دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: عاشقانه

بایگانی برچسب: عاشقانه

قلبی شاید برای هنوز تپیدن

قلبی شاید برای هنوز تپیدن - دکتر زندگی

شاید آخرین پیامبر دروغین آخرین سطرهای یک کتاب سرنوشت را از طرف عاشقانه اش شروعی دوباره کرد که باران مرگ را فرو ریخت از چهره ی آخرین سلحشور وقتی که پرچم سرزمینی پایین کشیده می شد قلبی شاید برای هنوز تپیدن گرم بود و بی واسطه جز از برای فریفتن …

بیشتر بخوانید...

با کودتای آغوشت

با کودتای آغوشت - دکتر زندگی

از اینجا تا بوسه هایت چند خیابان فاصله است چند کوچه تا حریر گیسوانت چند پله تا پیراهن تنت از اینجا تا تو را دیدن تا پهنای خمار چشمانت یک دل تنها یک دل راه مانده من می آیم ته همان کوچه بن بست با کودتای آغوشت تو را پنهان …

بیشتر بخوانید...

روسری گلدار مادربزرگ

روسری گلدار مادربزرگ - دکتر زندگی

خوب می دانم زمانی که آمدم مادر شعر می بافت و پدر موهای مادر را چه زود دیر شد مادر شاعر شد پدر دیوانه و من بی روح ترین راوی تاریخ خارهای روسری گلدار مادربزرگ را آب می دهم و لا به لای روزنامه های خاک خورده ی پدربزرگ بزرگ …

بیشتر بخوانید...

جایی به مقیاس یک آغوشِ تنگ

جایی به مقیاس یک آغوشِ تنگ - دکتر زندگی

هر روز دستانم سر می خورند از نگاهت و میان این دغدغه های نیستی جهان هنوز هم بر یک مدار می چرخد و جاذبه نگاهت هر روز پریشان ترم می کند یک جایی تو را کم آورده ام یک جایی همین نزدیکی ها امتداد همین منظومه ی دنیا یک جایی …

بیشتر بخوانید...

به اتفاقی که زیبا نیست ناچارم

به اتفاقی که زیبا نیست ناچارم - دکتر زندگی

انگار دریا را به خانه ام بیاورند به من بسپارند که مادرش باشم قنداقش کنم و نگذارم با مرداب همسفر شود! انگار خورشید را در بغلم بگذارند که بپوشمش ، بسوزم ، لبخند بزنم و هیچ نگویم ! انگار هلال ماه را تاج سرم کنند! و شب ، مضحک تر …

بیشتر بخوانید...

بعدِ تو باد است حرفِ عالم و آدم به گوشم

بعدِ تو باد است حرفِ عالم و آدم به گوشم - دکتر زندگی

رفته ای چندی ست تا خالی شوی از ما و من ها خوش ندارم ناخوش احوالت کنم با این سخن ها گریه کردم بی تو روی شانه های جالباسی عطر تلخت مانده روی تک تک این پیرهن ها بعد تو باد است حرف عالم و آدم به گوشم: پندهای پیرمردان… …

بیشتر بخوانید...