دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

زیبایی

زن و شوهر یک سال بعد از ازدواج به زیبایی صورت یکدیگر فکر نمی کنند، بلکه هر دو متوجه اخلاق و رفتار هم می شوند.((اسمایلز))

نسبت به همه مهربان و صمیمی باش و به یاد داشته باش که جامه نو به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه مانند پر مرغان زیباست که آنها را می پوشاند و به آنها زیبایی می دهد.((جورج واشنگتن))

شخصیت زیبا برای انسان در حکم عطر برای یک گل است.((چارلز شواب))

هرکس در جهان آرزویی دارد : یکی مال می خواهد، یکی افتخار و یکی زیبایی. اما به نظر من، یک دوست حقیقی از تمام اینها بهتر است.((؟))

شهرت مانند زیبایی، همیشگی نیست.((باخ))

شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه و صدفهای زیبا بازی می کند، اما بی خبر از آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بیکران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار بزرگ و شگفت انگیزی نهفته است.((آیزاک نیوتن))

روحی که زیبایی را می بیند گاهی تنها می ماند.((گوته))

اگر کسی را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد، بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گوییم.((اُرد بزرگ))

پوزش خواستن پس از اشتباه زیباست، حتی اگر از یک کودک باشد.((اُرد بزرگ))

با سنگهایی که در سر راهت می گذارند نیز می توانی چیز قشنگی برای خود بسازی.((اِریک کِستنِر))

رویدادهای خوش زندگی مثل درختان سرسبز و خرمی است که وقتی از دور به آنها می نگریم خیلی زیبا به نظر می رسند، ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و وارد آنها می شویم، زیبایی شان هم از بین می رود. شما در این زمان نمی توانید بفهمید زیبایی اش به کجا رفته است. آنچه می بینید، چند درخت خواهد بود و بس.((آرتور شوپنهاور))

زندگی از سه جزء تشکیل شده است : آنچه بوده، آنچه هست و آنچه خواهد بود. بیایید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال، چنان زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است؛ هر طور که آن را بسازیم، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود.((ویر))

بدبخت کسی که از روزگار باج زیبایی بخواهد. سرانجام روزگار از او صد برابر باج و جریمه خواهد گرفت.((حجازی))

سکوت بر دانا و نادان هر دو زیبنده است؛ عیب نادان را می پوشاند و دانا را فرزانه تر جلوه می دهد.((محمد حجازی))

عدالت انتظار پاداش ندارد، بلکه خود عمل دارای زیبایی و سرور است.((موریس مترلینگ))

عاشق محبوبش را مظهر تمام چیزهای برگزیده و نیکو می بیند و بتدریج، دایره عشق او از پرستش زیبایی در یک وجود تجاوز کرده، پرستش همه مظاهر طبیعت را آغاز می کند.((؟))

مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.((سقراط))

زن زشت در دنیا وجود ندارد. تنها برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند.((جرج برنارد شاو))

یک زن بدون عشق هیچ است؛ زیبایی بدون کامرانی پشیزی ارزش ندارد.((اونوره دو بالزاک))

زیبایی در زن بدون وقار مانند تور ماهیگیری فرسوده و سوراخ سوراخ است.((رالف والدو امرسون))

در زیباترین هلو ممکن است کرم وجود داشته باشد.((مثل آفریقایی))

هیچ چیز به زیبایی یک قفل بسته نیست؛ البته تا زمانی که کسی نداند چگونه می توان آن را باز کرد.((موریس مترلینگ))

من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درک کرده ام که در خیابانها و دهکده ها هرگز به آن دست نیافته ام. در دشت های آرام، بویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل انگیزترین و باشکوه ترین زیبایی هایی است که با سرشت او همگون است.((رالف والدو امرسون))

بعد از فعل عاشق شدن، یاری دادن زیباترین فعل جهان است.((کنتس برتا فون سوت نه))

آن که زیبایی خرد را ندید، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت.((اُرد بزرگ))

پیش از آنکه مرگ بر در بکوبد، هر آنچه داری تقسیم کن! آیا می توانی ترانه ای زیبا بخوانی؟ بخوان و آن را تقسیم کن. آیا می توانی تصویری را نقاشی کنی؟ نقاشی کن و آن را تقسیم کن. هر آنچه در کف داری… و هرگز کسی را ندیده ام که چیزی برای تقسیم کردن نداشته باشد.((اشو))

بد نیست گهگاه غمگین باشی، غمین بودن زیبایی خود را دارد. فقط باید بیاموزی که از زیبایی غمین بودن لذت ببری، از سکوت آن و از ژرفای آن.((اشو))

چیزی که زیبا باشد بی گفت و گو مفید هم هست.((آنتوان دوسنت اگزوپری))

چیزی که کویر را زیبا می کند این است که یک جایی یک چاه قایم کرده است.((آنتوان دوسنت اگزوپری))

چه خانه باشد، چه ستاره، چه کویر، چیزی که اسباب زیبایی اش می شود نامرئی است.((آنتوان دوسنت اگزوپری))

چه سزاوار است که آدمی در آمیزش با صاحبان جمال، خود را نیز به زیبایی و آراستگی بیاراید.((افلاطون))

مگر لازم است آنچه زیبا نیست زشت باشد؟((افلاطون))

هیچ کاری به خودی خود زشت یا زیبا نیست، بلکه هر کاری که به وجه زیبایی انجام گیرد، زیباست و اگر به شیوه زشت و ناپسندی انجام گیرد، زشت است.((افلاطون))

آن نعمت نصیب ماست که قدرش را می دانیم، وگرنه از صورت زیبا برای کور چه حاصل؟((ویلیام تن))

هیچ گلی عطر، رنگ و زیبایی مادر را ندارد.((ارنست همینگوی))

با اینکه می دانیم زیبایی و خوبی دشمن هم هستند، چرا این آب و آتش را در یک وجود می طلبیم؟((ویلیام تن))

داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم، چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم؟((شامفورت))

در دنیا تنها دو چیز زیباست: زن و گل.((مالرب))

موسیقی به خودی خود پر محتواترین هنر های زیبا بوده، همه طبیعت را شامل می شود؛ اگر تنها آن را هنر بنامیم، از ارزش آن کاسته خواهد شد.((نیکلاویچ سروف))

پنج چیز است که پنج چیز از آن نزاید: دلی که خانه ی غرور است کانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نکوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و کمال جز به چشم کین ننگرند و دروغگویان از کسی وفا و اعتماد نبینند.((گوته))

خداوند بر خلاف ما، بدان را به حال خویش می گذارد و کاری به زشت و زیبای آنان ندارد.((گوته))

چیزی جز حقیقت زیبا نیست؛ تنها حقیقت دلپذیر است.((بو آلو))

حقیقت، زیباترین برهنگی است و ژرفنای تاثیر آن نتیجه سادگی بیانش است.((آرتور شوپنهاور))

مادام که مجلات ادبی، معلومات مختصر و پیش پا افتاده ی مردمان معمولی را چاپ می کنند، به ویژه ابزار مکارانه ای برای سرقت وقت مردم زیبایی شناس هستند؛ وقتی که باید برای پیشرفت فرهنگ به شاهکارهای اصیل هنری اختصاص یابد.((آرتور شوپنهاور))

مشاهده دقیق مردم حتی اگر ارزش مصاحبت نداشته باشند مهم و ارزشمند است. هر فرد به عنوان تصوری از طبیعت، ارزش مشاهده دارد؛ بنابراین بالاترین درجه متعلق به زیبایی است، زیرا تصویر کامل تر و متعالی تر طبیعت است.((آرتور شوپنهاور))

زیبایی، تصور اصلی و اساسی طبیعت است.((آرتور شوپنهاور))

نابغه در شرایط مساعد و با تلاش پیگیر و اشتیاقی سستی ناپذیر، زندگی را وقف تولید، تحصیل، ساخت و ساز و باروی، طرح ریزی، بنیانگذاری، برقرارسازی و زیبایی بخشی می کند و همواره به این می اندیشد که برای خود کار می کند.((آرتور شوپنهاور))

این همان کاری است که میلیونها نفر از مردم در حال انجام آن هستند: همچون یک دستگاه، همچون یک کامپیوتر عمل می کنند؛ کلیشه هایی را تکرار می کنند؛ واژگانی زیبا اما مرده را تکرار می کنند.((اشو))

ذوق پرورش نمی یابد مگر با تماشای زیبایی.((سیریوس))

شرم برای زن و زیبایی برای مرد، فضیلت است.((اگوست))

زندگی را هر گونه که نگاه می کنی زیبا است.((گوته))

جوانی آدمی مانند صبح یک روز زیبا است.((جان میلتون))

آن که در آرزوی دیدن زیبایی های جهان هستی عزم سفر کند، زمانی به گمشده خویش دست خواهد یافت که آن را در بطن خود پرورده باشد.((رالف والدو امرسون))

وقتی که پیر می شویم، صورت زیبا به سیرت زیبا می پیوندد.((رالف والدو امرسون))

هر شیرینی به تلخی و هر تلخی به شیرینی آمیخته است و هر زشتی از زیبایی نیز بهره دارد.((رالف والدو امرسون))

هیچ رخدادی از اندیشه ما پاک نخواهد شد؛ چه زشت و چه زیبا. تنها گذر زمان است که آنها را کمرنگ می کند.((ارد بزرگ))

یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست، اما یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد.((ناپلئون هیل))

الماس، نتیجه ی فشار بیش از حد است. فشار کمتر، بلور و کمتر از آن، زغال سنگ پدید می آورد. اگر باز هم فشار کمتر شود، نتیجه، چیزی جز سنگواره برگها یا زنگار ساده نخواهد بود. فشار می تواند شما را به موجودی ارزشمند بدل کند؛ موجودی شگفت انگیز، به تمامی زیبا و بسیار محکم.((مایا آنجلو))

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.((سقراط))

انسانِ خوشخوی و متمدن به راستی زیبا است.((دکتر ماکارنکو))

تنها تفاوت کسی که زیبا به نظر می رسد و کسی که جذاب نیست، در نوع پیش داوری ما است. هیچ کس روی این کره زشت نیست؛ مردم تصمیم می گیرند برخی چیزها را زشت بپندارند.((وین دایر))

زندگی به هیچ وجه اسرارآمیز نیست. بر هر برگ درخت، بر هر ریگ ساحل، زندگی را می خوانیم. این زندگی است که در هر پرتو آفتاب می رقصد؛ هر آنچه می بینی، خود زندگی است با تمام زیبایی.((اشو))

اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.((جبران خلیل جبران))

شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم.((دوروستان))

زیبایی، در فرا رفتن از روزمرگی ها است.((ورنر هفته))

عشق، به زیبایی سرخی گلهای وحشی است؛ دوستی، مانند تیغ برگهای راج است و در برابر شکوه شکوفه های گل سرخ، ناچیز؛ اما کدام یک پایدارتر است؟((امیلی برونتی))

قشنگ ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند؛ بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.((هلن کلر))

هر چیزی زیبایی های خاص خودش را دارد، اما هرکسی نمی تواند آنها را ببیند.((کنفوسیوس))

زندگی بشر همچون یک قطعه ی موسیقی ساخته شده است. انسان با پیروی از درک زیبایی، رویداد اتفاقی را پس و پیش می کند تا از آن دورنمایه ای برای قطعه ی موسیقی زندگیش بیابد.((میلان کوندرا))

دورنمایه ی فراموش نشدنی وابسته به تولد عشق با زیبایی اضطراب آورش درست در لحظه ی ناامیدی انسان را به سوی خود می کشد. انسان همیشه ندانسته، حتی در ژرف ترین لحظه های پریشانی، زندگیش را بر مبنای قوانین زیبایی می سازد.((میلان کوندرا))

براستی، [ می بایست ] انسان را سرزنش کرد که طی زندگی روزمره در برابر [ برخی از ] رویدادها بی اعتنا است و بدین ترتیب، بعد زیبایی را از زندگی خود سلب می کند.((میلان کوندرا))

رؤیا تنها یک ارتباط ( شاید یک ارتباط رمزی ) نیست، بلکه یک کوشش زیبایی شناسی و یک بازی قوه ی تخیل است و این بازی به خودی خود دارای ارزش است.((میلان کوندرا))

وحشت، حالت یک ضربه را دارد؛ لحظه ای است که انسان هیچ چیز نمی بیند. وحشت فاقد هر گونه اثر زیبایی است و انسان تنها پرتو شدید رویداد ناشناخته ای را می بیند که چشم براه آن است.((میلان کوندرا))

ما قلبها از ترس می میریم؛ تنها از اندیشیدن به عشق های مدفون شده و یا لحظه هایی که می توانستند خیلی زیبا باشند و نبودند، یا گنج هایی که می توانستند کشف شوند، اما برای همیشه در زیر خاک مدفون ماندند. چون اگر هریک از این پیشامدها رخ هد، ما رنج وحشتناکی می کشیم؛ قلب من از رنج کشیدن می ترسد.((پائولو کوئیلو))

مردم! هشدار! که زیبایی، زندگانی است، آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید؛ اما زندگی، شمایید و حجاب خود، شمایید. زیبایی، قامت بلند ابدیت است، نگران منتهای خویش در زلال آینه؛ اما روشنی آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید.((جبران خلیل جبران))

به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، که در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.((پاول ویلسون))

من می دانم که زیباترین عشق خود را در یک کتابخانه دیدار خواهم کرد.((هاوارد سیلته))

همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است. طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم. چرا انسان باید آنچه را در طبیعت ساخته شده از بین ببرد.((جبران خلیل جبران))

عشق شهوانی، عشق به زیبایی و بدون منطق، عشق فیزیکی که به واسطه جذابیت و کشش های جسمانی و یا ابراز آن به گونه ی فیزیکی نمایان می گردد – همان عشق در نگاه اول – با شدت آغاز شده و به سرعت فروکش می کند.((اروس))

از عجایب روزگار این است که زن در عین زیبایی، وفادار هم باشد.((اسکار وایلد))

آنهایی که در آثار هنری، مطالب سودمندی می یابند با سوادان بی مایه اند. اما کسانی که آثار هنری برایشان جز زیبایی معنای دیگری ندارد، تنها آنان برگزیدگانند.((اسکاروایلد))

من زمانی که روی حل یک مسأله کار می کنم، هرگز به زیبایی راه‎حل آن نمی اندیشم. من تنها به این می‎اندیشم که چگونه مسأله را حل کنم. اما بعد از حل مسأله، اگر راه حل به دست ‎آمده زیبا نباشد، متوجه می شوم که این راه حل اشتباه است.((ریچارد باکمینستر فولر))

هدف هنر امروز، زندگی است نه زیبایی.((ویکتور هوگو))

زیبایی، توجه ما را به خود جلب می کند و شخصیت، قلب ما را به تصرف در می آورد.((؟))

هر چه را دوست بداری، زیباست.((جین آنوئیل))

هر حکایت دلنشین و هر شعر زیبایی، سرشار از آموزش است.((ژان پل))

تاریخ یک ملت مانند گلزاری است که مردمان هنرمند و حساس، گلهای زیبای آن هستند.((گوستاو لوبن))

تنها عشق می تواند آدمی را از خانه و کاشانه اش آواره کند و تنها خاطره ی مرد ماهیگیری رعنا می تواند آبی دریای کوچکی را از دریا جدا کند، تا آنجا که روی زمین سنگلاخی خشک سر بخورد و درد و رنج زمین را نادیده بگیرد.((منیره روانی پور))

زیبایی دنیا بسته به هنرهای زیبا است؛ هنر، مایه ی غرور و اسباب دلداری و آسایش خاطر است.((آناتول فرانس))

سادگی، راستی و دوری از چیزهای ساختگی، در هر اثر هنری از بزرگترین اصول زیبایی است.((الکساندر بلوک))

گرچه تقلید محض همیشه مردود است، از آشنایی با نثر خوب، ثمره ی بسیاری به دست می آید؛ به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر.((برتراند راسل))

از اینکه در کنارم هستی بسیار شادم؛ بودنت به من کمک می کند که دریابم دنیا چقدر زیباست.((گوته))

این زیبایی نیست که آفریننده ی عشق است، بلکه عشق است که آفریننده ی زیبایی است.((لئو نیکولایویچ تولستوی))

لبخند، حتی زمانی که بر لبان یک مرده می نشیند، باز هم زیباست.((کریستین بوبن))

زیبایی در صورت نیست؛ زیبایی، نوری در قلب انسان است.((ژرژ سیمون))

اندیشه های زیبا زیبا آفرین است. وقتی افکار زیبا داشتی، اثر زیبا می آفرینی.((؟))

شاهکارها با گذشت زمان کهنه نمی شوند، این بماند، در هر زمانی بسته به موقعیت و مقام، جلوه و جمالی دوباره می یابند؛ چنان که گویی به تازگی مطرح شده اند.((پرویز یاحقی))

زندگانی را بیش از حد تصورم زیبا یافتم.((هلن کلر))

سخن نیکو، شکارچی دلها و خط زیبا صفابخش چشمها است.((بقراط))

گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال آن را در پیاله ی کوچک کلام نمی کنند؛ به گرمای مهربان سینه ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون آرام گیرد.((جبران خلیل جبران))

در حقیقت، زیبایی آن است که به انسان برتری بخشد.((بانو استاهل))

درک زیبایی درک زیبایی به شمار می رود.((حسین پناهی))

گرامی ترین ها و زیباترین ها در جهان نه دیده می شوند و نه حتی لمس می گردند؛ آنها را تنها باید در دل حس کرد.((هلن کلر))

زیباترین مطالب آنهایی است که با جنون شروع شده اند اما خردمندانه نوشته شده اند.((آندره ژید))

عشق برای همیشه از زیبایی می هراسد، با وجود این، زیبایی برای همیشه با عشق دنبال خواهد شد.((جبران خلیل جبران))

نجیب زادگی بدون پرهیزگاری، همچون قاب انگشتری زیباست که نگین جواهر نداشته باشد.((جین پورتر))

شاید زندگی آن جشنی نباشد که آرزویش را داشتی، اما حال که به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص.((چارلی چاپلین))

به زنان خود به [ دیده ] احترام بنگرید. آنها گلهای آسمانی را در بستر زمین می کارند و جامه دلپذیر و زیبای عشق را می آرایند و در پرده پاکدامنی، احساسات لطیف را می پرورانند.((فریدریش شیلر))

اول تندرستی، دوم جمال، سوم مال و چهارم رفیق؛ اینها پله های نردبان سعادت است.((ساموئید))

زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است که زیبا هست، اما درک معنای آن مشکل است.((آلدوس هاکلی))

برای ربودن دلهای آدمیان باید بر هم پیشی بگیریم و این زیباترین مسابقه زندگی است.((ارد بزرگ))

طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت ببریم. چرا انسان باید آنچه را که در طبیعت ساخته شده است، از بین ببرد؟((جبران خلیل جبران))

آه کاش دوران زیبای عشق جوان تا ابد سبز می ماند!((فریدریش شیلر))

تناقض، توافق است و از چیزهای ناموافق، زیباترین هماهنگی پدید می آید.((هراکلیت))

زیبایی اگرچه مایه شرافت است، اما در معرض هزاران شر و آفت است.((آرتور شوپنهاور))

اندیشه و انگاره ای که نتواند آینده ای زیبا را نوید دهد، ناتوان و بیمار است.((اُرد بزرگ))

سرآمد دشواری و سختی، دانایی است و دانا چشم خویش را بر بسیاری از زیبایی های زود گذر گیتی خواهد بست.((اُرد بزرگ))

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی، دست به دعا برداری.((جبران خلیل جبران))

به نظر من، ما روزی خواهیم مرد که نخواهیم و نتوانیم از زیبایی لذت ببریم و درصدد نباشیم آن را دوست بداریم.((آندره ژید))

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است.((گوته))

زیباترین خوی زن، نجابت اوست.((اُرد بزرگ))

چشمان زیبای اشکبار از لبخند زیباتر است.((کامپ پل))

انسان باید از هر نظر چه ظاهر و چه باطن، زیبا و آراسته باشد.((آنتوان چخوف))

خانم! زیبایی شما تنها چشم را لذت می بخشد، اما زیبایی اخلاق و فهم شما، روح را نوازش می دهد.((فرانسوا ولتر))

زیبارویی که می داند زیبای ماندنی نیست، پرستیدنی است.((اُرد بزرگ))

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *