دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری
صفحه اصلی / بایگانی برچسب: کمال

بایگانی برچسب: کمال

۶ روش برای افزایش سریع اعتماد به نفس

۶ روش برای افزایش سریع اعتماد به نفس - دکتر زندگی

به سختی می‌توان در شرایط سخت و بحرانی اعتماد به نفس خود را حفظ کرد. اما از طرفی اعتماد به نفس می‌تواند نقش پناهگاه یا مامن را برای شما داشته باشد. قایقی محکم و پابرجا که حتی در توفانی‌ترین دریاها هم آرامشش به هم نمی‌ریزد. اگر اعتماد به نفس نداشته …

بیشتر بخوانید...

کریمانْ جان فدای دوست کردند

نیک زیستن بر دو نوع است: در شکل نخست شما به کسی اجحاف نمی کنید و حق کسی را زایل نمی گردانید. در نوع دوم از حق خود نسبت به دیگران می بخشید. (ناگفته پیداست بخشیدن از روی قدرت با بخشش از روی ضعف که نام نیکی مهرطلبانه بر آن …

بیشتر بخوانید...

خودشناسی

اکنون به شما می گویم که مرا گم کنید و خود را بیابید و تنها آنگاه که همگی مرا انکار کردید، نزد شما باز خواهم آمد.((نیچه))آنچه هستی باش.((نیچه)) اگر دانسته می‌خواهید کمتر از آنچه هستید باشید، پس بدانید که باقی زندگی‌تان را در اندوه ژرفی به سر خواهید برد و …

بیشتر بخوانید...