دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

بزودی…

مصاحبه با:

  • بازاری های موفق
  • بنیان گذاران برندهای ایرانی
  • شخصیت های علمی
  • نخبگان
  • نویسندگان
  • هنرمندان
  • و…

 

بزودی…

درباره ی صابر خطیری

- نویسنده و پژوهشگر در حوزه ی موفقیت، کارآفرینی، ازدواج، خانواده و ... - مدیریت وبسایت