دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / همسفر عشق / نامزدی، عقد و بعد از ازدواج

نامزدی، عقد و بعد از ازدواج

شخصیت همسر آینده‌ات را می شناسی؟ (روان‌ شناسی شخصیت)

شخصيت همسر آينده‌ات را مي‌شناسی؟ (روان‌شناسی شخصيت) - دکتر زندگی - دکتر زندگی

در دوره‌ ی نامزدی، یکی از کارهای ضروری، شناخت شخصیت طرف مقابل است. البته نباید تصور کنیم دو نفری که می خواهند با هم ازدواج کنند باید دارای یک نوع شخصیت باشند. گاهی دو شخصیت متفاوت مکمل هم محسوب می شوند، در کنار هم بهتر رشد می کنند و به موفقیت‌ها …

بیشتر بخوانید...

گربه را دم حجله کشتن

این بازی از من «والد ِ خشن» و حسود صادر می شود. او سعی دارد در همان برخورد اول، قدرت و موقعیتش را به طرف مقابل تفهیم و اثبات کند. هر گروه یا فردی می‌تواند از این بازی استفاده کند، مانند داماد یا عروسی که در همان روزهای اول زندگی، …

بیشتر بخوانید...