دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

جنگ و صلح

آرامش، هماهنگی و نظم، زمانی وجود دارند که هر چیزی در جای خود باشد.((کیم وو چونگ))با عاشق شدن است که ژرف‌ترین شادی، آرامش و امنیت ممکن را تجربه می‌کنیم و به ژرف‌ترین وجه درمی‌یابیم که یکی بودن، چه اندازه شگفت‌آور است.((لئوبوسکالیا))

زیبایی و خوبی، در برابر زشتی و بدی، سلاح‌هایی کارآمدند.((لئوبوسکالیا))

گاهی بُردن یک جنگ، بدتر از باختن آن است.((بیلی هالیدی))

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم، [ دست کم ] می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم.((زیگموند فروید))

به راستی، آن که روزگاری اندیشه ی خود را اینجا در سنگ بر هم انباشت و بر افراشت، از آن خردمند ترین مردمانی بود که راز زندگی را می دانند. او اینجا با ساده ترین مثال به ما می آموزاند که در زیبایی نیز جنگ است و نابرابری و نبرد بر سر قدرت و چیرگی.((نیچه))

آرامش، عظمت و پرتو آفتاب، این سه، همه ی آنچه را یک اندیشنده آرزو می کند و از خود می خواهد، در بر می گیرد.((نیچه))

بر حذر باش که آرامش و تامل تو به آرامش و تامل سگی در مقابل دکان قصابی همانند نباشد که از ترس یارا نمی کند پیش رود و حرص و آز پای پس رفتن او را بسته است.((نیچه))

کسی که جنگجو است، باید همواره در حال جنگ باشد؛ چون در زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد.((نیچه))

آرامش همیشگی نیز کسل کننده است؛ گاهی طوفان هم لازم است.((نیچه))

اراده زندگی برتر و نیرومندتر در مفهوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست، بلکه در اراده جنگ، اراده قدرت و اراده مافوق قدرت است!((نیچه))

جنگ، قانون ابدی زندگی است و صلح، آسایش میان دو جنگ است.((نیچه))

کمابیش هر چیزی که وجود دارد در معرض نابودی است؛ زندگی، خود چیزی جز ستیزه و جدال ارزشها و مبارزه برای نابودی اندیشه ها و آرمانها نیست.((نیچه))

من نمی خواهم متهم کنم؛ حتی نمی خواهم متهم کنندگان را متهم کنم. من نمی خواهم با زشتی ها سر جنگ داشته باشم.((نیچه))

من افرادی را که در میان اشیاء تاریک پیرامون خود در جستجوی آرامش هستند می شناسم؛ یعنی کسانی که در زمان خواب، اتاق خود را تاریک می کنند یا به درون دخمه می خزند.((نیچه))

انسان آزاده می تواند خوب یا بد باشد، اما انسان غیر آزاده ننگ طبیعت است و کوچکترین آرامش، خواه آسمانی یا زمینی، وجود ندارد.((نیچه))

در زمان صلح، انسان جنگجو به جان خودش می افتد.((نیچه))

مردان جنگی ما نباید خواهان دارایی و رشوه باشند.((افلاطون))

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است که هر زمان بروز کند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است.((افلاطون))

مرد بی‌خرد، هر اندازه هم توانگر باشد، هرگز نمی‌تواند در درون خود، آسایش و آرامشی ایجاد کند.((افلاطون))

عشق، این توانایی را به آدمی می‌بخشد که چهره‌ی راستین خود را نشان دهد، شکفته شود، سلاح‌های دفاعی خود را از دست بنهد و بگذارد نه تنها از نظر جسمی، که از نظر روانی و معنوی نیز به کلی برهنه شود.((آبراهام مازلو))

پیروزی یا شکست در جنگ‌ها، ابتدا در ذهن انسان رخ داد.((ژاندارک))

تلاش برای سلامت روانی، تلاش برای آرامش معنوی و هماهنگی اجتماعی نیز هست.((آبراهام مازلو))

کارها را با آرامش و خونسردی انجام دهید؛ زیاد دربند شتاب در انجام دادن کاری نباشید؛ مهم آن است که آن را آغاز کرده‌اید.((هنری فورد))

نیرومندترین سلاح روی کره‌ی زمین، روح انسان است که شلیک می‌کند.((فردیناند فوش))

رودخانه به این دلیل به انسان‌ها آرامش می‌بخشد که بی‌هیج شک و تردیدی به سوی جایی که باید برود، در جریان است و مسیر خود را به هیچ سمت دیگری نمی‌برد.((هال بویل))

تا حواس خود را روی همین امروز و همین ساعتی که در پیش دارید، متمرکز نکنید، به آن آرامش و خوشبختی ژرفی که دوست دارید، نخواهید رسید.((امت فاکس))

خردمندان گشاده‌رویند. انگار آرامش آنان ریشه در گشاده‌رویی‌شان دارد یا گشاده‌رویی‌شان برآمده از آرامش است. آنان می‌توانند دیگران را که دچار پریشانی و نگرانی هستند، به داشتن آرامش و لبخند زدن برانگیزند.((ادوارد هوگلند))

جنگ و درگیری اگر بین خویشاوندان بروز کند، آن را آشوب گویند و اگر بین بیگانگان باشد، آن را جنگ خوانند.((افلاطون))

دارایی در جنگ، ابزار کامیابی و در عشق، اسباب کامیابی است.((مولیر))

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد.((وینستون چرچیل))

بهترین راهی که یک پدر یا مادر می‌تواند توجه فرزندش را جلب کند، این است که با آرامش به گفته هایش گوش دهد.((لین اولین هاوس))

هرگز برای آرامش بخشیدن و دلجویی کردن، دیر نیست.((کریستین بوبن))

در اسارت جادوی زیبایی، باید آنچه را که زیبا است، با سرانگشت به دیگری نشان دهیم تا به آرامش دست یابیم.((کریستین بوبن))

احساس آسایش در زمان تنهایی و لذت بردن از آن، نشانه ی آرامش درون و تمرکز است.((دنیس ویتلی))

دلیری، بهایی است که زندگی برای بخشیدن آرامش، درخواست می کند.((امیلیا ارهارت))

سفر باید اسباب سرور و شادمانی و تمدد [ =ترنجیدگی ] اعصاب باشد، نه دلهره و خشونت و جنگ اعصاب.((گوته))

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.((جواهر لعل نهرو))

هرچند مرد تفنگدار به اندازه ی یک مرد بی سلاح متمدن نباشد، نباید به او گفت که متمدن نیست زیرا در غیر این صورت با تفنگی او را از پا در خواهد آورد.((جواهر لعل نهرو))

جنگیدن مردم با هم و کشتن یکدیگر نابخردانه ترین کاری است که انسان می تواند بکند؛ این کار برای هیچ کس ثمری ندارد.((جواهر لعل نهرو))

آرامش تنها از آرامش نشات می گیرد.((فرناندو پسوا))

کاهلی بیش از هر چیزی آرامش بخش است.((فرناندو پسوا))

گاهی وقت ها به نظرم می رسد همه چیز نادرست است و زمان فقط فضایی است برای اشتباه گرفتن آرامش؛ چیزی که برای زمان ناشناخته است.((فرناندو پسوا))

جنگ ها و انقلاب ها هنگام مطالعه ی تاثیرشان نه باعث هراس بلکه موجب بی حوصلگی می شوند.((فرناندو پسوا))

یک روح آرامش جو که آرامش و مسالمت [ =سازواری ] را در سراسر وجود خود احساس می کند، چه ترسی ممکن است به خود راه دهد؟((آندره موروا))

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد.((آندره موروا))

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، که در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیکبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد.((آندره موروا))

شعر، گونه ای از حالت تاثر و هیجان است که در آن حالت، آرامش و سکون به انسان دست می دهد.((آندره موروا))

مرد برای جنگ آفریده شده است و زن برای فراهم کردن آسایش مرد جنگاور.((؟))

فن جنگ، نیرومند بودن در یک نقطه ی مشخص و روشن است.((ناپلئون بناپارت))

به یاد داشته باشید که هر روز و هر دَم از زندگی تان می توانید برگزینید که پر از آرامش، شادی و عشق باشید. این یک گزینش است و گزینش با شما است.((یانی منیییتس))

نخست، سازش و آرامش را در خودتان ایجاد کنید، تا بتوانید آن را به دیگران بدهید.((توماس کمپیس))

چه زیباست که انسان هیچ کاری انجام ندهد و سپس، احساس آرامش داشته باشد.((مثل اسپانیایی))

به راستی که بیزاری، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.((فلورانس اسکاول شین))

تا زمانی که انسان، هرچه ترس را از ذهن نیمه هشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست.((فلورانس اسکاول شین))

تا آسایشی وجود نداشته باشد، هیچ کس به آرامش نخواهد رسید.((ادوارد مانه))

سبب ساز آرامش باش و هرجا هستی، شادی و تکاپو را با خود به آنجا ببر و این چنین است که همه ی موانع برداشته می شوند.((وین دایر))

در دنیایی آکنده از نگرانی و آشفتگی… ما به آرامش خداوندی برای نگاهبانی از قلب ها و ذهن هایمان نیاز داریم.((جری مک کانت))

بدبینی، در هیچ جنگی پیروز نمی شود.((دو وایت دی . آیزنهاور))

بادا که در خانه‌ی یخی خود، گرما، در چراغ خود، سوخت و در قلب خود، آرامش داشته باشید.((مثل اسکیمویی))

آرامش، مانند امور خیریه از خانه آغاز می شود.((فرنکلین دی، روزولت))

تنها راه برقراری آرامش در زمین، این است که بیاموزیم زندگی خود را سرشار از آرامش سازیم.((بودا))

اگر در درون خود آرامش نداشته باشیم، جست و جوی آن در سرچشمه های خارجی بیهوده است.((لاروشه فوکالد))

با قوه ی درک کردن است که می توانیم آرامش داشته باشیم، هرگاه دیدگاه دیگر افراد را درک کنیم و آنها نیز دیدگاه ما را درک کنند، آنگاه می‌توانیم درباره ی تفاوتها سخن بگوییم.((هری اس. ترومن))

هر چه بیشتر برای به دست آوردن آرامش زحمت بکشیم، کمتر جنگ خون و خونریزی خواهیم داشت.((ویجایا لاکشمی پاندید))

برقراری آرامش، نیاز به توجه دو طرف دارد.((جان. اف. کندی.))

بیایید پیش از آنکه خیلی دیر شود و زمان بگذرد، باور خود را از زنجیره ی واکنش‌های اتمی انفجاری به زنجیره‌ی واکنش عشق خداوندی دگرگون سازیم. عشق، عشق به خدا و سایر انسانها؛ این فرمول خداوند برای آرامش است.((ریچارد کاردینال کوشینگ))

گمان می‌کنم مردم به اندازه‌ای خواهان آرامش هستند که یکی از روزها دولتها ناگزیر می شوند روش خود را دگرگون ساخته و بگذارند مردم به آرامش برسند.((دووایت دی. آیزنهاور))

آرامش، روندی روزانه، هفتگی و ماهانه است که به تدریج، دیدگاهها را دگرگون می سازد. به آهستگی، بازدارنده های پیشین را می خورد، در سکوت، ساختارهایی تازه می سازد. هر چند دنبال کردن آرامش، هیجان انگیز نیست ولی باید آن را دنبال کرد.((جان.اف. کندی))

جنگ، آفریده ی ذهن انسان است. ذهن انسان می تواند آرامش را بیافریند.((نورمن کازنز))

شما ناگزیر نیستید برای عشق به آرامش بجنگید.((جرلیدن فرارو))

بهتر است به جای تجربه کردن تضاد، آرامش را تجربه کنید.((جرلد جامپولسکی))

سخن گفتن درباره‌ی آرامش بس نیست، باید آن را باور داشت. باور به آرامش بس نیست، باید روی آن کار کرد.((الینور روزولت))

انسان تا زمانی که دایره‌ی دلسوزی و مهربانی را به همه‌ی موجودات زنده گسترش ندهد، آرامش نخواهد یافت.((آلبرت شوایتزر))

اگر آرامش نداریم، به این دلیل است که فراموش کرده‌ایم به یکدیگر وابسته‌ایم.((مادر ترزا))

سالها پیش یک نفر گفت: روغن جگر ماهی، روغن درمان کننده است! سرور، آرامش بخش‌تر است و هیچ مزه‌ی ناخوشایندی هم ندارد.((مری کریستل ماکالوسو))

موسیقی، هنر پیامبران است، یگانه هنری که می‌تواند آشفتگی‌های روح را آرامش بخشد؛ یکی از شکوه‌مندترین و شادمانی بر‌انگیزترین هدیه‌هایی است که خداوند به ما بخشیده است.((مارتین لوتر))

موسیقی، دو نقطه‌ی کاملاً متفاوت [ =دیگرگون ] ترس و اندوه را آرامش می‌بخشد.((جرج الیوت))

هر گونه رنجش و دلخوری، تنها سبب جنگ اعصاب خودتان است… نه جنگ اعصاب کسی که شما را رنجانده است.((گای فینلی))

روح از عشق بیکران و بی پایان، مایه می‌گیرد؛ و تنها آرزویش دستیابی به آرامش و سازش است.((وین دایر))

آن که شیرینی تنهایی و آرامش را چشید، از ترس و گناه رسته [=رهایی یافته] است.((بودا))

شادی، برتر از آرامش است.((بودا))

دلهایتان اسرار روزها و شبها را در سکون و آرامش می‌شناسند.((جبران خلیل جبران))

اگر نتوانید با عشق کار کنید و رنجیده و افسرده باشید، بهتر است کارتان را رها کنید و بر پلکان پرستشگاه بنشینید و از آنهایی که با آرامش و شادی کار می‌کنند، گدایی کنید.((جبران خلیل جبران))

آرامش کامل تنها در آغوش طبیعت امکان‌پذیر است.((پابلو پیکاسو))

هر رقابتی، اسلحه‌ی ویژه ی خود را دارد؛ گاهی زور، گاهی زر، گاهی هوش و گاهی مهربانی.((پابلو پیکاسو))

هر کنشی، هرچند هم دشوار، با خونسردی و آرامش، آسانتر به نظر می‌رسد.((میکل آنژ))

اگر می خواهیم آرامش پایدار بماند، باید دانش را رابط بین الملل بدانیم.((روزولت))

آرامش ذهن، به دلیل داشتن دشواری های کمتر نیست، آرامش ذهن ناشی از عیب جویی [ =خرده گیری ] کمتر است.((اندرو میتوس))

برای دستیابی به آرامش خیال و صفای باطن، روح را بر جسم خویش برتری دهید، نه جسم را بر روح.((وین دایر))

راه درست کاستن از دشواری های خود، آرامش بخشیدن به دیگران است.((مادام دومینتون))

آرامش فکر، بزرگترین خوشبختی است.((بودا))

آزادترین مردم روی زمین کسانی هستند که به آرامش و صفای درون دست یافته اند.((وین دایر))

یک وکیل با کیف دستی اش می تواند بیشتر از صد مرد مسلح، دزدی کند.((ماریو پوزو))

بین زن کور و شوهر کَر، همیشه آرامش برقرار است.((مثل انگلیسی))

گشاینده ی بزرگ آن است که بدون جنگ پیروز شود.((لائوتسه))

همیشه دم از صلح بزن، ولی آماده جنگ باش.((ناپلئون بناپارت))

ما آرامش خاطر را دوست داریم و همیشه به دنبال آن می رویم، ولی تا زمانی که از انجام وظیفه فرار می کنیم، هرگز به آرامش خاطر نخواهیم رسید.((لرد آویبوری))

انسان آنقدر فرصت ندارد که نیمی از عمرش را صرف جنگ و ستیزه کند. اگر کسی از حمله و بدگویی نسبت به من دست بکشد، هرگز گذشته را برای تلافی به خاطر نخواهم آورد.((آبراهام لینکلن))

آرامش فکری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی کنید.((برایان تریسی))

با زیردستان جدال مکن و آنان را حقیر نشمار.((لقمان))

فرق نقاشی با عکس در احساس آرامشی است که نقاشی به انسان می دهد.((پابلو پیکاسو))

از وقتی که انیشتین در سال ۱۹۰۵ خبر داد که سکون و آرامش مطلق وجود ندارد، از آن به بعد این گونه شد. تا پیش از آن، سکون و آرامش خوبی وجود داشت.((استیون لیکاک))

کارهای [ نیک ] کوچک که به ظاهر چیزی نیستند، اما آرامش ایجاد می‏کنند، حکم گلهای صحرایی را دارند؛ انسان فکر می‏کند که این گلها عطری ندارند، اما همه آنها با هم فضا را معطّر می‏کنند.((ژرژ برنانوس))

حقیقت، ابتدا انسان را نجات می‏دهد، آنگاه آرامش می‏بخشد.((ژرژ برنانوس))

جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن که از خود دفاع می کند، سزاوار آن است.((فرانسوا ولتر))

هر اندازه فداکاری ما در جنگ زیادتر و دشوارتر باشد، تاج افتخاری که از آن به دست می آید، باشکوه تر خواهد بود.((روزولت))

اگر به جای اسلحه با آموزگار به جنگ دنیا می رفتیم، همه دشمنان نابود می شدند.((بیسمارک))

کسی که سلاحهای خود را رها کرده و ناله کنان می گوید نمی توانم، از من ساخته نیست و بدشانسم، ترحم انگیزترین مخلوق دنیاست.((لاواتر))

برای ازدواج کردن بیش از جنگ رفتن شجاعت لازم است.((کریستین))

مرد جنگی بهترین و مناسب ترین سفیر و سیاستمدار برای دولت به شمار می رود.((کرامول))

میدان جنگ به کسی فرصت مطالعه نمی دهد؛ هرکس هر چه می داند باید به کار ببرد.((جواهر لعل نهرو))

اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهانند و جنگی که اندیشه ای در پی دارد، چیزی جز وحشی گری نیست.((گارفیلد))

ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است که اگر انسان یک مرتبه اشتباه کند، کارش تمام شده و دیگر به هیچ وجه جبران نمی شود.((بورنز))

کسی که در برابر مورچه ناتوان است، بیهوده به جنگ فیل می رود.((مثل آفریقائی))

فرمانده خوب کسی است که بدون تلفات [ در ارتش خود ] و حتی بدون گرفتن تلفات از دشمن، در جنگ پیروز شود.((یک نویسنده چینی))

جنگ دوم جهانی نشان داد که وجود سد و مانع و مرز در بین کشورها بی معنا بوده و سرنوشت ملل جهان به یکدیگر گره خورده است.((؟))

با به زبان آوردن صلح، دنیا آرام نمی شود.((ناپلئون بناپارت))

آماده شدن برای جنگ یعنی نگهداری صلح.((جورج واشنگتن))

پول، مادر صلح و پدر جنگ است.((؟))

من نمی دانم که در جنگ جهانی سوم، چه سلاحهایی به کار گرفته خواهد شد، اما این را می دانم که در جنگ جهانی چهارم از چوب و چماق استفاده خواهد شد.((آیزنشتاین))

جنگ چنان بی عدالتی ای است که همه ی آنهایی که آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

برای رسیدن به آرامش باید دری آهنین بر روی گذشته و آینده کشید و تنها به زمان حال اندیشید.((دیل کارنگی))

خرد در پیکار با دیوان، برنده ترین سلاح به شمار می رود. در برابر شمشیر تیز دیو، خرد جوش است و جان بدان روشن.((بزرگمهر))

در میان دو کس دشمنی میفکن؛ که ایشان چون صلح کنند تو در میانه شرمسار باشی.((سعدی))

ما باید طبیعت را به چشم مادرمان بنگریم و با آرامش، خودمان را به او تسلیم کنیم تا بتوانیم بسیار آسوده احساس کنیم که به جهان باز می گردیم؛ همان گونه که همه ی موجودات دیگر باز می گردند. همه ی ما در حقیقت جزء جدایی ناپذیر این کل هستیم. نافرمانی و سرکشی، بیهوده است؛ باید خودمان را به این جریان بزرگ واگذار کنیم.((هرمان هسه))

مردی با سپری بزرگ به جنگ با دشمنان رفت. از بالای قلعه، سنگی بر سرش زدند و سرش را شکستند. برنجید و گفت: مردک، کوری! سپری بدین بزرگی نمی بینی و سنگ بر سر من می زنی؟((عبید زاکانی))

اندیشه ام در من، عشق به آرامش و خواهش وابسته نبودن را جای می دهد.((جبران خلیل جبران))

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.((اوستن))

آرامش در چهار دیواریت باشد و توانگری در قصرهایت.((؟))

هیچ چیز جز خودت نمی تواند برایت آرامش بیاورد.((دیل کارنگی))

بدترین چیز در زندگی، هراس در میدان جنگ و خیانت به دوست است.((اسکار وایلد))

صبر عبارت است از حفظ آرامش برای رسیدن به نتیجه.((ویلیام شکسپیر))

یک دقیقه خندیدن می تواند به بدن همان اندازه آرامش بدهد که چهل و پنج دقیقه درمانهای خاص آرامبخش.((هنری رابین اشتاین))

تک تک سربازان پیش از ورود به جنگ باید بدانند که مبارزه ی کوچک آنها چقدر در پیروزی نهایی موثر است و چگونه موفقیت مبارزه ی هر سرباز در کل جنگ تاثیر می گذارد.((فیلد مارشال برنارد مونتگمری))

دیگران را ببخش، نه به این دلیل که آنها لیاقت بخشش تو را دارند، بلکه به این دلیل که تو سزاوار آرامش هستی.((؟))

جنگیدن با خواسته ی دل دشوار است. هر چه دل بخواهد به بهای روح به دست می آورد.((هراکلیت))

سرمایه داری در یک جامعه دموکرات از این امتیاز برخوردار است که اگر مورد تهاجم قرار گیرد، دشمنانش ضعیف و پراکنده هستند و به سادگی می تواند نیمی از آنها را بر ضد نیمی دیگر مسلح سازد و از شر هر دو رهایی یابد.((هنری لوئیز منکن))

دانش بیمناک ترین بلای جان آدمی است… رنج و بدبختی آن از طاعون و قحطی و جنگ بیشتر است.((داستایوسکی))

آنچه به روح آرامش می بخشد همانا دانش است و بس.((گوتاما بودا))

هیچ جنگی غیر انسانی تر و ننگ آورتر از جنگ های متعصبانه ی مذهبی و تنفرآور حزبی که در داخل یک کشور برافروخته می شود، نیست.((فریدریش شیلر))

نابود شدن نفوس بشری هنگام جنگ باعث می شود که یکی از طرفین جشن هایی برپا کند.((بایرون))

من نمی دانم انسانها با چه سلاحی در جنگ جهانی سوم با یکدیگر می جنگند، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.((آلبرت انیشتین))

من در جنگ شرکت کردم، تنها به این دلیل که پیوند عشق خود را به زندگی مستحکم تر نمایم.((گئورگ بوشنر))

جنگِ بر حق؛ موافق نیستم. به باور من، جنگ یا ضروری است یا غیر ضروری؛ جنگ بر ضد هیتلر ضروری بود، اما بر ضد ویتنام لزومی نداشت.((ریچارد رورتی))

مرگ را فراخوان و فتنه ی خفته جنگ را بیدار کن.((ویلیام شکسپیر))

تنها در زمان صلح است که اهالی یک کشور می توانند بار سنگین جنگ را احساس کنند.((بایرون))

صلح ناحق بهتر از جنگ بر حق است.((میکل آنژ))

صلح در کلبه ها، جنگ در کاخ ها.((گئورگ بوشنر))

رعیت را با جنگ چه کار باشد.((ابوالفضل بیهقی))

در جنگ بعدی کسانی که زنده مانده اند به حال رفتگان رشک [ =حسادت ] خواهند برد.((خروشچف))

نادانی هیچ کس به اندازه ای نیست که جنگ را به صلح ترجیح دهد.((هرودوت))

چون دشمن از خانه خیزد جنگ با بیگانه بالا گیرد.((ابوالفضل بیهقی))

جنگی هر چند که زورمند بُوَد از حیلت بی نیاز نگردد.((بزرگمهر))

جنگ، قوانین را خاموش می کند.((سیسرو))

جنگ روی جنگ تغذیه می کند.((ناپلئون بناپارت))

جنگ خونین دربرگیرنده ی هیچ گونه سودی نیست جز این که به تعداد گورهای سیاه رنگ می افزاید.((لامارتین))

تنها در فردای روز صلح است که جنگ حقیقی ملتها آغاز می گردد. این جنگها که به صورت جنگ های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی خودنمایی می کند، در تعیین سرنوشت ملل بسیار مؤثرتر از جنگهای نظامی است.((گوستاو لوبن))

اگر می توانستیم جزئیات حوادث را بشناسیم شاید در هنگام موازنه ی سود و زیان، جنگ را عملی سودمند نمی یافتیم زیرا فتوحات در قبال خساراتش ارزش ندارد.((بایرون))

حسب و نسب زن و شوهر از رفتاری که هنگام پرخاش و جدال با هم دارند، نمایان می شود.((جرج برنارد شاو))

در جدال و ستیزه، اولین مشت را بزن و محکم هم بزن.((جکسون براون))

خشک سالی و بیماری در مقام مقایسه با جنگ، چیزی نیست زیرا خود این دو نیز ناشی از پیامدهای دشوار و ناهنجار جنگ هستند.((ویکتور هوگو))

بانکها از ارتش آماده به جنگ، خطرناک ترند.((توماس جفرسون))

انسان با جنگ از دنیا چشم می پوشد.((اسمیت))

اگر مردم با این همه پول که در راه جنگ خرج می کنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هایی می شود که به وسیله ی جنگ و خونریزی به دست می آورند.((بنجامین فرانکلین))

اگر ما از زیاده خواهی چشم پوشی کنیم جنگ هم تکرار نخواهد شد.((کورت توخلسکی))

به کارگیری دخانیات، بیشتر از تمام جنگها انسان را به خاک سپرده است.((گوته))

آغاز و پایان جنگ از راه خون صورت می گیرد.((همر))

زندگی در زمان اکنون، فراهم آورنده ی چیزی است که بیشتر مردم برای رسیدن به آن تلاش می کنند و چیزی جز آرامش نیست.((شری کارتر اسکات))

همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین کردی که در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مکوش و با خصم پر توان میاشوب.((بزرگمهر))

ما در بین کسانی که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می شویم که در بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند.((فرانک))

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می کنند، این فقرا هستند که می میرند.((ژان پل سارتر))

در زندگی هیج چیز مهمتر از این نیست که با قلب خود در آرامش باشی.((نینا کارین مونسن))

در میان همه رنجها و مصیبت ها تنها یاد خداوند انسان را آرامش می بخشد.((جرجی زیدان))

به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.((پاول ویلسون))

از پیشداوری کردن دست بکش تا آرامش را تجربه کنی.((دیپاک چوپرا))

یک جنگجوی راستین، پیش از جنگ پیروز است.((مارک فیشر))

پذیرفتن نیک سرشتی خود همیشه آسانتر از رویارویی با دیگران و جنگیدن برای حقوق خویش است.((پائولو کوئیلو))

آرامش، زن دل انگیزی است که در نزدیکی دانایی خانه دارد.((اپیکارموس))

پیش از رفتن به جنگ، یکی یا دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری، سه بار برای خودت دعا کن.((یکی از دانشمندان لهستانی))

ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن تنها یک اشتباه صورت بگیرد، جبرانش غیر ممکن خواهد بود.((بورنز))

زندگی را همان گونه که هست بپذیرید؛ در این زمان است که آرزو محو می شود. سعی کنید همیشه شاد باشید، بدون اینکه برای این شادی دلیل خاصی وجود داشته باشد و اینگونه است که به آرامش می رسید.((آنتونی رابینز))

بهترین راه دستیابی به آرامش در زندگی، یافتن دوستی است که به ندرت از ما چیزی خارج از حد توان می خواهد.((باربارا راسکین))

در ارتباطات ما شادی و آرامش یکسان هستند؛ ما سبب شادی یکدیگر می شویم. او پیش تر به داستان هایم می خندید، اما یک روز گریه کرد؛ و من با استفاده از صدایش، قلبش را آگاه نمودم.((جین همیلتون))

تنها آرامش و سکوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.((داستایوسکی))

در قانون هستی، شادی، آرامش و آزادی زمانی تحقق می یابند که آنها را ببخشیم.((رالف والدو امرسون))

هیچ کس را وادار به دو کار نکن: جنگیدن و زن گرفتن.((مثل عربی))

کریسمس، زمان یا فصل خاصی نیست، بلکه شرایطی ذهنی است؛ شرایطی که در آن صلح و آرامش را گرامی می داریم، خواهان نیکویی هستیم و گشاده دستی و بخشش، جزئی از وجودمان می گردد. این، روح حقیقی کریسمس است.((کالوین کولیج))

دشمن، دوستی است که منتظر دوست شدن است. این تنها امید برای این دنیای پُر از جنگ و ناسازگاری است.((اسقف دِسموند توتو))

و این کریسمس برای سیاه است و برای سفید، برای زرد و برای سرخ؛ بگذار به هر گونه جنگی پایان دهیم.((جان لنون))

زندگی لذتبخش است و مرگ آرامش بخش؛ در این میان، از جایی به جایی شدن رنج آور است.((آیزاک آسیموف))

زنها جنگ را شروع می کنند و مردها آن را ادامه می دهند.((ارنست همینگوی))

انسان زمانی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود که فرآیند فردیت کامل گردد؛ زمانی که خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند که در آرامش و یکرنگی با هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر باشند.((ک.گ.یونگ))

ما همگی رزم آوران پیکار زندگی هستیم، اما برخی پیشرویم و برخی دنباله رو.((جبران خلیل جبران))

مهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ آشکار می گردد؛ باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها می توان شناخت.((دانیال حکیم))

اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد، اما حقیقت این است که در طی جنگ، بحران عظیمی در حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود.((رالف والدو امرسون))

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.((لاروشفوکو))

اگر آموزش چیزی را پیش از پنج سالگی آغاز کنید و با وقار و آرامش فراوان آن را به گونه ای مداوم تکرار کنید برای ابد در ذهنتان باقی خواهد ماند. زیرا در مورد انسانها هم بسان حیوانات، آموزش تنها آنگاه با موفقیت همراه است که از دوران کودکی آغاز شود.((آرتور شوپنهاور))

ما بنا به عادت فقط چیزهایی را “تاریخ” می خوانیم که به جنگ و صلح و سرکوب سیاسی یا سیاست حزبی مربوط شود.((گونتر گراس))

میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد؛ اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده کنند.((نادر شاه افشار))

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *