دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / موفقیت / شخصیت های علمی

شخصیت های علمی

استاد ایرج نوروش ، بزرگمرد حسابداری ایران

شخصیت یک رویداد درونی ست و ارتباط چندانی با سطح تحصیلات، پول و جایگاه اجتماعی ندارد! وقتی به زندگی بزرگان کشورم چه آنهایی که دیگر در میان ما نیستند اما یادشان همچنان زنده است و چه آنهایی که در مسیر زندگی ما قرار گرفته یا قرار دارند نگاهی می اندازم، …

بیشتر بخوانید...