دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

ذهن و هوش

ذهن خود را تیره نکنید تا هر چیز برای شما روشن گردد.((مثل چینی))

مغز بشر در زمان خود می تواند بهشتی از جهنم و دوزخی از بهشت به وجود بیاورد.((آیزاک نیوتن))

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد.((آلبرت انیشتین))

عظمت خدای هر کس به اندازه بزرگی مغز اوست و به بیان دیگر، بزرگی خداوند به قدر شایستگی ماست.((موریس مترلینگ))

به من بگو چه اشخاصی را می پسندی تا بگویم خودت کیستی و از هوش و ذوق چه اندوخته ای [ در خود ] داری.((سن بوو))

نداشتن انعطاف یکی از بدترین نقطه ضعف ها است. می توانید بیاموزید که شتابزدگی را کنار بگذارید، ترس را با اعتماد به نفس و تنبلی را با نظم و انظباط جایگزین کنید. اما برای سرسختی و انعطاف ناپذیری ذهن پادزهری وجود ندارد. این خصلتی است که باعث می شود شخص با دست خویش گور خود را بکند.((؟))

اشخاص زیرک از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.((بنجامین فرانکلین))

باران همیشه از سقف های سست به داخل اتاق می چکد و شهوت از مغز پوک.((بودا))

هیچ وقت به اندازه زمانی که سر و کارمان با احمق است، نیاز به هوش زیاد نداریم.((مثل چینی))

در زنان هوش و در مردان استعداد بیشتر است. آنچه را زن با چشم دقت و بررسی می بیند، مرد با دیده عقل و اندیشه می نگرد.((ژان ژاک روسو))

وقتی همه نیروهای جسمی و ذهنی متمرکز شوند، توانایی فرد برای حل مشکلات به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود.((نرمن وینسنت پیل))

یکی از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه که فکر می کنید شاید بتوان به دست آورد.((کاترین پاندر))

به جای اینکه به باغ دیگران سرک بکشید و ذهن خود را به کار ایشان متمرکز کنید، به کار خود بپردازید و هر چه می خواهید در باغ خود بکارید.((وین دایر))

هوشمندی در واقع رسیدن به انتها از کوتاهترین راه است.((؟))

داشتن ذهن خوب ومنظم کافی نیست، مهم استفاده درست از آن است.((دسکارتن))

ابزار در دوران صنعتی به کمک ماهیچه ها آمدند، اما در روزگار فرا صنعتی ابزار به کمک مغز ها می آیند.((مایکروسافت))

شانس تنها متوجه ذهن آماده است.((لویی پاستور))

ذهن، چتری است که تا باز نشود، فعال نخواهد شد.((توماس دولن))

قلم، زبان ذهن است.((میگوئل سروانتس ساآودِرا))

بهتر آن است که ذهن را برای اندیشیدن مورد استفاده قرار دهیم نه برای انبار کردن اطلاعات.((آلبرت انیشتین))

آدم بی مغز و پر گو، مانند آدم ولخرج و بی سرمایه است.((ماتورین رنی یو))

کارکنان کاری ندارند که رهبر به چه میزان آگاه است، مگر اینکه مطمئن باشند رهبر به فکر آنها است. رهبری از قلب آغاز می شود نه از مغز.((جان ماکسول))

هوشمندی خطرناک است. هوشمندی یعنی اینکه خود مستقل می اندیشی، خود مستقل پیرامون را می نگری، دیگر جزمیات را باور نداری، فقط و فقط تجربه خود را می پذیری.((اشو))

آزادی هدف زندگی است. بدون آزادی، زندگی ابدا معنایی ندارد. منظور از آزادی، آزادی سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی نیست. آزادی یعنی آزادی از زمان، آزادی از ذهن و آزادی از زور.((اشو))

و من این را بلوغ ذهن می خوانم : آنگاه که بی هیچ پرسشی به زندگی نظر بیندازی و صرفا با شهامت و بی باکی در آن شیرجه روی.((اشو))

به آینده موکول نکن. فردا، فردا؛ این واژه را از واژگان ذهنت بیرون بینداز! فردا وجود ندارد. نمی تواند وجود داشته باشد؛ چنین مفهومی در ذات پدیده ها نیست. تنها امروز است که وجود دارد.((اشو))

ذهن هرگز نمی گذارد آنچه را که هست ببینی؛ تنها اجازه می دهد چیزی را ببینی که ذهن می خواهد تو ببینی.((اشو))

تنها آن زمان که انسانی رشد یافته، پخته، هوشیار و آگاه شوی خواهی توانست به مردم خدمت کنی. بلی تنها در چنین حالتی می توانی خدمت کنی، چون چیزی داری که می توانی تقسیم کنی : عشق و مهربانی. چیزی داری که یاری رسان است : درک و خرد.((اشو))

آنچه کسی را برنده می کند، توانایی ذاتی، استعداد و یا ضریب هوشی او نیست. ابزار برنده، نگرش شماست نه استعدادتان؛ نگرش معیار کامیابی است.((دنیس ویتلی))

به هر قهرمان ورزش حرفه ای که بنگرید، استعداد فراوان می بینید. اما آنچه بهترین ها را به بالاترین سطح می رساند، فکر و ذهن است.((جان ماکسول))

چیزی که بازیکن بزرگ را از بازیکن خوب جدا می کند، نگرش و حالتی ذهنی اوست. اگر ذهن قوی باشد تقریبا هر کاری را که بخواهید، می توانید انجام دهید.((کریس اورت))

بزرگترین کشف عصر ما این است که انسانها می توانند با اصلاح نگرشهای ذهنی خود، زندگانی خویش را اصلاح کنند.((ویلیام جیمز))

همواره ذهن خود را خانه تکانی کنید تا دچار جمود نشوید. خود را از زندگانی تکراری و ملالت بار نجات دهید.((مارک تواین))

نگرش، حالتی ذهنی و درونی است. چه بسا کسی که نگرش نادرست دارد مرتکب کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی نشود، اما نگرش نادرست او سبب از هم پاشاندن تیمی خواهد شد که در آن عضویت دارد.((جان ماکسول))

اگر دنیای حقیقی را رها کنیم و به سوی دنیای رویایی که ساخته ذهن خودمان است پیش برویم، آن زمان است که دیوانگی را برای خود خریده ایم.((دیل کارنگی))

مغز بشر در مواقع خاص قادر است بهشت را به جهنم و جهنم را به بهشت تبدیل کند.((میلتون))

برای اینکه از مغزتان استفاده کنید، نیازی به این نیست که نابغه باشید. کافی است از ذهنی که خداوند به شما ارزانی کرده، استفاده کنید.((جان ماکسول))

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند؛ یعنی علمی که در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.((سقراط))

هوش و استعداد خود را پرورش بده، اما نه از راه مطالعه صرف، بلکه با تفکر توام با عمل. تمایل بیشتر دانشمندان به مطالعه شبیه تلمبه است؛ خالی بودن مغزهای خودشان موجب می شود که افکار مردم دیگر را به سوی خود بکشند؛ هرکس زیاد مطالعه کند به تدریج قدرت تفکر [ خود ] را از دست می دهد.((آرتور شوپنهاور))

ذهن خود را از ناتوانی ها خالی کنید.((ساموئل جانسون))

اندیشه های ما در غرفه های بیشمار مغز با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند. چون یکی از آنها بیدار شود، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند.((الکساندر پوپ))

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است؛ نهر آبی که ناپاکیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند که آب، پاک و صاف است.((الکساندر پوپ))

در این دنیا از دو راه می توان موفق شد؛ یا از هوش خود و یا از نادانی دیگران.((لابرویر))

انسان هوشمندی که به هوشمندی خود می نازد، به زندانی می ماند که به بزرگی زندانش می بالد.((سیمون دیل))

ذهن شما که آزاد باشد، همیشه برای هر چیزی آماده است و همه چیز را به گشادگی می پذیرد. در ذهنِ یک تازه کار امکانات بسیاری هست، اما در ذهن استاد کار، شدنی ها اندک اند.((شونریو سوزوکی))

شاید چالاک ترین انسان نباشم، شاید بالا بلندترین یا نیرومندترین نباشم، شاید بهترین و زیرک ترین نباشم، اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم و این کار، هنر خود بودن است.((لئونارد نیموی))

در میان ملکات ذهنی، حافظه بیش از همه می شکفد و پیش از همه می میرد.((کولتون))

بکوش تا از ورای پوست به مغز بنگری و در پس پرده ی جدایی، پیوستگی حقیقی را ببینی، زیرا چون بر سر خوان گسترده ی جهان بنشینی، میان شرق و غرب فرقی نتوانی گذاشت.((گوته))

همه جا ابلهان را دیدم که بیش از هوشمندان تفاخر می کردند و کوته فکران را یافتم که پیوسته کوشای حکمفرمایی بر دانایان بودند.((گوته))

اثر هیچ کس جز آن نویسنده ای که سنگ معدن نوشته ی خود را به گونه ای مستقیم از معدن ذهن خود یعنی از تامل خود استخراج می کند ارزش خواندن ندارد.((آرتور شوپنهاور))

مردان بزرگ تنها محصول ذهن خود را به دست می دهند.((آرتور شوپنهاور))

فرضیه ای که جایی در ذهن یافته یا از آن زاده شده، چون موجودی زنده به زندگی می پردازد، تا آنجا که تنها موافق و هم رأی خود را از جهان خارج دریافت می دارد.((آرتور شوپنهاور))

سبک، چهره ی ذهن است.((آرتور شوپنهاور))

کم بودن غریزه در انسان در مقایسه با رده های فروتر جانداران معلول، توانایی عظیم مغز او است، اما همین اندک غریزه هم برای گمراه کردن او کفایت می کند.((آرتور شوپنهاور))

ازدواج، اتحاد دلها است نه ذهنها.((آرتور شوپنهاور))

زنان نه طاقت انجام کار سنگین جسمی را دارند و نه توان فعالیت شدید ذهنی؛ آنها دِین زندگی را نه با آنچه انجام می دهند که با آنچه تحمل می کنند، می پردازند.((آرتور شوپنهاور))

حضور مطلق هوش است که هماره و همه جا آثار نوابغ را برجسته می سازد.((آرتور شوپنهاور))

بار کردن اندیشه بسیار بر کلمات اندک ویژگی ذهنهای برجسته است.((آرتور شوپنهاور))

هنگامی که مطالعه می کنیم شخص دیگری به جای ما فکر می کند؛ ما تنها جریان ذهنی او را تکرار می کنیم.((آرتور شوپنهاور))

نیاز و عسرت سد راه فقرا می شود؛ کار ایشان جای دانش را می گیرد و ذهن و افکارشان را به خود معطوف می سازد.((آرتور شوپنهاور))

ذهن نیز تحت فشار مداوم افکار دیگران از کار می افتد.((آرتور شوپنهاور))

می توان با تزریق خوراک بیش از حد به ذهن آن را مسدود کرد و از کار انداخت.((آرتور شوپنهاور))

کتابهای بد، سم روح اند و ذهن را نابود می کنند.((آرتور شوپنهاور))

ذهن، تنها آنچه را که برایش جالب باشد حفظ می کند؛ آنچه را که با نظام فکری وی سازگار باشد و مناسب برای نیل به اهدافش.((آرتور شوپنهاور))

آثار، عصاره ذهن اند و بنابراین همواره ارزشی بیش از سخنان دارند، حتی اگر گوینده ی بزرگترینِ اذهان باشد.((آرتور شوپنهاور))

فردی که دامنه ای وسیع از معلومات در ذهن دارد و با این حال بر آنها تامل نکرده و زمینه کاری برای آنها فراهم نیاورده، در مقایسه با فردی که معلومات کمتری دارد اما به کمال در آنها اندیشه کرده، از ارزش و توان کمتری برخوردار است.((آرتور شوپنهاور))

انسان نمی تواند چیزی را به ذهن بسپارد مگر اینکه آن را درک کند؛ بنابراین باید آن را فرا بگیرد؛ اما تنها زمانی می توان گفت درکش کرده که آن را به کار انداخته باشد.((آرتور شوپنهاور))

جهان مشهود پیرامون انسان برخلاف مطالعه، اندیشه ای معین و مجرد را به ذهن وی تحمیل نمی کند، بلکه صرفاً دستمایه و مجالی را فراهم می آورد تا وی را به تفکر درباره ی آنچه اقتضای نهاد و حال و هوای فعلی او است رهنمون شود.((آرتور شوپنهاور))

نسبت اندیشه ای که مطالعه می کنیم با آنچه که به ذهن خودمان می رسد، نسبت فسیل گیاهی ماقبل تاریخی است با گیاهی که در رستنگاه خود جوانه می زند.((آرتور شوپنهاور))

مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است.((آرتور شوپنهاور))

مطالعه، ذهن را با افکار شخص دیگری پر می کند که شیوه ی تفکرش اغلب سوای شیوه ی تفکر ما است.((آرتور شوپنهاور))

زندگی حقیقیِ پیش روی انسان، موضوع طبیعی اندیشه است و در جایگاه خود به عنوان جوهر اصلی وجود، آسانتر از هر چیز دیگری قادر است تا ذهنی متفکر را تحریک کند و متاثر سازد.((آرتور شوپنهاور))

نشان مخصوص ذهن والا این است که همواره قضاوت دست اول خود را دارد. هرچه می گوید ثمره ی خوداندیشی او بوده و به خاطر شیوه ی اعلام نظراتش همواره ممتاز است.((آرتور شوپنهاور))

در جهان ذهن، ما ارواحی جدا از جسم و آزاد از قانون و عسرت و اضطراب هستیم. بنابراین در زمین مسرتی وجود ندارد که با آنچه ذهنی والا و پرثمر در لحظه ای فرخنده در خود می یابد برابری کند.((آرتور شوپنهاور))

اگر اثری بی همتا از یک نابغه به ذهنی معمولی پیشکش شود، آن ذهن ساده از آن اثر همان اندازه بهره مند می شود که یک نفر مبتلای به نقرس از دعوت شدن به مجلس رقص. یکی فقط به جهت تشریفات به مجلس می رود و آن دیگری تنها به جهت عقب نماندن از قافله کتاب را می خواند.((آرتور شوپنهاور))

اینکه مغز باید نوکر و کارگر شکم باشد در حقیقت عقیده ی آن کسانی است که نه حاصل دسترنج خود را می خورند و نه به سهم خود قناعت می کنند.((آرتور شوپنهاور))

استعداد بشر همواره با محدودیت روبه رو است و هیچ کس بدون داشتن برخی ضعفها نمی تواند نابغه گردد؛ این ضعفها حتی می تواند محدودیت های ذهنی باشد.((آرتور شوپنهاور))

اگر آموزش چیزی را پیش از پنج سالگی آغاز کنید و با وقار و آرامش فراوان آن را به گونه ای مداوم تکرار کنید برای ابد در ذهنتان باقی خواهد ماند. زیرا در مورد انسانها هم بسان حیوانات، آموزش تنها آنگاه با موفقیت همراه است که از دوران کودکی آغاز شود.((آرتور شوپنهاور))

اینکه حساب، نازلترینِ فعالیتهای ذهنی است با این حقیقت اثبات می گردد که تنها عملی است که با یک عدد ماشین هم انجام پذیر است.((آرتور شوپنهاور))

باید همیشه مراقب بود، زیرا ذهن پیوسته از ما می خواهد که اسیر و دلبسته شویم و دلبسته شدن باعث آشفتگی ما می شود.((اشو))

نخستین اولویت و مقدم ترین چیز برای انسان هوشمند، جست و جوی شادمانی است. آنگاه که شادمانی را بیابی و مزه ی آن را بچشی دوباره متولد می شوی، زندگی راستین آغاز می شود و پی می بری زندگی برای چیست.((اشو))

ذهن یعنی گذشته؛ ذهن همیشه مرده است. چیزی نیست جز انباشتگی خاطرات بر روی هم. گرد و غبار چگونه می تواند روشن و درخشان باشد؟((اشو))

زن خودش را خوشگل می کند چون خوب می داند که چشم مرد، تکامل یافته تر از مغز اوست!((دوریس دی))

شوهر، مغز خانه است و زن، قلب آن.((گوته))

می توان یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت، اما همچنان بی سواد بود.((آلک بورن))

عجیب است که ما انسان ها از هر جهت تا به این حد هوشمند هستیم؛ فضا و ساختمان اتم را کشف می کنیم، اما از ماهیت خودمان آگاهی یا درک درستی نداریم.((یوستین گوردر))

هرکس همان گونه است که فکر می کند؛ پس مراقب افکار خود باشید. ذهن، همچون ساعتی پیوسته در حال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد.((جی.پی.واسوانی))

ذهن همچون ساعتی پیوسته در حال کار کردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد.((جی.پی.واسوانی))

اگر بتوانی خواسته ات را در ذهن [ خود ] تصور کنی، می توانی آن را در دنیای مادی ات متجلی سازی.((وین دایر))

انسانهای باهوش مسائل را حل می کنند، نوابغ آنها را اثبات می کنند.((آلبرت انیشتین))

وقتی اندیشه ای به خوبی تغذیه شود و ملکه ذهن گردد، در دنیای مادی واقعیت می یابد؛ اندیشه، بسیار قدرتمند است.((وین دایر))

کریسمس، زمان یا فصل خاصی نیست، بلکه شرایطی ذهنی است؛ شرایطی که در آن صلح و آرامش را گرامی می داریم، خواهان نیکویی هستیم و گشاده دستی و بخشش، جزئی از وجودمان می گردد. این، روح حقیقی کریسمس است.((کالوین کولیج))

به این نکته پی برده ام که بیشتر مردم آنقدر شاد هستند که ذهن شان را نیز وادار می سازند این گونه باشد.((آبراهام لینکلن))

تا چهل سالگی که مغزم خوب کار می کرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی که ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر که به کلی مغزم کار نمی کرد به سیاست!((برتراند راسل))

نشاط و خوشدلی، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوش خیالی و فرار از مشکلات نیست، بلکه نشانه ی هوش و ذکاوت شما است.((آنتونی رابینز))

درمان غم و اندوه، سرگرم ساختن مغز به اندیشه های نشاط آور است.((روتر فورد))

زمانی که انتظار بهترین پیشامد را دارید، نیرویی مغناطیسی از مغزتان خارج می شود که بهترین ها را جذب می کند. اگر انتظار بدترین ها را داشته باشید از مغز قدرت دافعه ا ی رها می کنید که سبب می شود بهترین ها از شما بگریزد؛ حیرت انگیز است.((ویلیام جیمز))

همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین کردی که در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مکوش و با خصم پر توان میاشوب.((بزرگمهر))

ذهن چیزی است که با آن می اندیشیم که می اندیشیم.((آمبروس پیرس))

مدرنیست‎ها مدعی اند که مدینه ی فاضله را باید در آینده جستجو کرد، پست ‎مدرنیست‎ها نیز در جستجوی این مدینه ی فاضله در گذشته هستند؛ اما به نظر من، معماری کنونی باید این مدینه ی فاضله را در شرایط امروز پیدا کند؛ معماری امروز ما باید منعکس‎کننده ی شرایط ذهنی و زیستی جامعه ی کنونی باشد.((پیترآیزنمن))

من صحنه ی نمایشنامه ها را صرفاً بر اساس متن طراحی نمی کنم، بلکه متن را می خوانم و می گذارم صحنه ی آن در ذهن و اندیشه ام شکل گیرد، آنگاه آن را ترسیم می کنم.((ادوارد گوردن کرگ))

تخیل، گونه ای خواب دیدن فعال است که نشان از بازی کودکان، تبدیل تجربه به پندارها با انعطاف و رها کردن ذهن از سلطه واقعیت و ساختن ظرافت های شعری از میان آت و آشغالهای روزمره ی زندگی دارد.((جان هاروپ))

از راه چشم یک راست در شکم، بدون دخالت ذهن؛ این است تلویزیون.((گونتر گاوس))

فکر کردن، شغل ذهن است، خواب دیدن، تفریح آن.((ویکتور هوگو))

خوشبختی، کیفیت ذهنی است که اندیشه از آن لذت می برد.((ماکسول مالتز))

هدف بزرگ آموزش و پرورش باید تربیت قوای ذهنی باشد نه انباشتن مغز با دانسته ها و اندوخته های دیگر.((تیرون ادواردز))

هرچه که به ذهنت می آید تخیل و هرچه انجام می دهی دانش است. تمام تاریخ بشر چیزی جز داستانی علمی-تخیلی نیست.((ری بردبری))

آنچه مغز و قلب را از آلایش پاک می کند، فقط دانش است؛ آنچه برجای می ماند بی دانشی است.((کریشنا))

مغز ابلهان، دانش را به پنداشته ها، فلسفه را به نادانی و هنر را به خودنمایی مبدل می کند.((جرج برنارد شاو))

کامپیوتر هر چقدر هم که باهوش باشد، باز هم یک تفاوت کلی با انسان دارد: او از عهده هرکاری بر می آید، اما از انجام آن شاد نمی شود. من می توانم یک کامپیوتر را به گونه ای تنظیم کنم که سمفونی بتهوون را اجرا کند، اما نمی توانم کاری کنم که در حین اجرا از آن لذت هم ببرد.((جورج دنیس اوبراین))

کامپیوتر همان انسان توسعه یافته است: هوشمند، اما بدون اخلاق.((جان ازبورن))

سلامت ذوق و اخلاق نیک برای سیاستمدار سودمندتر از هوشمندی است.((گوستاو لوبن))

سیاست فاقد قلب است و تنها مغز دارد.((ناپلئون بناپارت))

قبل از تولید فیلم، تمام ریزه کاری هایش را در ذهنم مجسم می کنم، آنگاه به نظرم می رسد که فیلم را دیده ام، درست به همین دلیل از ساختن آن دست می کشم.((آلفرد هیچکاک))

دشمن زرنگ و زیرک است و در برابر خشم و حسادت او هزاران سال همچون یک پلک زدن است.((امیلی رودا))

کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند؛ رنج و غم را از آینه ی خاطر زدوده و گنجینه ی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند.((ساموئل اسمایلز))

فلسفه باید خطاپذیری ذهن بشر را به ما بفهماند.((برتراند راسل))

اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی، منشأ بزرگترین خطاهای بشرند.((ژان ژاک روسو))

مطالعه، انسان را کامل می کند، سخنرانی به او حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد، اما نوشتن، انسان را دقیق می کند.((فرانسیس بیکن))

برای برآوردن میزان هوشمندی یک حاکم، نخستین روش این است که ببینید چه افرادی را به دور خود گرد آورده است.((جان ماکسول))

هیچ چیز نمی تواند مانع از رسیدن مردی به هدفش شود که نگرش ذهنی درستی دارد و هیچ چیز نمی تواند به مردی کمک کند که نگرش ذهنی نادرستی دارد.((توماس جفرسون))

تلاش نکنید همگان را با هوشیاری خود گیج کنید، بلکه با روشنی [ بیان ] خود، افراد را تحت تاثیر قرار دهید.((جان ماکسول))

کوچکترین تحول همانند سنگ ریزه ای است که به درون برکه ای پرتاب می شود و امواج بسیاری به گرد آن شکل می گیرند. سنگ ریزه ی آگاهی نیز با برکه ی ذهن ما چنین کند.((آنتونی رابینز))

مغز از محل حکومت خود و به تنهایی می تواند از بهشت، جهنمی و از جهنم، بهشتی بسازد.((میلتون))

خوب فکر کردن یعنی اینکه بدانی چگونه از ذهن و قلب، از نظم و احساس استفاده کنی. وقتی چیزی را بخواهیم، زندگی، ما را به سوی آن هدایت می کند.((کنفوسیوس))

باید هوشیار باشیم و از هر تجربه، فقط حکمتی را که در آن نهفته است کسب کنیم.((مارک تواین))

وظیفه ی آموزش این است که ذهن های خالی را به ذهن های باز تبدیل کند نه ذهن های پر.((مالکولم فوربس))

ذهن مشغول، همواره شادمان است.((توماس جفرسون))

چهره ی طبیعی درختان را که در زمین ریشه کرده اند ببینید؛ گیاهان، جانوران و دلبستگی های درونی آنها به یکدیگر را در نظر آورید. خود را از چشم سگی که در پارک نشسته ببینید و گل را از راه بویش بنگرید و کوهستان را از توده مندی اش؛ آنگاه که ذهن بگذارد موضوعاتش دست نخورده بمانند شاید دیگر نه ذهنی باشد و نه موضوعی، تنها یگانگی نفس گیر باشد و بس((سوریا سینگر))

باید هوش و مهارت خود را به کار بریم؛ چیزی که دیروز، غیرممکن بود و امروز دشوار است، فردا با خوشی و رضایت، پذیرفته خواهد شد.((فنلون))

ذهن خود را به آنچه می خواهید متمایل کنید، نه آنچه که نمی خواهید. مرگ، هم بزرگتر از کوه است و هم کوچکتر از مو.((ژاپنی))

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند که اراده کنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.((چارلی چاپلین))

زمانی که خداوند ما را خلق می کرد، تصور فطری خویش را در ذهن ما مهر نمود.((دکارت))

انسان امروزی می تواند به اعجوبه ای مانند ارسطو درس بدهد و او را تا مغز استخوانش به شگفتی وادارد. ارسطو یک دانشنامه ی تمام عیار و دنیای دانش روزگار خود بود. با وجود این، دانش انسان امروزی در مورد چون و چرای پدیده های پیرامون، به مراتب به دانش ارسطو می چربد… .((ریچارد داکینز))

این ذهن ما است که ما را شاد یا ناشاد، بدبخت یا نیک بخت و ثروتمند یا فقیر می سازد.((ادموند اسپنسر))

تجربه ها چنان اثری در ما داشته اند که یادگار آنها تا ابد در ذهن ما جا گرفته است. این گونه رویدادها باورهایی در ما ایجاد می کنند که می تواند زندگی ما را تغییر دهد.((آنتونی رابینز))

به هر میزان هم که به چیزی باور داشته باشیم، باز هم لازم است که دریچه های ذهن خود را به روی باورها و امکانات دیگر باز بگذاریم و همیشه برای یادگیری مطالب تازه تر آمادگی داشته باشیم.((آنتونی رابینز))

یک فرد هر چقدر هم که باهوش باشد، مشکل است که به تنهایی بتواند با تمام استعدادهای یک گروه کارآمد برابری کند.((آنتونی رابینز))

ذهن می تواند به عقب بازگردد، اما زمان قابل بازگشت نیست.((آنتونی رابینز))

ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.((سقراط))

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *