دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: سیاره

بایگانی برچسب: سیاره

ما به یک تلنگر نیاز داریم تا بفهمیم چقدر یکدیگر را دوست داریم!

ما به یک تلنگر نیاز داریم تا بفهمیم چقدر یکدیگر را دوست داریم! - دکتر زندگی

من به یک سیاره نیاز دارم تا از تو سفر کنم، و به یک جرأت تا تمام کسانی که دوستت دارند را بُکُشم، خونشان را در شیشه های رنگی بریزم و برای همیشه از تو دور شوم… من به یک رفتن، از آن رفتن های بی بازگشت، نیاز دارم تا برای همیشه …

بیشتر بخوانید...