دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / تحول / برندینگ

برندینگ

برادران گلدشتین

دو گدا در یکی از خیابان های شهر رم کنار هم نشسته بودند. یکی از آنها صلیبی در جلوی خود گذاشته بود و آن دیگری ستاره داوود. مردم زیادی که از آنجا رد می شدند به هر دو نفر نگاه می کردند اما فقط در میان کلاه کسی که پشتِ صلیب نشسته …

بیشتر بخوانید...

مدیریت برند یا نام تجاری

مدیریت برند یا مدیریت نام تجاری [Brand Management] با داشتن دانش و آگاهی کامل از اصطلاح “نام تجاری” آغاز می‌شود و شامل قولی است که به مشتری داده می‌شود و صدالبته که باید به آن عمل شود. مدیریت برند چیزی جزء هنر ایجاد و حفظ نام تجاری نیست. تولیدکننده یا …

بیشتر بخوانید...