دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

ستم

در جهان، روشنایی هایی وجود دارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.((گاندی))

بی آزاری بهترین دین است.((مثل سانسکریتی))

هر که به زیردستان نبخشاید به جور زبردستان گرفتار آید.((سعدی))

باران هم روی ستمگر می بارد و هم ستمدیده، ولی بیشتر روی ستمدیده می بارد؛ زیرا ستمگر چتر ستمدیده را ربوده است.((کرستوفر بن))

بیشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند که می ترسند روزی به آنها ستم شود.((لارشفوکولد))

گاهی ترحم ستم است و ستم ترحم.((مثل ایتالیایی))

حسود را آزار مده که خود در آتشی بی پایان می سوزد. هر چیزی که مطابق میل و آرزوی ماست، حقیقت محض به نظرمان می رسد و تمام آن چیزها که بر خلاف میل مان است، خشمناکمان می کند.((آندره موروا))

تماشاکردن ستمکاران و گوش دادن به سخنانشان آغاز ستمکاری است.((کنفوسیوس))

اگر اشخاص خودخواهی تلاش دارند شما را بفریبند، نامشان را از لیست نامهای همنشینان خود خط بزنید،

اما هرگز درصدد انتقام جویی برنیایید. زیرا اگر چنین کاری بکنید، خود را بیشتر از آن اشخاص آزار داده اید.((دیل کارنگی))

چون مردم کمتر متوجه سعادت هستند، بدبختی ها بیشتر نمایان است. [ آنها ] ستم و ستمگری را عادی فرض می کنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات می پندارند.((موریس مترلینگ))

گربه را آزار مده، او نمی تواند به تو وفادار بماند؛ این هنجار عاطفی اوست.((اُرد بزرگ))

اگر به دوستی علاقه مندی، با خواهش و اصرار او را آزار نرسان که از چشم او می افتی.((؟))

عشق، ستمگری است که به احدی رحم نمی کند.((کرنی))

هر کسب و کار و هر صنعتی که با پر کارها و کم کارها یک جور رفتار کند، دیر یا زود لانه کم کارها می شود.((ناشناس))

بزرگترها اگر به خودشان باشد هیچ وقت نمی توانند از چیزی سر در بیاورند. برای بچه ها هم خسته کننده است که همین جور مدام هر چیزی را به آنها توضیح بدهند.((آنتوان دوسنت اگزوپری))

آدمها دیگر برای سر درآوردن از چیزها وقت ندارند. همه چیز را همین جور حاضر آماده از دکانها می خرند. اما چون دکانی نیست که دوست معامله کند، آدمها مانده اند بی دوست.((آنتوان دوسنت اگزوپری))

انسان باید خود را به دو چیز عادت دهد : جفای ایمان و ستم بشریت.((بقراط))

چرا از دشمنان شِکوه می کنی؟ مگر توقع داری که ایشان تو را که وجودت خود مایه ی آزار دل پر حسدشان است عزیز شمارند؟((گوته))

پیکان از زخم به در آید و آزار در دل بماند.((مثل فارسی))

جوری دعا کن که انگار همه چیز به خدا وابسته است و جوری کار کن که انگار همه چیز به تو وابسته است.((آگوستین قدیس))

جایی که مردم از دولتشان بترسند، ستم حاکم است و جایی که دولت از مردم بترسد، آزادی وجود دارد.((توماس جفرسون))

درخت آزادی را باید گهگاه با خون میهن پرستان و ستمکاران آبیاری کرد.((توماس جفرسون))

ملتی که آزادیش به ستم گرفته شده، هر اندازه هم که در ثروت و رفاه باشد، از نظر بشریت به اندازه یک پادو مغازه ارزش ندارد.((آتا تورک))

مردم جوری حرف می زنند که [ گویی ] همه چیز را می دانند، اما اگر جسارت داشته باشی و سؤالی بپرسی آنها هیچ چیز نمی دانند.((پائولو کوئیلو))

برای من سفر مانند مجازاتی است که به خود می دهم؛ زمانی که زندگی در نگاهم بسیار آزار دهنده و تلخ می شود.((برگلیوت هوبک هاف))

می گن عشق یک معجزه است، می گن عاشق دنیا رو یه جور دیگه می بینه، زمان و مکان رو فراموش می کنه، انگار همون لحظه که عاشق می شه همون لحظه هم به دنیا می یاد و اگر عشقش رو از دست بده در اندک زمانی قلبش می ایسته و می میره چون هوای تنفس اش هوای عشق است؛ آره یه جور معجزه است.((سناریوی فیلم مرد دوصد ساله))

فیلم ساختن یک جور خودشیفتگی است.((کرک داگلاس))

در تمام مدت زندگی تنها بوده ام، به همین دلیل کاملاً خودم را می شناسم. پس وقتی به خودم نگاه می کنم همه ی چیزی که می بینم خودم هستم و این ملال آور است.((مورگان فریمن))

یادتان باشد اگر به دستی برای کمک نیاز داشتید در انتهای بازویتان قرار دارد. همین جور که دارید پیرتر می شوید یادتان باشد که یک دست دیگر هم دارید: یکی برای اینکه به خودتان کمک کنید و دومی برای کمک به دیگران.((ادری هپبرن))

هر که جور آموزگار نبیند، به جفای روزگار گرفتار آید.((؟))

هر کتابی که به خواندنش می ارزد باید در آن واحد دوبار خوانده شود. رعایت دستور فوق دو علت دارد: یکی اینکه در مطالعه دوم، قسمت های مختلف کتاب بهتر درک می شود و قسمت اول کتاب زمانی نیک فهمیده می شود که از پایان آن نیز آگاه باشیم و دیگر اینکه در این دو مطالعه وضع روحی ما یکسان نیست، در مطالعه ی دوم ما نظر تازه ای نسبت به هر قسمت پیدا کرده و جور دیگری تحت تأثیر آن کتاب قرار می گیریم.((آرتور شوپنهاور))

زنجیر حتی اگر از طلا ساخته شود آزار می رساند.((لرد آویبوری))

وقتی دارید پیروز می شوید هیچ چیز آزار دهنده نیست.((جان ماکسول))

لیس خور کفش ستمگران به پهنای زبان کفش لیس ها است و قدرت ستم آنها با توان تاب آوردن ستمدیدگان برآورده می شود.((احمد شاملو))

هرگز باوری را صددرصد نپذیرید، در غیر این صورت، روزی موردی پیش می آید که با آن باور جور
نباشید.((جان گریندر))

خشم را با مهربانی، بدی را با خوبی، آزار را با بخشش و دروغ را با راستی فرو بنشانیم.((؟))

مرغ ستم دیده بر نخواهد گشت.((حجازی))

از مردم دور باش و تنها زندگی کن، نه به کسی ستم کن و نه بگذار کسی به تو ستم کند.((ابوالعلامعری))

تنهایی برای جوان ارزشمند و برای پیر آزار دهنده است.((اُرد بزرگ))

سعی نکن به یک خوک آواز خواندن یاد بدهی؛ هم وقت خودت را هدر می دهی و هم خوک را اذیت می کنی.

((مارک تواین))

اسنخوان بندی فریاد، پاسخ هزاران ستم بی صداست.((اُرد بزرگ))

آموختن تنها سرمایه ای است که ستمکاران نمی توانند به تاراج ببرند.((جبران خلیل جبران))

آخرین درجه فساد، به کار بردن قوانین برای ستم است.((فرانسوا ولتر))

هر زمان احساس می کنم که درد و رنج و بیماری می خواهد مرا رنجه کند و آزار دهد، به کار پناه می برم.

کار، بهترین درمان دردهای من است.((فرانسوا ولتر))

تاریخ تمام جوامع موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است که آزاده و برده، پاترسین و پلیبن، ارباب و سرف، استاد کارگاه و پیشه ور و روزمزد، در یک کلام، ستمگر و ستمدیده با یکدیگر ستیزی همیشگی داشته و به پیکاری بی وقفه، گاه نهان و گاه آشکار دست یازیده اند؛ پیکاری که هر بار منجر به نوسازی انقلابی کل جامعه یا نابودی همزمان طبقات در حال پیکار شده است.((کارل هنریش مارکس))

عیب کوچک را نباید حقیر شمرد، زیرا مانند دشمن کوچک است که در طول زمان به انسان آزار می رساند.((استاهل))

هنر در این است که انسان بتواند چیزهایی را که سبب آزار دیگران می شود، در خود از بین ببرد.((کوکرل))

فردی که در امری بزرگ جان می سپارد، مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی کند. پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است.((سقراط))

هیچ رنجی بالاتر از رنج کودکی نیست که برای اولین بار طعم ستم و سنگدلی را چشیده باشد.((رومن رولان))

آنچه باعث آزار ما می شود، زندگی است. یک بیمار وقتی بمیرد، تمام دردهایش از بین می رود.((موریس مترلینگ))

شگفتا که اگر آدمی برای کسی برکت بخواهد، توان آزار رسانیدن را از او خواهد گرفت.((فلورانس اسکاول شین))

چگونه ستمگر می‌تواند بر آزادمردان حُکم براند، مگر آنکه ستم، بنیان آزادی و ننگ، پایه‌ی بزرگی‌شان باشد؟((جبران خلیل جبران))

بسیاری از کتابها ملال آورند و آن که بی وقفه می خواند و روح یا قضاوتی هم شأن این خوانده ها در خود نمی پرورد، نامطمئن و بی قرار برجای می ماند؛ غوطه ور در کتابها و سطحی در نفس خویش.((میلتون))

دلیری، به کارگیری مثبت زور است و ستم، به کار بردن منفی آن.((ویکتور هوگو))

اگر ذهن، که بر بدن فرماندهی می‌کند، به گونه ای خود را فراموش کند که انگار بر برده‌ی خود لگد می‌زند، برده که هرگز آن اندازه سخاوتمند نیست که بتواند آسیب و خستگی را ببخشد، شورش می‌کند و ستمگر را در هم می‌کوبد.((هنری وادزورث لانگ‌فلو))

جوانی! در کنار جوان بمان و آزار نده.((الن جی لرنر))

به نظر می رسد سرشت گربه ها این است که هیچ گاه با پیگیری چیزی که می خواهید، شما را آزار نمی دهند.((جوزف وود کراچ))

نویسنده در فضایی از بیم و ارج نهادن به واژه زندگی می کند، زیرا واژه ها می توانند ستمگر یا مهربان باشند و نیز می توانند درست در برابر چشمان شما، معانی [ =چَم ها ] را دگرگون کنند.((جان اشتاین بک))

زمانی که یک قانون نیروی برگزیده و برتر را در دست داشته باشد و قوانین دیگر را بی اثر بگذارد، نتیجه ی آفرینش چیزی ناهنجار و دل آزار خواهد بود.((اریک نیوتن))

امر بسیط [ =گسترده ] بر پریشان سران، تک شکل و یکنواخت نمود می یابد و یکنواختی، موجد ملال [ =رنجش ] است. ملولان تنها یکنواختی (امر یکرویه و پیش پا افتاده) را می یابند.((هایدگر))

پیری، ستمگر ستم پیشه ای است که وقتی با زندگانی مواجه گردید [ انسان را ] از تمام مسرت ها و خوشی های جوانی باز می دارد.((لاروشفو کولد))

به آنها که مرا دوست دارند لبخند می زنم و برای آنها که از من متنفرند آه می کشم، آسمان هر جور که بالای سر من قرار دارد بی تفاوت است، زیرا در درون من قلبی است که برای مواجهه با هر سرنوشت و تقدیری آماده است.((بایرون))

هیچ چشم داشتی آزار دهنده تر از چشم داشت چیزهایی که هرگز وجود نداشته، نیست.((فرناندو پسوا))

مردمان جهان از خُرد تا بزرگ، تارهای سست از آرزوهای گران بر گرد خویش می تنند و خود، عنکبوت وار میان آنها جای می گیرند. ناگهان ضربت جارویی این تارهای سست را از هم می گسلد. آنگاه همه فریاد بر می آورند که کاخی آراسته به دست ستم ویران شده است.((گوته))

پرپر کردن یک گل، ستم به همه ی طبیعت است.((گوته))

پدیده ها انسان ها را آزار نمی دهند، بلکه شیوه ی نگاه انسان ها به پدیده ها موجب آزارشان می شود.((اپیکور))

دیوانگی یعنی اینکه یک جور کار را پیوسته تکرار کنید و امید داشته باشید که نتیجه ی متفاوتی [ =دیگرگونی ] بگیرید.((داگلاس دِین))

هر گونه ستمگری که مرتکب شویم یا حتی در اندیشه ی آن باشیم، روزی، تلافی آن را از روان ما باز پس خواهد گرفت، بی آنکه خود را درگیر کاهش مجازات یا بخشودن ما کند.((یونگ))

همه‌ی توانگران مانند دیو نیستند، همه‌ی آنها از تهیدستان دزدی نمی‌کنند و کارگران خود را آزار نمی‌دهند.((دیوید کیتس))

بزرگترین جنایتی که شخص بتواند نسبت به شهر خود مرتکب شود، همانا ستم است.((افلاطون))

اگر راستی را پیش‌آهنگ بپنداریم، قابل تصور نیست که کاروانی از ستم و تبهکاری در پی آن روان یابیم.((افلاطون))

ما فرشتگانی هستیم که تنها یک بال داریم و به همین سبب، پروازمان سبب آزار یکدیگر می‌شود.((لوسیانو دی کرسنزو))

انسان‌های بدخواه و چشم‌تنگ برای دیگران مایه‌ی دردسر هستند، ولی برای خودشان، مایه‌ی شکنجه و آزار.((ویلیام پن))

آنگاه که جوش و خروش هوی و هوس فرو می‌نشیند، مانند این است که انسان از دست شماری ستمگر دیوانه رسته باشد.((افلاطون))

بدی کردن، خواه با دوست و خواه با دیگران، کار آدم دادگر نیست؛ بلکه کار شخص ستمگر است.((افلاطون))

درباره‌ی مردم ستمگر چنین می‌گویم که بیشتر آنها اگر در جوانی گرفتار نشوند، در پایان کار، رسوا و روسیاه می‌شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک‌داشت بیگانه و هم میهن قرار می‌گیرند.((افلاطون))

هرگاه بخواهی سرشت حکیمانه را از سرشت مخالف آن بازشناسی، باید بررسی کنی که آیا شخص از آغاز کودکی، دادگر و سازگار بوده است، یا ستمگر و سرکش.((افلاطون))

هیچ چیز ترسناک‌‌تر و شرم‌آورتر از این نیست که چوپان برای پاس داشتن گله‌، سگ‌های بی‌تربیتی نگاه دارد که به سبب نابسامانی یا گرسنگی یا هرزگی، آماده‌ی آزار گوسفندان باشند و به جای صفت سگ، صفت گرگ از خود نشان دهند.((افلاطون))

در شهر بد، ستم فرمانروایی می‌کند.((افلاطون))

در برابر قویترین رانه ی وجودی ما، آن ستمگر وجود ما، نه تنها خرد، بلکه وجدان هم تسلیم می شود.((نیچه))

لذت بیرحمی در دیدن رنج دیگران است، اما فردی که بیرحم است این بیرحمی گریبانگیر خودش هم می شود و به ایشان نیز آزار خواهد رسید.((نیچه))

شاد ماندن به هنگامی که انسان در گیرودار کارهای ملال آور و پر مسئولیت است، هنر کوچکی نیست.((نیچه))

آه، بر چه ملال ها باید چیره شد و چه مایه عرق باید ریخت تا آدمی بتواند رنگهای خودش، قلم موی خودش و بوم خودش را پیدا کند!((نیچه))

از ته دل ساده لوحانه بیش از همه خواهان آن اند که کسی ایشان را آزار نرساند. از این رو به پیشباز [ =پیشواز ] هر کس می روند و با او کنار می آیند. اما این ترس است، اگر چه «فضیلت» بنامند اش.((نیچه))

هیچ چیز زیبا‌تر از شاد کردن و پرهیز از آزار دیگران نیست.((رالف والدو امرسون))

“تهیدستی، ننگ نیست.” چه جور هم! ولی آنان [گویندگان این سخن] تهیدستان را به دیده‌ی ننگ می‌نگرند. چنین می‌کنند و سپس، او را با گفتن چند مثل، آرام می‌کنند.((والتر بنیامین))

برای اینکه در مسیر کامیابی خود با شتاب‌ بیشتری به پیش روید، مسائلی را که هر روز شما را آزار می‌دهد و در ذهن شما می‌ماند، از ذهن خود بردارید، جابجا کنید، ترمیم کنید یا از دست آن‌ها رها شوید.((جک کانفیلد))

بدزبانی، فقط شنونده را آزار نمی‌دهد، بلکه به همان اندازه، ارزش و احترام گوینده را نیز پایین می‌آورد.((پرمودا باترا))

گشایش کارهای اجتماع در عدالت است و کسی که عدالت برای او تنگی ایجاد کند، ستم برای او تنگناتر خواهد بود.((امام علی (ع)))

بپرهیز از هم‌نشینی مردم فاسق، زیرا همواره شرّ به شرّ ملحق می‌شود.((امام علی (ع)))

در آن هنگام که صلاح و نیکوکاری بر زمان و مردمش غالب باشد، سپس مردی به مرد دیگر بدگمان شود، با اینکه گناهی مرتکب نشده، در این صورت ظلم کرده است.((امام علی (ع)))

برای آن ظالم که ابتدا به ظلم کرده، فردا [از پشیمانی] پشتِ دست به دندان گزیدن در پی دارد.((امام علی (ع)))

هرگز کسی را به مبارزه دعوت نکن و اگر به مبارزه دعوت شدی، بپذیر، زیرا کسی که دعوت به مبارزه کند، ظالم است و ظالم همواره شکست خورده است.((امام علی (ع)))

روز محاسبه‌ی مظلوم بر ظالم، سخت‌تر است از روز ستم ظالم بر مظلوم.((امام علی (ع)))

خدا رحمت کند مردی را که حقی را ببیند و به آن کمک نماید، یا ستمی را ببیند و آن را منتفی بسازد و یاور حق باشد تا آن را به صاحبش برساند.((امام علی (ع)))

انسان ذلیل و خوار، از ورود ستم بر خود جلوگیری نمی‌کند. حقّ بدون جدّیت قابل وصول نیست.((امام علی (ع)))

اگر هم خداوند به ستمکار مهلت بدهد، گرفتن و کیفر خداوندی از او فوت نمی‌شود و خداوند در گذرگاه ستمکار در کمین و در موضع ماده‌ای گلوگیر در مسیر فرو بردن آب دهان است.((امام علی (ع)))

همه‌ی اقوام و اُمَم از ظلم امرای خود می‌ترسند و من از ظلم رعیّتِ خود بیمناکم! شما را به جهاد بسیج کردم، به راه نیفتادید و سخنان [سازنده] به گوش‌تان خواندم، نشنیدید و شما را نهانی و آشکار دعوت کردم، پاسخ مثبت ندادید و شما را نصیحت نمودم، نپذیرفتید.((امام علی (ع)))

ای مردم! خداوند شما را برکنار فرموده از آن‌که به شما ظلم کند، ولی شما را از آن‌که مبتلا و آزمایش کند، دور نساخته است.((امام علی (ع)))

نباید یک انسان بخیل بر نوامیس و نفوس و اموال و احکام و زمامداری مسلمین ولایت داشته باشد که حریص به اموال آنان باشد و نباید شئونِ حیاتی مسلمانان به ولایتِ جاهل واگذار شود، که آنان را با نادانی خود گمراه سازد. و نیز نباید والی مسلمانان جفاکار باشد که آنان را از روی جفا از حقوق خویش محروم کند.((امام علی (ع)))

مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دستش سالم باشند، جز در مسیر حق. و اذیت و آزار مسلم صحیح نیست، جز برای وجوب.((امام علی (ع)))

خداوندا! اگر ما را بر دشمنان پیروز ساختی، ما را از ظلم و تعدّی بر کنار فرما و برای پیروی از حقّ موفّق فرما. و اگر آنان را بر ما غالب فرمودی، شهادت را نصیب ما فرما و از فتنه و آشوب ما را محفوظ بدار.((امام علی (ع)))

ظلمی که رهایی ندارد، ظلمی است که بندگان خدا به یکدیگر روا می‌دارند.((امام علی (ع)))

آگاه باشید! ظلم بر سه قسم است: ظلمی که بخشوده نشود، و ظلمی که رها نگردد، و ظلمی که قابل بخشش باشد و مورد تعقیب قرار نگیرد. اما ظلمی که بخشوده نشود، شرک ورزیدن به خداست.((امام علی (ع)))

برای هر پیمان‌شکنی، فجور (گناهی) است و هر گناهی، موجب تیرگی قلب می‌گردد. «و برای هر عهدشکنی در روز قیامت پرچمی است که با آن شناخته می‌شود.»((امام علی (ع)))

ظلم هر کسی که به تو ستمی بورزد، در نظرت بزرگ جلوه نکند، زیرا چنین شخصی در ضرر بر خویشتن و سود رساندن به تو خواهد کوشید و پاداش کسی که تو را شاد کند، این نیست که با او زشتی نمایی.((امام علی (ع)))

ظلم و ارتکابِ خلافِ واقع، انسان را در دنیا و آخرتش هلاک می‌کند و نقص و اختلالِ وجودیِ او را نزد عیب‌جوی او پدیدار می‌نماید.((امام علی (ع)))

هیچ چیزی بیش از حرکت بر مبنای ظلم موجبِ دگرگونی نعمت خداوندی و سرعتِ انتقام او نیست، زیرا خداوند شنونده‌ی دعای ستمدیدگان و در کمین ستمکاران است.((امام علی (ع)))

هر کس در دشمنی شدت به خرج دهد، مرتکب گناه شده و کسی که کوتاهی کند، ستم ورزیده است و هر کس در خصومت مبالغه کند، نمی‌تواند برای خدا تقوا داشته باشد.((امام علی (ع)))

خداوند سبحان در اموالِ توانگران، معاش فقرا را قرار داده است. در نتیجه، هیچ فقیری گرسنه نماند، جز اینکه توانگری به همان اندازه از مالِ فقیر بهره‌مند شد و خداوند متعال آنان را در مورد این ظلم بازخواست خواهد کرد.((امام علی (ع)))

روز عدالت بر ظالم، سخت‌تر است از روز ظلم بر مظلوم.((امام علی (ع)))

هر کس شمشیر ظلم بکشد، با همان شمشیر کشته می‌شود.((امام علی (ع)))

ظالم سه علامت دارد: به کسی که بالاتر از اوست، با نافرمانی او ظلم می‌کند و به آن که پایین‌تر از اوست، با غلبه و زورگویی؛ و ستمکاران را یاری کند.((امام علی (ع)))

تمایلات، کلیدِ مشقت‌هاست و مَرکبِ زحمت و آزار، طمع و کبر و حسد انگیزه‌هایی برای تجاوز به سوی گناهان و شرّ در بر گیرنده‌ی همه‌ی بدی‌های عیوب است.((امام علی (ع)))

هر کس ببیند در جامعه ستمی صورت می‌گیرد و به عمل زشتی خوانده می‌شود، و او با قلبش آن را انکار کند، پس دینش سالم و خودش از گناه برکنار است.((امام علی (ع)))

هر که مسلمانی را غیبت کند ثواب روزه و وضویش برطرف می‌شود و در روز قیامت بویی گنده‌تر از بوی مردار آید که اهل محشر همه در آزار باشند و اگر پیش از توبه بمیرد حلال کرده باشد چیزی را که خدا حرام کرده است.((حضرت محمد (ص)))

هر که پادشاه ظالمی را مدح کند و نزد او شکستگی و تذلل کند برای طمع دنیا در جهنم قرین با او باشد.((حضرت محمد (ص)))

صالحان را برای صلاح ایشان دوست دار و مدارا کن به ظاهر با فاسقان و در دل دشمن ایشان باش.((امام علی (ع)))

هر که معذور دارد ظالمی را در ظلم او خدا مسلط گرداند بر او کسی را که ظلم بر او کند پس اگر دعا کند دعایش مستجاب نشود و خدا او را بر آن ستم که می‌کند ثواب ندهد.((امام جعفر صادق (ع)))

هر که یاری دهد ظالمی را بر مظلومی پیوسته حق تعالی بر او خشمناک باشد تا دست از آن یاری بردارد.((امام جعفر صادق (ع)))

هر که به سوی پادشاه ظالمی برود و او را امر به پرهیزکاری بکند و پند و نصیحت بگوید او را مثل ثواب جن و انس بوده باشد.((امام محمد باقر (ع)))

ظلم کننده و یاری کننده‌ی او بر ظلم و کسی که راضی به آن ظلم باشد هر سه در گناه شریکند.((امام علی (ع)))

هر که ظلمی بر کسی بکند حق تعالی کسی را برانگیزد که مثل آن ظلم را نسبت به او یا فرزندان او یا فرزندان فرزندان او بکند.((امام جعفر صادق (ع)))

بهترین جهادها آن است که چون کسی صبح کند ظلم بر کسی در خاطر نداشته باشد.((حضرت محمد (ص)))

سه دعاست که از درگاه خدا رد نمی‌شود: دعای پدر برای فررند نیکوکار، نفرین او بر فرزندان بدکردار، و نفرین مظلوم بر ظالم و دعای مظلوم برای کسی که انتقام از ظالم برای او بکشد، و دعای مؤمن برای مؤمنی که از برای دوستی اهل بیت او را به مال خود اعانت کند، و نفرین مؤمن بر کسی که اعانت او نکند با قدرت و احتیاج آن مؤمن به او.((امام جعفر صادق (ع)))

همین عیب آدمی را بس است که از عیب مردم چیزی بیند که از خود چشم پوشد و مردم را سرزنش کند بر چیزی که خود ترک آن نتوان کرد و آزار کند همنشین خود را به چبزی که نفعی به او ندهد.((حضرت محمد (ص)))

مردم یا مؤمن‌اند یا جاهل پس مؤمن را آزار نباید کرد و با جاهل بی‌خردی نباید کرد و اگر نه مثل او خواهی بود.((امام محمد باقر (ع)))

سه چیز است که از مکارم دنیا و آخرت است: آنکه از کسی که بر تو ظلم کند عفو کنی و پیوند کنی از کسی که از تو ببرد و از کسی که با تو بی‌خردی کند حلم کنی.((امام جعفر صادق (ع)))

هر که مار را برای این نکشد که کشتن آن گناه است از من نیست اما اگر برای این نکشی که حیوانی است و به تو آزاری نمی‌رساند باکی نیست.((حضرت محمد (ص)))

توانگری که تو را از ظلم منع نماید بهتر است از پریشانی که تو را بر گناه بدارد.((امام جعفر صادق (ع)))

هر که مزد یک مزدوری را ظلم کند و به او ندهد حق تعالی ثواب اعمالش را خط کشد و بوی بهشت را بر او حرام گرداند.((حضرت محمد (ص)))

هر زنی که شوهر خود را بر زبان آزار دهد حق تعالی هیچ حسنه‌ی او را قبول نفرماید تا او را از خود راضی گرداند هر چند روزها به روزه باشد و شب‌ها به نماز بایستد و بنده‌ها آزاد کند و مردان را بر اسبان سوار کرده به جهاد بفرستد.((حضرت محمد (ص)))

بی‌حرمت‌ترین مردم فاسق است و فاسق‌ترین مردم پادشاه است و کم دوست‌ترین مردم پادشاه است.((حضرت محمد (ص)))

کُفران نعمت الهی است اینکه کسی گوید فلان طعام را خوردم مرا آزار کرد.((امام جعفر صادق (ع)))

خدا غضب نمی‌کند برای چیزی مثل آنکه غضب برای ظلم بر زنان و طفلان می‌کند.((امام موسی (ع)))

در بهشت درجه‌ای هست که به آن درجه نمی‌رسد مگر سه کس: امام عادل و کسی که به خویشان احسان کند و صاحب عیالی که بر خرج عیال و آزار ایشان صبر کند.((حضرت محمد (ص)))

کسی که از روی خشم و غضب به سوی پدر و مادر نظر کند در وقتی که بر او ظلم کنند خدا هیچ نماز او را قبول نکند.((امام محمد باقر (ع)))

سه چیز است که هر که مرتکب آنها شود پیش از مردن عقوبت آنها را می‌یابد: ظلم و قطع صله‌ی رحم و قسم دروغ و بسیار است که جماعتی بدکردارند و به سبب صله‌ی رحم مال و فرزندان ایشان بسیار می‌شود و قسم دروغ و قطع صله‌ی رحم خانه‌ها را از اهلش خالی می‌کند و نسل را منقطع می‌کند.((امام محمد باقر (ع)))

سه کس‌اند که اگر بر ایشان ظلم کنی حاکم بر تو ظلم می‌کند: دونان و زن تو و خادمان تو.((حضرت محمد (ص)))

هر که آزار خود را از همسایه بازدارد حق تعالی در روز قیامت از گناهان او درگذرد.((امام جعفر صادق (ع)))

هر که آزار همسایه کند برای طمع در خانه‌ی او خدا خانه‌ی او را به همسایه برساند.((حضرت محمد (ص)))

هر که مؤمنی را اعانت کند بر ظالمی خدا او را یاری کند در گذشتن بر صراط در وقتی که قدم‌ها بلغزد.((امام علی بن الحسین (ع)))

هرگز از امتلای طعام آزار نکشیدم زیرا هیچ لقمه‌ای را به نزدیک دهان نبرده‌ام مگر آنکه نام خدا بر آن گفته‌ام.((امام علی (ع)))

هر که دور کند از راه مسلمانان چیزی را که باعث آزار ایشان باشد حق تعالی ثواب خواندن چهارصد آیه برای او بنویسد که به هر حرفی ده حسنه برای او بنویسد.((حضرت محمد (ص)))

هر که اعانت کند بر آزار مؤمنی ببینم کلمه‌ای در روز قیامت در میان دو چشمش نوشته باشد که از رحمت الهی ناامید است.((امام جعفر صادق (ع)))

خوشا به حال آنان که به سبب نیک‌کردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد.((انجیل متی))

دشمنان خود را دوست بدارید، و هر که شما را لعنت کند، برای او دعای برکت کنید؛ به آنانی که از شما نفرت دارند، نیکی کنید، و برای آنانی که به شما ناسزا می‌گویند و شما را آزار می‌دهند، دعای خیر نمایید.((انجیل متی))

ای مزدا اهوره! ما را نیرو [یِ مینُوی] و شادمانی بخش تا بر ستیزه و آزار دشمنان چیره شویم.((گاهان))

سه چیز است که در هر کسی وجود داشته باشد، (در نهایت) به صاحبش برمی¬گردد: ظلم و حیله و پیمان شکنی.((حضرت محمد (ص)))

(‌هیچ) مسلمانی را نترسانید زیرا ترساندن مسلمان، ظلم بزرگی است.((حضرت محمد (ص)))

کسی که با تازیانه به ظلم، دیگری را بزند، خداوند روز قیامت از او انتقام می گیرد.((حضرت محمد (ص)))

کسی که بنده و زیردست خود را با ظلم بزند، خداوند روز قیامت او را به زنجیر می کشد.((حضرت محمد (ص)))

حقیقتاً مردی را دیدم که در بهشت، مشغول گشت و گذر بود به خاطر قطع کردن درختی از سد راه که مردم را آزار می داد. (با وجود آن درخت، امکان رفت و آمد برای مردم، وجود نداشت.)((‌حضرت محمد (ص)))

کسی به اندازه من در راه خدا، مورد اذیت قرار نگرفته است، آن گونه که من اذیت و آزار کشیدم.((حضرت محمد (ص)‌))

‌چهار گروه هستند که خداوند با آنها دشمن است: فروشنده¬ای که قسم می خورد و فقیری که مغرور است و پیرمردی که زنا می کند و پیشوای ستمگر (که حاکم بر مردم است و ظلم می کند.)((حضرت محمد (ص)‌))

همانا خداوند بزرگ، ثروتمندِ ظالم و پیرمرد نادان (سالیان سال است که عمر کرده ولی از اعتقادات و احکام اسلامی بی‌اطلاع است) و عیال‌مند (فقیر) مغرور را دشمن می‌دارد.((حضرت محمد (ص)))

همان خداوند با پیرمرد زناکار و ثروتمند ظالم و فقیر مغرور دشمن است.((حضرت محمد (ص)))

سخت‌ترین عذاب به مردم در روز قیامت مربوط به پیشوای ظالم است.((حضرت محمد (ص)))

‌فروتنی (نسبت به دیگران) بر شما لازم است زیرا فروتنی در قلب (‌انسان) ‌است (نشان دهنده‌ی‌ پاکی و صفای دل است)‌ و هیچ مسلمانی نباید، مسلمان دیگری را آزار دهد.((حضرت محمد (ص)))

سه چیز از درهای نیکی است (که با باز کردن این سه درب، باغی از اعمال نیک به روی انسان باز می شود) ‌از خود گذشتن (ایثار و فداکاری برای دیگران) و خوب، سخن گفتن و صبر بر اذیّت و آزار.((حضرت محمد (ص)))

بالاترین جهاد این است که کسی صبح کند (و هر روز خود را آغاز نماید) در حالی که فکر ظلم به کسی نباشد.((حضرت محمد (ص)))

بالاترین جهاد آن است که در برابر پادشاه ظالم، سخن حقّی گفته شود.((حضرت محمد (ص)))

همان‌طوری که شما رفتار می‌کنید، بر شما حکوت می‌کنند. (اگر مطیع حاکمان باشید با شما کاری ندارند وگرنه مورد آزار آن‌ها قرار می‌گیرید.)((حضرت محمد (ص)))

حکمت (دانش) را نزد غیر اهلش مگذارید (که در این صورت) به دانش ظلم کرده‌اید و از اهلش نیز منع نکنید که (در این صورت) به آن‌ها ظلم کرده‌اید.((حضرت محمد (ص)))

حیاء‌، جزء ایمان است (‌بدون حیاء ایمان ناقص می‌باشد) و (انسان با)‌ ایمان در بهشت می‌رود و بدزبانی جز ستم است و (انسان) ستم (گر) در آتش (جهنّم)‌ است.((حضرت محمد (ص)))

بالاترین (اعمال) با فضیلت، آن است که با کسی که از تو قطع رابطه کرده است، ارتباط برقرار کنی و به کسی که تو را محروم کرده است، ببخشی و از کسی که بر تو ظلم کرده است، گذشت نمایی.((حضرت محمد (ص)))

از فقر و عیال‌مندی (پر جمعیّت بودن از نظر فرزند) و از ظلم کردن و ظلم دیدن به خدا پناه ببرید.((حضرت محمد (ص)))

چهار چیز در دنیا غریبند: قرآن در نزد ظالم (زیرا تمام کارهایش بر خلاف قرآنی است که خوانده است) و مسجدی که در منطقه¬ای قرار دارد که در آن نماز نمی¬خوانند و قرآن در خانه ای که خوانده نشود و مرد شایسته ای که (در میان) گروه بد باشد.((حضرت محمد (ص)))

تأخیر در قرض (امروز و فردا کردن) بخشی از ظلم است.((حضرت محمد (ص)))

خداوند، همراه (و یاری دهنده‌ی) قاضی است تا زمانی که ستم نکرده باشد و زمانی که ستم نمود، خداوند او را رها کرده و با شیطان همنشین‌اش می‌کند.((حضرت محمد (ص)))

حقیقتاً خداوند بزرگ، همراه (و یاری دهنده‌ی) قاضی است تا زمانی که قاضی از روی عمد (به کسی) ظلم نکند.((حضرت محمد (ص)))

‌شاهدان (راستگو) را گرامی بدارید،‌ زیرا خداوند به وسیله‌ی آنها حقوق (‌دیگران را که پایمال شده است) می‌گیرد و با آنها،‌ ظلم را دفع می‌کند.((حضرت محمد (ص)))

ستم (‌و طغیان) آفت شجاعت است.((حضرت محمد (ص)))

‌کسی که (به گرفتاری) مبتلا شده و صبر نماید و (‌نعمتی) ‌به او داده شده و تشکّر کند و مورد ستم قرار گرفته و بخشش نماید و (یا) ستم کند (‌ولی)‌ طلب آمرزش نماید، (این‌ها)‌ گروهی (هستند) که در امان بوده و از هدایت شوندگان می‌باشند.((حضرت محمد (ص)))

هیچ مالی با صدقه دادن کم نمی‌شود و هیچ کس از ظلمی که به او شده است، گذشت نمی‌کند مگر این که خداوند عزّت او را زیاد می‌کند.((حضرت محمد (ص)))

با کسی که (رابطه‌ی‌ خود را) با تو قطع کرده است، پیوند برقرار کن و به کسی که تو را (‌از چیزی) محروم کرده است، عطا کن و کسی را که به تو ظلم کرده است، ببخش.((حضرت محمد (ص)))

خداوند کسی را که در صورت خود نشانه بگذارد را لعنت کند. (یعنی صورت خود را با آزار و اذیّت
خالکوبی نماید.)((حضرت محمد (ص)))

خداوند چگونه ملّتی را که حقّ افراد ضعیف را از افراد قوی (و ظالم) نمی‌گیرند، مقدّس (و مبارک) قرار دهد؟((حضرت محمد (ص)))

‌کسی که به ظالمی کمک کند تا به وسیله‌ی کار باطل خویش، حقّی را از بین ببرد، از حمایت خود و رسولش، دور می‌ماند.((حضرت محمد (ص)))

به برادر (ایمانی) خود یاری برسان چه ظالم باشد و چه مظلوم (زیرا) اگر ظالم باشد، او را از ظلم‌اش ممانعت کن و اگر مظلوم باشد به یاری او بشتاب.((حضرت محمد (ص)))

جنگیدن با مسلمان کفر و دشنام دادن به او فسق و گناه است و برای هیچ مسلمانی دور ماندن و قهر از برادر خود بیشتر از سه روز جایز نیست.((حضرت محمد (ص)))

مرد باید به برادر خود یاری برساند چه برادرش ظالم باشد و چه ستمگر (زیرا) اگر ظالم باشد، او را ظلم باز می‌دارد؛‌ پس (در واقع)‌ به او یاری رسانده است و اگر مظلوم باشد به یاریش بشتابد.((حضرت محمد (ص)))

همانا من بعد از خود بر امّتم (نسبت به اعمال‌شان) ‌از سه چیز می‌ترسم: لغزش مسلمان دانا و سلطنت ستمگر و پیروی از هوی و هوس.((حضرت محمد (ص)))

جهاد بر چهار نوع است:‌ فرمان به کار خوب و نهی از کار بد و راستی در موقع صبر (سختی و فشار باعث دروغ نشود) و انزجار از شخص فاسق.((حضرت محمد (ص)))

هریک از شما (مسلمانان) آیینه‌ی برادر (ایمانی) خود است، پس وقتی آزار و سختی در او دید، باید آن را از او (برادر ایمانی خود) برطرف کند.((حضرت محمد (ص)))

(اگر) کسی، به شخصی که غیر از خدا یاوری ندارد‌، ظلم کند، خداوند خشم خود را بر او تشدید می‌کند.((حضرت محمد (ص)))

‌سریع‌ترین ثواب به نیکوکاری و پیوند خویشاوندی می‌رسد و سریع‌ترین عذاب به ستم (‌نسبت به مردم ) و بریدن از خویشاوندان می‌رسد.((حضرت محمد (ص)))

سه گروه هستند که (ریختن) آبروی آنها برای تو، حرام نیست:‌ کسی که به فسق و فساد تجاهر می‌کند (یعنی گناه را بدون هیچ ترسی آشکار انجام می‌دهد) و پیشوا و رهبری ستمگر و بدعت‌گذار.((حضرت محمد (ص)))

سه چیز آفت دین است: عالم بدکار، رهبر ستمگر و مجتهد نادان.((حضرت محمد (ص)))

اوقات آزار در دنیا، اوقات آزار در آخرت را از بین می‌برد. (کسی که در دنیا مورد اذیّت و آزار قرار
بگیرد، در قیامت از عذابش کاسته می شود)((حضرت محمد (ص)))

هر آزار دهنده‌ای (به مردم) در آتش (جهنّم) ‌است.((حضرت محمد (ص)))

کسی که مسلمانی را اذیّت کند، مرا آزار داده و کسی که مرا آزار دهد، خدا را آزار داده است.((حضرت محمد (ص)))

اذیّت و آزار را از راه (و مسیر) مسلمانان صاف و هموار کن.((حضرت محمد (ص)))

سه چیز نزد خدا از فضائل اخلاقی است: این که از کسی که به تو ظلم کرده است، گذشت کنی و به کسی که به تو تحریم کرده است، عطا کنی و با کسی که از تو بریده است (قطع رابطه کرده است) ارتباط و اتّصال برقرار کنی.((حضرت محمد (ص)))

مبغو‌ض‌ترین بندگان نزد خداوند کسانی هستند که لباسش از عملش بهتر باشد (یعنی) لباسش مانند لباس پیامبران و عملش مانند عمل ظالمان است.((حضرت محمد (ص)))

از ظلم کردن (به دیگران) بپرهیزید زیرا ستم کردن، تاریکی در روز قیامت را (به همراه دارد.)((حضرت محمد (ص)))

از ظلم دوری کنید زیرا هیچ عذابی مانند عذاب ظلم، آماده‌تر نیست.((حضرت محمد (ص)))

کسی که بر شخصی که به جز خدا، یاوری ندارد، ستم کند، عذاب خداوند بر او (بسیار) شدید است.((حضرت محمد (ص)))

زمانی که مردم ستم را (با چشم خود) مشاهده کردند، امّا با دو دستان خود (جلوی ظلم را نگرفتند، نزدیک است که عذاب خداوند، همه را شامل شود.)((حضرت محمد (ص)))

بر خداوند لازم است که دعای مظلومی که قبل از خود نسبت به کسی، همان ظلم به خودش را کرده ‌است، مستجاب نکند. (بعضی از انسان‌‌ها مورد ظلم قرار می‌گیرند در صورتی که خودشان چنین ظلمی را بر سر دیگری آورده‌اند، چنین شخصی دعایش پذیرفته نمی‌شود.)((حضرت محمد (ص)))

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *