دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: راه

بایگانی برچسب: راه

راه های نرفته

به خودت فکر کن. به چند سال بعد، به صورتت. چروک هایی که هیچ کس به گردن نمی گیرد. شانه ات که اگر لرزید زیر سر کسی نباشد! به راه های نرفته، اشتباه های ریز و درشتت، همان هایی که مگر خودت، هیچ کس مقصر نیست. پیمانه ی زندگی ات …

بیشتر بخوانید...