دکتر زندگی دکتر زندگی خانواده، عشق، تحول، موفقیت صابر خطيری صابر خطيری

کتاب زندگی

در کـــتــاب چــهـار فـــصل زندگی
صـفحـه ها پشت سـر هـم مـی روند
هریک از این صفحه ها یک لحـظه اند
لـحظـه ها بـا شـادی و غـم می روند
آفـــتــاب و مــاه یــک خـط در مـیان
گــاه پــیــدا گـاه پـنــهان مـی شـونـد
شـادی و غـم نیـز هـر یک لحـظه ای
بر سر ایـن سفـره مـهمـان می شوند
گـــاه اوج خــنـده مـــا گــریــه است
گـــاه اوج گـریـــه مــا خـنــده است
گــریـــه دل را آبـیــاری مـــی کــنــد
خنده یعنی این کـه دلـها زنــده است
زنــدگـی تـرکیـب شادی با غم است
دوست مـی دارم من ایــن پـیــوند را
گـر چـه می گویند شادی بهتر است
دوست دارم گریــه بــا لـبــخـنـد را

قیصر امین پور [۱۳۸۶-۱۳۳۸]

درباره ی دکتر زندگی

خانواده، عشق، تحول، موفقیت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *