دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: خاک

بایگانی برچسب: خاک

نادانی شان ضامن ناندانی شان است

نادانی شان ضامن ناندانی شان است - دکتر زندگی

انکار مکن طلعت پیشانی خود را پنهان مکن ای پیر مسلمانی خود را من از تو به ایمان تو مومن ترم ای مرد کوتاه مکن سجده ی طولانی خود را بگذار که با زلف تو خلوت کنم ای پیر باید به یکی گفت پریشانی خود را بگذار که بیرون بکشم …

بیشتر بخوانید...

مرا چشمان دل سنگی به خاک تیره بنشانید

مرا چشمان دل سنگی به خاک تیره بنشانید - دکتر زندگی

شبی با بید می رقصم، شبی با باد می جنگم که چون شب‌بو به وقتِ صبح، من بسیار دلتنگم مرا چون آینه هر کس به کیش خود پندارد و الّا من چو مِی با مست و هشیار یکرنگم شبی در گوشه ی محراب قدری ربّنا خواندم همان یک بار تار …

بیشتر بخوانید...