزی، تلافی آن را از روان ما باز پس خواهد گرفت، بی آنکه خود را درگیر کاهش مجازات یا بخشودن ما کند.((یونگ))

نخستین بخشش خدا به انسان، زندگی ا‌ست. دومین، عشق مادری و سومین، فهم و شناخت است.((مارک پیرسی))

خوانش دیگری، آسان کردن تنفس او و به عبارتی، هستی بخشیدن به او است.((کریستین بوبن))

هرگز برای آرامش بخشیدن و دلجویی کردن، دیر نیست.((کریستین بوبن))

اگر می خواهید در زندگی تان دگرگونی ایجاد کنید، بخشش به دیگران را بخشی از برنامه ی رشد فردی تان قرار دهید.((راجر کار))

در جریان زندگی روزانه، باید راهی برای شادی بخشیدن به روح آفریننده ی خود بیابیم.((سارک))

دلیری، بهایی است که زندگی برای بخشیدن آرامش، درخواست می کند.((امیلیا ارهارت))

تنها با بخشیدن [دیگران] است که می توان کنش نادرست را فراموش کرد و پرونده را بست.((شری کارتر اسکات))

انسان هم توانایی زحمت فراوان را دارد و هم توانایی بی تفاوتی بسیار. به همان اندازه ی توانایی در پرورانیدن اولی، قدرت چشم پوشی از دومی را دارد.((نورمان کوزینز))

الگوها با گذشت زمان دگرگون می شوند، شما هم بایستی دگرگون شوید.((شری کارتر اسکات))

ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای کوچک به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.((گوته))

پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید.((ناپلئون هیل))

دیگر در دل جنگل های عظیم راه نخواهیم سپرد، بلکه از میان شهرهای عظیم تر خواهیم گذشت، اکنون چیزی عظیم تر از ریزش نیاگارا در برابر ما خروشان است، سیل آدمیان.((والت ویتمن))

انسان به هر میزان از مقام برتری برخوردار باشد، باید به همان نسبت از بسیاری از چیزها چشم پوشی کند.((فرناندو پسوا))

چشم پوشی وانمی ستاند،؛ چشم پوشی می دهد و ارزانی می دارد.((هایدگر))

نویسنده ای که به کمال انسان، باور پابرجا نداشته باشد، نه احساس بخشش و پایبندی به ادبیات دارد و نه هرگز عضو خانواده ی ادبیات است.((جان اشتاین بک))

اساساً بسیاری از مردم می خواهند بذل و بخشش کنند و گشاده دست و خَیر باشند و از ته دل می خواهند، کسی باشد که دست تمنای خود را به سوی ایشان دراز کند.((براد وینچ))

به راستی که پیش از رسیدن به سرزمین نوید داده شده باید از صحرا گذشت.((فلورانس اسکاول شین))

هر هدیه ای، هزاران برابر به خودِ بخشنده باز می گردد.((فلورانس اسکاول شین))

آنچه را که خدا به من بخشیده است، هیچ کس نمی تواند بازستاند، زیرا بخشش های او جاودانه‌اند.((فلورانس اسکاول شین))

خداوند، گیرنده‌ی دلنشین را به اندازه‌ی بخشنده‌ی خوشدل دوست دارد.((فلورانس اسکاول شین))

بخشیدن، راه ستاندن را می گشاید.((فلورانس اسکاول شین))

عشق راستین، شادمانی‌اش در بخشیدن است، نه ستاندن.((فلورانس اسکاول شین))

زندگی نسبت به کسی که “افسانه ی شخصی” خود را دنبال کند بخشنده است.((پائولو کوئیلو))

هرگز از رویاهایت چشم پوشی نکن؛ چشم براه نشانه ها باش.((پائولو کوئیلو))

تنها کسانی که نیروی خدمت سخاوت مندانه و صمیمانه را آموخته اند، ژرفترین خوشی های زندگی و موقعیت های راستین را درک می کنند.((آنتونی رابینز))

بکوشید نسبت به فرد مقابل، بخشنده و دهنده باشید، نه اینکه بخواهید چیزی به دست آورید.((آنتونی رابینز))

با چشم پوشی از اینکه یک آدم تا چه اندازه ترسناک باشد، همواره می توان چیز خوبی هم در او پیدا کرد.((ریچارد تمپلر))

باید زندگی را مانند زنجیره ای از ماجراها دید. هر ماجرایی، فرصتی برای آسودگی خاطر، یادگیری، کشف جهان، افزایش دایره ی تجربه و دوستان و گسترش بخشیدن به افق های دید است.((ریچارد تمپلر))

در قبال پدر و مادر خود، کمی احترام و بخشندگی داشته باشید.((ریچارد تمپلر))

زندگی شما را با اندوخته هایتان نمی سنجند، بلکه ملاک سنجش، بخشایش و ازخودگذشتگی شماست.((وین دایر))

اگر با گذشت کردن، کسی کوچک می شد، خدا تا این اندازه بزرگ نبود!((استاتوس))

روح من! زندگی چونان گذشتن از شب است، هر چند تندتر روی، زودتر به سپیده‌دم می‌رسی.((جبران خلیل جبران))

در آن کس که راستی، نیکویی، آمرزش، پاکدامنی، خویشتنداری، میانه‌روی، بی‌آلایشی و خردمندی باشد، چنین کسی پیر است.((بودا))

تنها، نادانان، بخشندگی را نستایند. خردمند از بخشش شاد گردد.((بودا))

بی‌شک، روزی خواهد رسید که دارایی‌تان را از دست می‌دهید! اکنون بخشش کنید تا بخشش، فصلی از فصلهای زندگی‌تان باشد و نه از آنِ بازماندگان شما.((جبران خلیل جبران))

آن کس که دست و دل خود را برای بخشش بگشاید و در پی نیازمندان باشد، شادیِ بالاتر و لذت‌آورتر از بخشش به دست می‌آورد.((جبران خلیل جبران))

به نیازمندان بخشیدن چه زیبا است؛ و زیباتر از آن، به کسی بخشیدن است که از ما نمی‌خواهد، ولی نیاز او را می‌دانیم.((جبران خلیل جبران))

برخی از مردم با شادی می‌بخشند و شادی برای آنها پاداش همان بخشش است.((جبران خلیل جبران))

هر یک از شما دل خود را به همسرش دهد، ولی مبادا چنین بخششی برای در بند کردن باشد.((جبران خلیل جبران))

همان‌گونه که روز خوب، خواب خوش در پی دارد، زندگی هم اگر به ‌خوبی سپری شود، مرگی آمرزیده در پی خواهد داشت.((لئوناردو داوینچی))

راه درست کاستن از دشواری های خود، آرامش بخشیدن به دیگران است.((مادام دومینتون))

خاک، با چشم پوشی از بی نیازی آن، تا چیزی در آن کاشته نشود، پرورنده نخواهد بود.((سنکا))

کردارهای نادرست ما در برابر کوهستان بزرگ بخشایش الهی، دانه های ماسه ای بیش نیستند.((ناتا کران))

بخشنده بودن به این معنا [ =چَم ] نیست که به هر فرمانی گردن بنهیم.((ریچارد تمپلر))

هرگز پول قرض ندهید، مگر آنکه آماده باشید از پس گرفتن آن چشم پوشی کنید.((ریچارد تمپلر))

شیمیدانی که از قلب خود، عناصر شفقت، احترام، آرزو، توجه، تأسف، شگفتی و بخشایش را گرفته و آنها را با هم ترکیب می کند، اتمی را می سازد که عشق نام دارد.((جبران خلیل جبران))

راز زندگی در بخشش است؛ سخاوت به زندگی انسان معنا می بخشد.((آنتونی رابینز))

مردانگی تنها به مرد بودن نیست، [ بلکه ] به همت و گذشت است.((گئورگ ویلهلم فریدریش هگل))

گذشتن از خواسته ها بهتر از رو انداختن به نااهلان است.((؟))

مهربانی مانند کاشتن بذر گندم است که با گذشت زمان افزایش می یابد.((مثل آمریکایی))

ما با گذشت زمان تغییر می کنیم؛ زمان وظیفه ی خود را شرافتمندانه انجام می دهد.((چارلز دیکنز))

طبیعت بسیار بخشنده است؛ ما یک تخم کدو می کاریم و یک خروار برداشت می کنیم.((آندره میتوس))

وقتی از دارایی خود چیزی می بخشی چندان بخشش نکرده ای، بخشش حقیقی آن است که وجود خود را به دیگری بخشی.((جبران خلیل جبران))

آنکه کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی، در این جهان نیکبخت است.((بزرگمهر))

فرمان ایزد به جهانداران، عطا و بخشش است.((فردوسی))

آیا از بخشندگی و مهربانی که نخستین ویژگی های خداوند است، در ما نشانی هست؟((اُرد بزرگ))

شما با گذشت، چیزی را از دست نمی دهید، بلکه به دست می آورید.((اُرد بزرگ))

حیات درختان در بخشش میوه است. آنها می بخشند تا زنده بمانند، زیرا اگر باری ندهند، خود را به تباهی و نابودی کشانده اند.((جبران خلیل جبران))

کمی عقل سلیم، اندکی گذشت و قدری خوش خلقی داشته باشید، آن وقت خواهید دید در این دنیا چقدر آسوده و خوشبخت هستید.((ویلیام سامرست موام))

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان، نتیجه ضعف و ناتوانی است.((اُرد بزرگ))

راز اندوختن خرد، یکرنگی و بخشش است.((اُرد بزرگ))

مانند آسمان بخشنده و مانند زمین افتاده باش؛ رمز زندگی همین است.((مولیر))

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نجیب باشد، هرگز بدخو نمی شود.((بزرگمهر))

بخشش زودگذر توانگران بر تهیدستان تلخ است و همدردی نیرومندان با ناتوانان، بی ارزش؛ چرا که یادآور برتری آنان است.((جبران خلیل جبران))

کاملترین پاداش برای انسان، بخششی است که بتواند امیال هستی اش را تغییر دهد و خواستهای دو لب خشکیده از عطش او را دگرگون سازد و تمام زندگی اش را به چشمه های همیشه جوشان و ابدی تبدیل کند.((جبران خلیل جبران))

همیشه با زیر دستان خود با مهربانی و دوستی رفتار کنید، زیرا قلب بخشنده و مهربان، بزرگترین سرمایه است.((ویکتور هوگو))

خشم را با مهربانی، بدی را با خوبی، آزار را با بخشش و دروغ را با راستی فرو بنشانیم.((؟))

زنهایی که در روزگار پیری مقدس و مؤمن می شوند چیزی را به خدا تقدیم می کنند که از بخشیدن آن به شیطان شرم دارند.((؟))

اگر برای رقابت با دیگران امتیازی ندارید، از رقابت چشم پوشی کنید.((جک ولش))

دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان که در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند، پاداشی برتر ارزانی خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها.((ریچارد باخ))

عشق، فریب زمان را نمی خورد، حتی اگر لبان و گونه ی سرخ او زیر تیغ داس قرار گیرد. عشق با گذشت ساعتها و هفته های کوتاه تغییر نمی یابد، بلکه تا پایان هستی ادامه خواهد داشت.((ویلیام شکسپیر))

مبارز حقیقی راه روشنایی بخشش را می پذیرد.((پائلوکوئلیو))

چون [ =اگر ] بخشنده ای به فرد نیازمند بخشش و کرم کرد، در دل احساس شادی و سرور کند و ببالد. اما نیکی کردن به کسی که نیاز ندارد روا نیست، چه او هرگز ارزش نیکی را نمی شناسد و همچنان که از خار خشک گل نمی روید، ارج نهادن به نیکی را نمی داند… .((جبران خلیل جبران))

شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند، این بماند، در هر زمانی بسته به موقعیت و مقام، جلوه و جمالی دوباره می یابند؛ چنان که گویی به تازگی مطرح شده اند.((پرویز یاحقی))

بخشاینده باش تا در حق تو بخشایش کنند.((سنکا))

هیچ چیز مانند بخشش و نیکی انسان را سیر نمی کند.((ارسطو))

شتابنده ترین راه دریافت عشق، بخشیدن آن به دیگران است.((آلبرت انیشتین))

بخشودن، هدف غایی عشق است.((رینهولد نیبور))

…تردید، بخشی از هویت انسان است. تنها با گذشتن از میان تردید است که می توان به حقیقت رسید.((ژوزف مورفی))

برای رسیدن به هدف، باید از مرز خستگی گذشت؛ باید نیرومندتر از توان خود بود.((گروتوفسکی))

دیگران را ببخش، نه به این دلیل که آنها لیاقت بخشش تو را دارند، بلکه به این دلیل که تو سزاوار آرامش هستی.((؟))

آدم بخشنده عزیز است، اگر چه فقیر باشد.((ارسطو))

بخشش، خوب است؛ خوبتر از آن، فراموش کردن بخشش است.((رابرت براونینگ))

کمابیش نیازمندترین افراد همیشه از سایرین بخشنده ترند.((استانیلوس))

بخشندگی را از گل بیاموز؛ زیرا حتی ته کفشی را که لگدمالش می کند خوشبو می سازد.((اونوره دو بالزاک))

با کمی عقل، اندکی گذشت و مقداری اخلاق خوب خوشبخت ترین فرد دنیا خواهید بود.((ویلیام سامرست موام))

گذشت زمان بیشتر از کتاب می آموزد.((مثل آلمانی))

تنها هدف زندگی، رسیدن به سعادت و کسب لذت است. رسیدن به لذت و خوشی هدفی شایسته و درخور حیات است. بخشش، صلیب و فداکاری، همه در راستای رسیدن به لذت و شادمانی قرار گرفته اند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.((ابوعلی سینا))

اگر ما از زیاده خواهی چشم پوشی کنیم جنگ هم تکرار نخواهد شد.((کورت توخلسکی))

هنر عاقل بودن عبارت است از هنر آگاهی از اینکه نسبت به چه چیزهایی چشم پوشی کنید.((ویلیام جیمز))

کسی شایستگی سرفرازی و سروری را دارد که فروتن و بخشنده باشد، بکوشد، بجوید، با همراهان همدل در طلب دانش و تجربه سفر کند و همیشه با همه کس به مدارا و آهستگی رفتار نماید.((بزرگمهر))

موهبت عشق و شور زندگی، دست به دست و سینه به سینه خواهد گشت، بارها و بارها. آیا به راستی این معجزه ای کم نظیر نیست؟ هرگز نمی توان برای تاثیری که عشق شما بر جهان هستی خواهد گذشت پایانی متصور شد…((باربارا دی آنجلیس))

و کدامین ثروت است که نگاه دارید تا ابد؟ آنچه امروز شما راست، یک روز به دیگری سپرده شود. پس امروز به دست خویش بخشش کنید، باشد که شهد گوارای سخاوت، نصیب شما گردد، نه مرده ریگی وارثانتان.((جبران خلیل جبران))

گذشتن از سختی های پیش رو، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم نخواهد بود.((ارد بزرگ))

ثروتمند حقیقی کسی است که بخششی داشته باشد. کسی که از این عمل سر باز زند، مسکینی بیش نیست.((سوجین))

زن، کانون پر نور خانواده، مرکز مهر، نماینده ی عشق، نمایانگر پاکی، نمونه ی محبت و دوستی و چشمه ی بخشش است.((اقبال لاهوری))

دوست داشتن، چشم پوشی از قدرت است.((میلان کوندرا))

دوام ازدواج یک قسمت آن از روی محبت است و نُه قسمتش از روی چشم پوشی از خطا.((مثل اسکاتلندی))

از بین بردن یک نظریه رایج عمومی، نیازمند [ گذشت ] قرنها است.((فرانسوا ولتر))

کریسمس، زمان یا فصل خاصی نیست، بلکه شرایطی ذهنی است؛ شرایطی که در آن صلح و آرامش را گرامی می داریم، خواهان نیکویی هستیم و گشاده دستی و بخشش، جزئی از وجودمان می گردد. این، روح حقیقی کریسمس است.((کالوین کولیج))

فقرا نمی دانند که تنها دلیل آنها برای زندگی، تمایل ما به تظاهر در برخورداری از فضیلت سخاوت است.((ژان پل سارتر))

سخاوت، بخشیدن بیشتر از توان است و غرور، ستاندن کمتر از نیاز.((جبران خلیل جبران))

ما کاملاً بی آلایش، پاک و ساده به دنیا می آییم، اما دنیا شروع به ترسیم طرح و نگارهایی در لوح سفید آگاهی ما می کند؛ شروع به شکل بخشیدن به ما می کند؛ همه کس را آلوده و مسموم می کند.((اشو))

عشقِ مرد پس از گذشت دوره ای مشخص به طور محسوس رو به کاهش می گذارد، چنانکه تقریباً هر زن دیگری بیش از زن خودش برایش جذابیت دارد؛ مرد متمایل به تغییر است، در حالی که عشق زن پس از انتخاب به گونه ای مداوم افزایش می یابد.((آرتور شوپنهاور))

می گویید تنگ چشمم؛ آخر چیزی به من دهید تا بتوانم بخشش کنم.((گوته))

اگر به گدایی بخشش کنی، او را مثل خودت دوست خواهی داشت. پس تا توانی ببخش و بیهوده برای آیندگان دینار و درم میندوز؛ زیرا اگر امروز شادمان باشی، به از آن است که فردا بگویند: “فلان مردی توانگر بود.”((گوته))

ای پیر زنده دل، از گذشت عمر افسرده مشو؛ هر چند زمانه نیز موی تو را سپید کرده، اما هنوز نیروی عشق که زاینده ی جوانی است از دلت بیرون نرفته است.((گوته))

کسی که بخشش می کند، زمانی به نشاط حقیقی دست می یابد که پس از جستجوی فراوان نیازمندی را پیدا کند که عطای وی را بپذیرد. تلاش برای یافتن چنین شخصی، لذت بخش تر از ایثار است.((جبران خلیل جبران))

بخشنده ی نیکخوی آن کسی است که جانش را به بخشش آراسته گرداند. به دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد.((بزرگمهر))

در نزد خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است : ترسیدن در میدان جنگ، گریز از بخشندگی، خوار داشتن رای خردمندان، شتابزدگی و ناآرامی و بی قراری در کارها.((بزرگمهر))

کار خودتان را انجام دهید، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت؛ همین مقدار اندک، به اندازه تمام کار ارزش دارد.((دین بریگز))

گروهی از مردم اندکی از ثروت کلان خویش را می بخشند و آرزویی جز شهرت ندارند. این خودخواهی و این شهرت پرستی که به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنها را تباه می سازد.((جبران خلیل جبران))

دهش (بخشش)، آنگاه که از ثروت است و از مکنت، هر چه بسیار، باز اندک باشد، که واقعیت بخشش، ایثار از خویشتن است.((جبران خلیل جبران))

بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان از زبونی است.((اُرد بزرگ))

هنگامی که از دهش و بخشش به مردم باز می ایستید، زمان آن است که سرتان را بگذارید و بمیرید.((جرج برنز))

هر کس به صلح و آرامش کمک کند، آمرزیده می شود.((کتاب مقدس))

کاری به اندازه غنا بخشیدن به زندگی دیگران اغنا کننده و ارزشمند نیست.((جان ماکسول))

همه چیز را می توان تغییر داد و دگرگون کرد به جز گذشت زمان.((هراکلیوس))

کینه ورزیدن هرگز کاری سازنده و مناسب نیست و اگر در تیمی حالت گذشت نباشد، به زودی آن تیم دچار آسیب و زیان خواهد شد.((جان ماکسول))

بچه ها باید نسبت به آدم بزرگها گذشت داشته باشند.((آنتوان دوسنت اگزوپری))

راه حفظ بزرگ منشی تنها این است که خود را به بذل و بخشش عادت دهید. از وقت، پول، توجه و منابع خود به دیگران ببخشید.((جان ماکسول))

اگر با ثروتی اندک بخشنده و بزرگوار نباشید، با ثروت زیاد هم ناگهان بزرگوار و بخشنده نخواهید شد.((جان د. راکفلر))

تقریبا همه خطاهای ما بیشتر از راههایی که برای پوشاندن آنها پیدا می کنیم قابل بخشش هستند.((فرانسوا روشفوکو))

وقتی چیزی به کسی می دهی، شاید ارزش چندانی نداشته باشد، اما همین هدیه کردن و بخشیدن، بی نهایت رضایت بخش است.((اشو))

من مخالف چشم پوشی از هر چیزی هستم به جز حماقت و خرافات.((اشو))

همه عیبهای ما بخشودنی هستند، مگر آنکه بکوشیم آنها را پنهان کنیم.((فرانسوالا روشه فوکو))

گذشت زمان آدمی را پیر نمی کند، بلکه ترک آرمانها و کمال مطلوبهاست که ما را پیر و افتاده می سازد.((دوگلاس مک آرتور))

انسانیت مان «گل می کند» و از کشتن جوجه چشم پوشی می کنیم؛ خدمتگزار را به کشتن آن وا می داریم و از گوشت حیوان تغذیه می نماییم.((اندره گاوه))

عفو هر کس به اندازه عشق اوست؛ بخشنده ها عاشقند.((لاروشرفکود))

معنای عشق در بخشیدن آن است، نه در گرفتن آن.((جی دونالد والترز))

بخشندگی، انتشار بوی گل بنفشه به ته کفش است که لگدمالش کرده است.((مارک تواین))

وقتی که زنان دوستمان می دارند، ما را از هر لحاظ به دیده عفو می نگرند؛ حتی جنایاتمان را. ولی وقتی که دوستمان نمی دارند، ارزشی حتی برای فضائل مان قایل نمی شوند.((الکساندر دوما))

ما چقدر دیر متوجه می شویم که زندگی و حیات یعنی همان دقایق و ساعاتی که با کمال شتابزدگی و بیرحمی انتظار گذشتن آنرا داشتیم.((دیل کارنگی))

حقیقت را دوست بدار، ولی اشتباه را عفو کن.((فرانسوا ولتر))

دانش امروز شکوه بسیاری در پی داشته، اما نیروی آرامش بخشیدن به روان ما را ندارد؛ امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند.((اُرد بزرگ))

بخشش در زیاد دادن نیست، در به موقع دادن است.((لابرویر))

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *