دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: سرباز

بایگانی برچسب: سرباز

قلبی شاید برای هنوز تپیدن

قلبی شاید برای هنوز تپیدن - دکتر زندگی

شاید آخرین پیامبر دروغین آخرین سطرهای یک کتاب سرنوشت را از طرف عاشقانه اش شروعی دوباره کرد که باران مرگ را فرو ریخت از چهره ی آخرین سلحشور وقتی که پرچم سرزمینی پایین کشیده می شد قلبی شاید برای هنوز تپیدن گرم بود و بی واسطه جز از برای فریفتن …

بیشتر بخوانید...

برقِ موهای تو ماشه را به لکنت انداخت

برقِ موهای تو ماشه را به لکنت انداخت - دکتر زندگی

شکایتی ندارم خودم را تحویل می‌دهم به اینترپل و اعتراف می کنم؛ روی پل هوایی برقِ موهای تو ماشه را به لکنت انداخت مرا توى اتوبان عقربه‌ای که کج کرده بود راه سوی ترقه بازیِ آخر سال حرفِ اینتر پل است حرف مرزهای جهانی روى تن ات و عطری که …

بیشتر بخوانید...