دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

دروغ

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی.((آناتول فرانس))

آنان که سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند، همواره در اندیشه کین خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند؛ زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند.((اُرد بزرگ))

گدا هر قدر گردنش را کج تر نگاه دارد، بیشتر دروغ می گوید.((مثل اسکاتلندی))

انسان هیچ وقت [ بیشتر ] از آن زمان خود را گول نمی زند که فکر می کند دیگران را فریب داده است.((لارشفوکولد))

باور کردن دروغی که انسان صدبار [ آن را ] شنیده، آسانتر است از حقیقتی که انسان حتی یک دفعه هم آن را نشنیده است.((جان کایزل))

حقیقت تلخ بهتر از یک دروغ شیرین است.((مثل آفریقائی))

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.((بنجامین فرانکلین))

ما دوست نداریم که دیگران ما را فریب دهند، ولی از فریب دیگران هم عبرت نمی گیریم.((بلز پاسکال))

می روند در قبرستان و فریاد می زنند که تمام اینها نوکران پدر من بوده اند؛ کیست که بلند شود و تکذیب کند.((مثل تازی))

کسی که زیاد حرف می زند، یا زیاد می داند یا زیاد دروغ می گوید.((؟))

آنکه می تواند نسبت به نیکی دیگران ناسپاس باشد، از دروغ گفتن بیم ندارد.((شیللو))

انسان هیچ وقت به اندازه آن زمان که فکر می کند دیگران را فریب داده است، خود را گول نمی زند.((لاشفورکولد))

دروغ، سنگ است و نمی تواند بدون تکیه بر دروغ دیگر سرپا بایستد؛ یکبار دروغ گفتن کار بس آسانی است، ولی بسیار دشوار است که کسی فقط یکبار دروغ بگوید.((فوللر))

دروغ هرچه بزرگتر باشد، احمقها زودتر باور می کنند.((؟))

دروغ شکوفه می آورد، اما میوه ندارد.((مثل آفریقایی))

کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.((داستایوسکی))

مجازات دروغگو این است که حتی زمانی هم که حرف راست می زند، کسی باور نمی کند.((؟))

یک دروغ را اگر دروغگو بخواهد به خورد مردم دهد، مستلزم گفتن هزار دروغ دیگر است.((؟))

در مرداب دروغ چیزی جز ماهیهای مرده شناور نیست.((مثل روسی))

دلیری و شجاعت را به دروغ نمی توان بر خود بست؛ دلیری صفتی است که مکر و فریب نمی پذیرد.((ناپلئون بناپارت))

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند.((محمد حجازی))

اگر دروغ می رهاند، راستی همیشه رهاننده است.((؟))

راستی مثل گنج است؛ هر قدر آشکار گردد، پیروانش بیشتر می شود و دروغ مثل شعله پنهان آتش است که وقتی آشکار شد، سوزش و تباهی بیشتری به همراه دارد.((ارسطو))

نخستین کسی که می تواند زن را فریب دهد، خود اوست.((لافونتن))

کردار بالاتر از کلمات سخن می گویند و دروغهای کمتری می گویند.((؟))

گاهی دروغ همان کاری را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت.((مثل آلمانی))

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش های خود را می بندد تا حرکت کند.((مارک تواین))

هیچ کس از افراد ریاکار و دروغگو خوشش نمی آید و هیچ فردی حاضر به گرفتن پول تقلبی نیست.((سوکونی واکیدم))

دیوِ کین و دیوِ سخن چینی گزنده است. سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید. گفتارش همیشه بی فروغ است. [ افراد ] دو رو و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند.((بزرگمهر))

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند، در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.((آرتور شوپنهاور))

سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود، رو به پویش و پیشرفت است. گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد. ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیش خواسته در کیهان هستیم که پیشرفت را در نهاد خود دارد.((اُرد بزرگ))

چهره نیست که فریب می دهد، ماییم که با خواندن آنچه آنجا نوشته شده فریب می خوریم.((فیگاور))

دانشی که از بیرون به دست آمده دروغین است. این نوع دانش بر نادانی تو سرپوش می گذارد، اما تو را خردمند نمی سازد.((اشو))

لذت راستی چنان است که هیچ کس دوست ندارد در رنج و دروغ فرو افتد.((اشو))

یک دروغ کوچک با خود هزار و یک دروغ دیگر می آورد، زیرا تو مجبور می شوی از آن دفاع کنی و از دروغ نمی توان با حقیقت دفاع کرد.((اشو))

زندگی در راه دروغ بی ارزش است و مردن در راه حقیقت یکی از بزرگترین برکات زندگی است.((اشو))

انسانی که به حقیقت دست یافته چگونه می تواند دروغ بگوید؟ برای چه باید دروغ بگوید؟ او هیچ دروغی برای گفتن ندارد.((اشو))

راستی، امانت است و دروغ گفتن خیانت.((بوذرجمهر))

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد.((گوته))

با فریب شاید بتوان چیزی بدست آورد، اما در نهایت همان دستاورد مایه تباهی خواهد بود.((ارد بزرگ))

یک دروغگو می تواند دور دنیا برود، اما نمی تواند بازگردد.((مثل لهستانی))

کسی که فقط با کمک چشم دیگران می بیند فریب می خورد.((مثل فرانسوی))

زندگی بسیار فریب دهنده است؛ فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست.((دوما))

دروغ در دوی سرعت شرکت می کند، اما راستی در دوی ماراتن.((مایکل جکسون))

نقیض یک قضیه ی صادق یک قضیه ی کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است.((نیلس بور))

هرچه ایمان مرد به هوشش بیشتر شود، زن بهتر می تواند او را فریب دهد.((لرد بایرون))

وقتی در برابر کسی که مهربان، مؤدب و مبادی آداب است قرار می گیریم، بسیار دشوار است که همه ی حرفهایش را دروغ تصور کنیم و درستی و راستی در او نبینیم.((میلان کوندرا))

ممکن است دروغ یک سال بدود، راستی در یک روز از او جلو می افتد.((مثل افریقائی))

نفرین بر او که با بدکاری که به اندرز خواهی آمده همدستی کند. زیرا هم رأیی با بدکار مایه ی رسوایی و گوش دادن به دروغ، خیانت است.((جبران خلیل جبران))

اگه خدا تو رو لبه ی پرتگاه برد بهش اعتماد کن؛ یا تو رو از پشت می گیره، یا بهت قدرت پرواز می ده.((؟))

شما تنها به دو نفر در زندگی تان دروغ می گویید: نامزدتان و پلیس!((جک نیکلسون))

من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح می دهم، زیرا ترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی می گذارد.((لوکوربوزیه))

دروغ جلوه ای از شیطان است زیرا شیطان دو نام دارد: یکی شیطان و دیگری دروغ.((ویکتور هوگو))

نه می توان تاریخ را فریب داد و نه می توان زمان را از سیر سریع خود بازداشت.((محمد خیابانی))

کسی که دروغ می گوید و با گفتن اینکه همه ی مردم چنین نمی کنند، برای خود عذری می تراشد، کسی است که با وجدان خود بر سر ستیز است.((ژان پل سارتر))

انسانها در سیاست همیشه قربانیان ساده دلِ فریب و خود فریبی بوده و خواهند بود و تا زمانی که نیاموزند منافع طبقاتی این یا آن گروه را در پشت عبارتهای اخلاقی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی و وعده های آنها جستجو کنند، قربانی خواهند شد.((ولادیمیر لنین))

ما نسل بدبختی هستیم، به همین جهت از بیچارگی ناچاریم به کمک دروغهایی هنر خود را از واقعیت های زندگی دور نگه داریم.((ژرژ ساند))

پای دروغ کوتاه است.((مثل ایتالیایی))

سخن گفتن را با سخن گفتن و مطالعه را با مطالعه کردن و دویدن را با دویدن و کار کردن را با کار کردن خواهید آموخت. به روشی مشابه نیز عشق ورزیدن را با عشق ورزیدن خواهید آموخت. همه ی آنان که فکر می کنند برای آموختن این موارد راههای دیگری وجود دارد، تنها خودشان را فریب داده اند.((سینت فرانسیس دی سیلز))

کاش در دنیا سه چیز وجود نداشت: غرور، عشق و دروغ؛ آن وقت کسی از روی غرور برای عشق دروغ نمی گفت.((؟))

عشق، فریب زمان را نمی خورد، حتی اگر لبان و گونه ی سرخ او زیر تیغ داس قرار گیرد. عشق با گذشت ساعتها و هفته های کوتاه تغییر نمی یابد، بلکه تا پایان هستی ادامه خواهد داشت.((ویلیام شکسپیر))

تنها مرگ است که دروغ نمی گوید.((صادق هدایت))

خشم را با مهربانی، بدی را با خوبی، آزار را با بخشش و دروغ را با راستی فرو بنشانیم.((؟))

در برخی از موارد، فریب خوردن بهتر از بی اعتمادی است.((سرنگ))

برای آنکه تاریخ تا ابد دروغ باشد کافی است که یک نفر حقایق را پنهان کند.((میشله))

کسی که یک بار مرا فریب می دهد برای او ننگ است، ولی کسی که دو بار فریبم می دهد برای من ننگ است.((مثل اسکاتلندی))

دروغ، آیین اربابان و بردگان و حقیقت، خدای انسانهای آزاد است.((ماکسیم کورگی))

دروغ مثل برف است که هر چه آن را بغلتانند، بزرگتر می شود.((لوتر))

اندکی از مردم را می توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.((آبراهام لینکلن))

آدمیان در شناسایی چیزهای آشکار فریب می خورند.((هراکلیت))

تفاوت اساسی بین یک گربه و یک دروغ در این است که گربه نه تا جان دارد.((مارک تواین))

آن که دروغی می گوید، نمی داند که چه کار دشواری انجام می دهد؛ زیرا می بایست بیست دروغ دیگر نیز در ادامه آن دروغ اول از خود بگوید.((الکساندر پوپ))

انسان زمانی در کار سیاست به آسانی فریب می خورد که تصور می کند دیگران را فریب داده است.((ژول سیمون))

تاریخ، حقیقتی است که سرانجام به افسانه و افسانه دروغی است که سرانجام به تاریخ می پیوندد.((جین کاکتیو))

آدمی ناتوان ترین موجود جهان است، بویژه در برابر خودش. هیچ کس بهتر از خود انسان نمی تواند خودش را فریب دهد. هر کس نیمی از عمرش را در فریب دادن خود تلف می کند.((آبراهام لینکلن))

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.((میکل آنژ))

عده بسیار کمی از مردم، سرزنش های مفید را به تعریفهای دروغین که از ایشان به عمل می آید، ترجیح می دهند.((دیل کارنگی))

دروغ بزرگی را با صدای بلند بگویید و مدتی آن را تکرار کنید؛ دیر یا زود، مردم آن را باور خواهند کرد.((؟))

زمان، فریب دهنده ای بیش نیست، بدین جهت که هیچ کاری برای کمک به ما در راه دگرگون ساختن خود نمی کند.((کریشنا مورتی))

اگر انسان بخواهد چیزی را به گونه ای روشن و دقیق ببیند، می بایست ذهنش بسیار آرام و به دور از همه ی کینه ورزی ها، فریب ها، گفتگوها، تجسم ها و تصاویر باشد.((کریشنا مورتی))

کسی که بدیهای همسایه‌اش را چون گندم وجین شده [=پاک شده ار علف هرز] در برابر باد بالا می‌افکند، ولی بدیهای خویش می‌پوشد، چون نیرنگ‌بازی است که مُهره و طاس دروغین از بازیگر دیگر پنهان دارد.((بودا))

آنان که از آنچه نباید شرمگین باشند، شرم دارند و از آنچه باید شرمگین باشند، شرم ندارند، اینان در پی آموزه‌های دروغین بوده و به راه بد روند.((بودا))

عکس ها هیچ گاه دروغ نمی گویند، شاید تنها به این دلیل دروغ نمی گویند که هرگز چیزی نمی گویند.((تونی دیویس))

خود فریبی به این صورت بیان شده است که انگار روی وزنه‌ای ایستاده‌اید تا خود را وزن کنید، در حالی که شکم‌تان را تو داده‌اید.((چارلز استیون هامبی))

دروغ، انفجاری است در خودباوری تو.((وین دایر))

نتیجه ی فریب و ریاکاری، ناامیدی و اندوه؛ و راه خیانتکاران، دشوار است.((فلورانس اسکاول شین))

برای اینکه بتوانم در مسیر زندگانی با اطمینان خاطر گام بردارم و عمل کنم، میل فوق العاده ای دارم که بدانم چگونه می توان بین حقیقت و غیر حقیقت، راست و دروغ و درستی و نادرستی تفاوت قایل شد.((دکارت))

خود را بیان کردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان کردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد.((فرناندو پسوا))

همه به یکدیگر عشق می ورزیم و دروغ، بوسه ای است که با یکدیگر رد و بدل می کنیم.((فرناندو پسوا))

میلیاردها نفر هستند که گونه ها و اقسام دروغ ها را باور می کنند، ولی هنوز حال شان خوب است و برخی افراد هم راستی را باور دارند، ولی درمانده و بدبخت اند.((کریستوفر هایت))

بدترین کردار، چیدن گفته های راست و دروغ در کنار یکدیگر است.((کریستین بوبن))

دروغ، تمام سکه های تقلبی را به جریان می اندازد، ولی به هنگام جستجوی طلا، یکه و تنهاییم؛ همان گونه که در سوگ تنهاییم.((کریستین بوبن))

لبخند راستین، لبخند کسی است که همه چیز را یافته است: دیگر حساب یا فریبی در کار نیست.((کریستین بوبن))

اگر انسان، کسی را جز به عمد بکُشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد.((افلاطون))

دوستان دروغین همچون سایه‌اند؛ زمانی که ما زیر نور گام برمی‌داریم، از همه به ما نزدیک‌ترند، ولی تا وارد تاریکی می‌شویم، زودتر از همه ما را ترک می‌کنند.((کریستین بووی))

یکی از وظایف آموزش و پرورش راستین این است که از دشواری‌های دروغین درگذریم و با دشواری‌های وجودی زندگی دست و پنجه نرم کنیم.((آبراهام مازلو))

اگر آدمی، راستی را به عنوان یک ارزش به شکلی در خود جای داده باشد که گویی همانند خون آدمی، بخشی از وجود اوست، در این صورت، اگر در هر کجای دنیا دروغی گفته شود و آدمی بدان پی ببرد، آزرده خاطر می‌شود.((آبراهام مازلو))

هیچ کس نمی‌خواهد شریف‌ترین جزء وجود خود را به دروغ بیالاید.((افلاطون))

مردمان نیک در جوانی ساده هستند و از بدکاران، به آسانی فریب می‌خورند، زیرا آنها در دل خود، نمونه‌ای از آنچه برای بدکاران می‌گذرد، نمی‌یابند که با آن بسنجند.((افلاطون))

هر زمان احساس کردید برای انجام کار دوست داشتنی خود پیر شده‌اید، بدانید که پژواک منفی درون‌تان بلند شده است. این پژواک، یک پژواک دروغین است؛ یک دروغ محض است.((استیو چندلر))
هیچ کس به اندازه فردی خشمگین دروغ نمی گوید.((نیچه))

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است، به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.((نیچه))

آن کس که به گونه ای ژرف به جهان نگریسته باشد، بی تردید می داند چه حکمتی در سطحی بودن انسانها نهفته است. این غریزه حفظ خویشتن است که به او می آموزاند، سطحی، آسان نگر و دروغین باشد.((نیچه))

با دهان دروغ می گوییم، اما با شکل و پوزه خویش به هنگام بیان دروغ، حقیقت را بر زبان می آوریم.((نیچه))

نوعی بی گناهی در دروغ نهفته است که نشانه ای از باور نیک است.((نیچه))

نه اینکه دیگر به من دروغ نمی گویی، بلکه چون دیگر به تو اعتماد ندارم، این موضوع برایم تکان دهنده است.((نیچه))

به احتمال زیاد، دانش طی هزاران سال اسیر وجدان کاذب بوده است و زندگی متفکران بزرگ با تحقیر خود و عقده های پنهانی بسیار همراه بوده است.((نیچه))

مردم دورانهای فاسد، مردمی زیرک و اندیشمند و اهل تهمت و افترا هستند؛ آنها می دانند که می توان بدون استفاده از خنجر و غافلگیری کسی را کشت و همچنین می دانند که مردم آنچه را که خوب بیان شود باور می کنند.((نیچه))

آینده چنان مبهم است که مردم تنها به فکر امروز خود هستند؛ روحیه ای که فرصت مناسبی برای انواع فریبکاران و گمراه کنندگان فراهم می سازد. چون ظاهراً تنها برای “یک روز” خود را به دست فریب و گمراهی می دهیم و فرصت پرهیزگاری در آینده را برای خود نگه می داریم!((نیچه))

“خواست حقیقت” به معنای “خواست فریب نخوردن” نیست، بلکه الزاماً به معنای “خواست فریب ندادن دیگران و فریب ندادن خویشتن” است؛ چیزی که ما را به قلمرو اخلاق می کشاند.((نیچه))

بین مردمان کوچک، دروغگویی فراوان است.((نیچه))

پریشانی من از این نیست که به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمی توانم تو را باور کنم.((نیچه))

نمی توان از همساز بودن با طبیعت، یک اصل اخلاقی برای خود ساخت؛ باید بر فریب حواس خود پیروز شویم.((نیچه))

خود را جایی درگیر کن که فضیلتِ دروغین به کار نیاید، چنان جایی که آدمی در آن، همچون بندباز بر رویِ بند، یا می افتد یا سرِ پا می ماند، یا راه به بیرون می برد… .((نیچه))

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم.((نیچه))

جهان تنها همین دنیای ظاهر است و دنیای حقیقی، دروغی بیش نیست.((نیچه))

شاعری که دانسته و خواسته می تواند دروغ بگوید، تنها قادر است از حقیقت دم بزند!((نیچه))

آدمی را ارزش های دروغین و کلامهای پوچ، هولناک ترین هیولاست! سرنوشت شوم دیری در آنها می خسبد و چشم براه می ماند.((نیچه))

دهان را از واژه های نجیب پر می کنید و بر ماست آیا که باور داریم دلهای شما، شما دروغ زنان، سرشار است؟((نیچه))

هر که از خود ایمان نداشته باشد همیشه دروغ می گوید.((نیچه))

در میان مردم کوچک دروغ بسیار است.((نیچه))

دروغ باد ما را هر حقیقتی که با آن خنده ای نکرده ایم!((نیچه))

نزد آنان که بیش از توانِ خویش می خواهند، دروغی زشت در میان است.((نیچه))

به خود می بالند که دروغ نمی گویند، اما ناتوانی در دروغ گفتن کجا و عشق به حقیقت کجا! هشیار باشید!((نیچه))

پیمانی که نتوان بر سر آن ماند، یک دروغ است و هیچ‌کس دوست ندارد به او دروغ گفته شود.((جفری کروکشنک))

دروغگویی، یکی از سبب‌های ناکام ماندن مناسبت‌هاست.((لئوبوسکالیا))

چیزی ویرانگرتر از این نیست که دریابیم فریب همان کسانی را خورده‌ایم که باورشان داشته‌ایم.((لئوبوسکالیا))

آن که مقیّد [=در بند] به آداب همنشینی و مخالفِ دروغ گفتن است، مانند کسی است که از مُد پیروی می‌کند، ولی جلیقه نمی‌پوشد.((والتر بنیامین))

به راستی، دروغگویی، نتیجه‌ی شرافت پایین است؛ باور به اینکه توانایی‌ شما برای گرفتن چیزی که می‌خواهید، کم است.((جک کانفیلد))

رهبران راستین، از باور مردم لذت می‌برند، در حالی که دروغگویی، چرب‌زبانی و قدرت که زاییده‌ی خودپرستی است، از نشانه‌های رهبران دروغین به شمار می‌رود.((وین دایر))

بدگمانی نسبت به یک دوست، به مراتب بدتر از این است که به راستی، فریب او را خورده باشید.((پرمودا باترا))

احساسات شما هرگز دروغ نمی‌گویند؛ آن‌ها نمایانگر راستین دیدگاه‌‌هایی هستند که شما دارید.((جک کانفیلد))

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *